سیمون سگوین، از رزم‌آوران قهرمان فرانسه


تصویر بالا، از مشهورترین صحنه‌های مقاومت پارتیزان های فرانسوی علیه فاشیزم هیتلری در جریان جنگ دوم جهانیست که در ۱۹ اگست ۱۹۴۴ در پاریس عکاسی شده است. درین صحنه، سیمون سگوین (Simone Segouin) دختر ۱۸ ساله را می‌بینیم که در صفوف مبارزان برای آزادسازی پاریس می‌جنگد.

سیمون سگوین که در کشتن نیروهای آلمانی، اسیر ساختن ۲۵ تن از آنان و نهایتا آزادی پاریس نقش مهمی داشت، منحیث یکی از چهره‌های برجسته جنبش مقاومت آن کشور شهرت یافت و به نماد شرکت زنان در جنگ ضد فاشیزم در فرانسه بدل گشت.

نشریه Independent Eure-et-Loir در شماره ۲۶ اگست ۱۹۹۴ خود این دختر مبارز را اینچنین به معرفی گرفت: «یکی از پرخلوص‌ترین جنگجویان مقاومت قهرمانانه فرانسه که راهی به سوی رهایی گشود.»

مراسم نامگذاری‌ جاده‌ای به نام سیمون سگوین
مراسم نامگذاری‌ جاده‌ای به نام سیمون سگوین

با آزادی پاریس، او به درجه جگرن ارتقا یافت و به تاریخ ۲۳ اگست ۱۹۴۴ مدال نظامی «صلیب جنگ» به او اعطا گردید.

نقش برجسته زنان در مقاومت ضدهیتلری باعث شد که بعد از جنگ دوم جهانی، برای نخستین بار در ۲۹ اپریل ۱۹۴۵ به آنان در انتخابات محلی حق رای دهی داده شود و در ۲۱ اکتوبر همین سال در انتخابات ملی نیز حقوق مساوی با مردان را حاصل کردند.

در اگست ۲۰۱۵، هفتادمین سالگرد آزادی فرانسه از چنگ نازیزم، یکی از شهرهای فرانسه جاده‌ای را به نام سیمون نامگذاری کرده از او، که فعلا حدود نود سال عمر دارد، تجلیل به عمل آورد.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 514 نفر