طالبان، حامیان و متکای جنایت‌پیشگان!

قومندان ناصر از افراد نزدیک مفتی محمد ادریس انوری معاون والی پروان طالبان

با آمدن طالب زمینه رشد عناصر دزد و قاتل و جنایت‌کار بیش‌تر از هر زمانی مساعد شد. از آن جمله پسران انور دنگر به معنای واقعی کلمه «هرجایی» و خاین، نیز به صفت قومندان و ولسوال و معاون والی مقرر شدند. ادریس پسر کلان انور دنگر که حالا به مفتی محمد ادریس انوری مسما گردیده معاون والی ولایت پروان گماشته شد. او بخاطر زهرچشم نشان دادن به مردم شکردره بدنام‌ترین‌های آن ولسوالی‌ را با خود به صفت محافظ و راننده استخدام کرد که در این میان ناصر نام که در هرزگی و رذالت‌پیشگی، زبان‌زد خرد و کلان منطقه است، راننده شخصی ادریس شد که اکنون به قومندان ناصر تغییر نام داده و برعلاوه ماما خسر مفتی ادریس نیز می‌باشد.

قومندان ناصر از افراد نزدیک مفتی محمد ادریس انوری معاون والی پروان طالبان
قومندان ناصر از افراد نزدیک مفتی محمد ادریس انوری معاون والی پروان طالبان
از راست به چپ: قومندان ناصر در کنار مفتی محمد ادریس انوری، معاون والی پروان طالبان و پسر انور دنگر

ناصر قبل از حاکمیت طالبان راننده سراچه بود، زندگی بخورونمیر داشت و از اوباشان منطقه بود که با به قدرت رسیدن طالبان صاحب پول و زور شد. ناصر نوکیسه و حقیر که زن و اولاد و داماد هم داشت، عاشق دختر ۱۷ ساله‌ای از یک خانواده‌ی فقیر و آواره می‌شود و به زور با وی ازدواج می‌کند. با گذشت دو ماه از عروسی‌شان، دختر به خانه پدر خود می‌رود و حاضر نیست پس به خانه ناصر برگردد. به گفته مردم محل دختر از زندگی با ناصر خوش نبود و ‌می‌خواست از وی طلاق بگیرد.

ناصر که از خواست دختر آگاه می‌شود، به تاریخ ۳۰ سرطان ۱۴۰۱ (۲۱ جولای ۲۰۲۲) با موتر و سلاح ادریس به خانه خسر خود رفته و در آنجا عروس و خسر و خُشوی خود را می‌کشد و سه تن به شمول برادر خانمش را به شدت زخمی کرده و از ساحه فرار می‌کند.

چون حامی و متکای قاتل از سرکردگان طالب است، مسئله خاموش مانده و حتا رسانه‌ها جرئت نمی‌کنند تا قضیه را گزارش دهند. این شمه و نمونه‌ای از ده‌ها و حتی صدها جنایات و بربریت‌های است که مطلقاً هر روز در گوشه و کنار افغانستان از این قبیل فجایع رخ می‌دهد ولی چون سانسور و اختناق دیوانه‌وار طالبی حاکم است، وقایع ساکت مانده و سخن‌(گُه)های طالبان با وقاحت عق‌آوری ادعای امنیت سرتاسری می‌کنند.

قابل یادآوری‌ست که انور دنگر یکی از قومندانان جمعیت اسلامی در شکردره کابل بود و بعدها با احمدشاه مسعود رابطه نزدیک داشت. این قومندان منفور در جنایت علیه مردم افشار به رهبری احمدشاه مسعود و سیاف دست بالا داشت و سازمان‌های مدافع حقوق بشر از قساوت‌های وی نوشته‌اند. با حاکمیت طالبان، انور دنگر با آنان یکجا شده و علیه شورای نظار می‌جنگید. با اشغال افغانستان توسط امریکا، انور دنگر به پشاور فرار کرد و در ۲۰۰۴ در همانجا به قتل رسید.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 123 نفر