گردهمایی‌های حزب همبستگی در دفاع از جولیان آسانژ

گردهمایی‌های حزب همبستگی در دفاع از جولیان آسانژ

۲۷ حمل ۱۳۹۸: امروز جمعی از اعضای «حزب همبستگی افغانستان» در دفاع از جولیان آسانژ در ولایت‌های کابل، بامیان، فراه و ننگرهار گرد هم آمده و اختطاف این انسان آزاده را توسط دولت‌های اشغالگر تقبیح کردند. معترضان پلاکارت‌هایی را برافراشته بودند که روی آن‌ها به دفاع از آقای آسانژ شعارهایی نوشته شده بودند: «اختطاف جولیان آسانژ توسط امپریالیست‌ها حمله بر وجدان بیدار بشریت است!» «جولیان آسانژ دوست واقعی مردم افغانستان است!» «جولیان آسانژ قهرمان حقیقت و عدالت است!»

شینکی، یکی از اعضای حزب همبستگی در ننگرهار گفت:

«امروز اینجا گرد هم آمده‌ایم تا از انسان باوجدانی دفاع کنیم که تمام چیزش را فدای ستمکشان جهان کرد. او در برابر زورگویی‌های دولت‌های سفاک برخاست و امروز به صدای ۹۹٪ گیتی مبدل شده است.»

علی، عضو جوان دیگر همبستگی در بامیان ابراز داشت:

«آقای آسانژ دوست واقعی مردم افغانستان می‌باشد. این را وظیفه خویش می‌دانیم که باید از او دفاع کنیم. نام‌های پرافتخاری همچون جولیان آسانژ ثبت تاریخ خواهند گردید!»

خانم سیلی غفار، سخنگوی حزب همبستگی که نیز در گردهمایی کابل اشتراک ورزیده بود، در قسمتی از سخنانش گفت:

«حزب همبستگی به‌مثابه تشکل انقلابی و صدای ستمکشان این سرزمین، در برابر خودگذری‌ها و نبرد جولیان آسانژ و افشاگران بالنده دیگر سر تعظیم فرود ‌آورده دفاع از آنان را وظیفه‌اش می‌داند. نقش اینان کمتر از انقلابیونی نیست که شکنجه و زندان را به سنگر دیگری مبدل کرده‌ و تا به آخرین نفس همچون سروهای ایستاده به پای چوبه دار رفته‌اند. ما در کنار جولیان آسانژ که وجدان بیدار انسانیت و دوست صدیق مردم ماست ایستاده‌ایم!»

گردهمایی‌ حزب همبستگی در دفاع از جولیان آسانژ در کابل

گردهمایی‌ حزب همبستگی در دفاع از جولیان آسانژ- کابل
گردهمایی‌ حزب همبستگی در دفاع از جولیان آسانژ- کابل
گردهمایی‌های حزب همبستگی در دفاع از جولیان آسانژ- کابل
گردهمایی‌های حزب همبستگی در دفاع از جولیان آسانژ- کابل
گردهمایی‌های حزب همبستگی در دفاع از جولیان آسانژ- کابل

گردهمایی‌ حزب همبستگی در دفاع از جولیان آسانژ در بامیان

گردهمایی‌های حزب همبستگی در دفاع از جولیان آسانژ- بامیان
گردهمایی‌های حزب همبستگی در دفاع از جولیان آسانژ- بامیان
گردهمایی‌های حزب همبستگی در دفاع از جولیان آسانژ- بامیان

گردهمایی‌ حزب همبستگی در دفاع از جولیان آسانژ در ننگرهار

گردهمایی‌های حزب همبستگی در دفاع از جولیان آسانژ- بامیان
گردهمایی‌های حزب همبستگی در دفاع از جولیان آسانژ- بامیان
گردهمایی‌های حزب همبستگی در دفاع از جولیان آسانژ- بامیان

گردهمایی‌ حزب همبستگی در دفاع از جولیان آسانژ در فراه

گردهمایی‌های حزب همبستگی در دفاع از جولیان آسانژ- فراه
گردهمایی‌های حزب همبستگی در دفاع از جولیان آسانژ- فراه
گردهمایی‌های حزب همبستگی در دفاع از جولیان آسانژ- فراه

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 152 نفر