راهپیمایی بی‌نظیر مردمی در اعتراض به سربریدن هموطنان ما

راهپیمایی وسیع در اعتراض به سربریدن هموطنان ما

۲۰ عقرب ۱۳۹۴: دههاهزار تن با راهپیمایی وسیع مردمی در شهر کابل برای دادخواهی هموطنان ما که توسط آدمخواران داعشی گردن زده شدند، ارگ را به محاصره درآورده و علیه دولت دست‌نشانده و خاینان ملی شعار سر دادند. مردم درحالی که پیکر‌های شهدا را با خود حمل می‌نمودند راه طولانی‌ای را از غرب کابل الی ارگ طی نمودند. جمعی از جوانان دختر و پسر «حزب همبستگی افغانستان» نیز در این اعتراض شرکت ورزیدند.


۲۰ عقرب ۱۳۹۴: راهپیمایی وسیع در اعتراض به سربریدن هموطنان ما

زنان و دختران جوان در مظاهره حضور فعال داشتند و با خشم و اندوه فریاد می‌زدند که: «ما همه شکریه ایم!»، «ما همه رخشانه ایم». مردمی که از کنار جاده می‌گذشتند نیز به جمع راهپیمایان پیوستند و لحظه به لحظه تعداد اشتراک کنندگان که اکثریت آنان را جوانان تشکیل می‌داد زیادتر شد. همه با هم شعار سر ‌دادند که: «دولت بی‌کفایت، ننگت باد!»، «مرگ بر جنایتکاران!»، «مرگ بر وطنفروشان!»، «ما همه‌ هزاره ایم، ما همه تاجکیم، ما همه پشتونیم، ما همه ازبکیم!»، «مرگ بر طالبان ارگ‌نشین!»، «غنی و عبدالله،‌ استعفا، استعفا»، «محقق و دانش، ننگت باد!»، «داعش جنایت می‌کند، دولت حمایت می‌کند!»، «مرگ بر حکومت وحشت ملی!».

درین جنبش همگانی که مردم متعلق به تمامی ملیت ها در کنار هم علیه غداران ملی و برای صلح و عدالت گردهم آمده بودند، دولت پوسیده ع و غ را شدیدا به واهمه انداخته هیچیک از سران حکومت جرئت نکرد به نزد معترضان آمده به خواست‌های آنان گوش دهند. این حرکت بزرگ و خروشان، تکانی به حکومت دزدان بود که بدانند ملت بیدار است و دیگر فریب رذالت‌پیشگی ها و سیاست های ضدملی شان را نخواهند خورد. محمد محقق یکی از تیکه‌داران قومی در سخنانی که از تلویزیون ملی نشر شد علیه این موج مردمی موضعگیری نموده آنرا کار افراد کوچه خواند که خشم همگانی هموطنان ما را در شبکه های اجتماعی برانگیخت. یکی از کاربران نوشت «محقق قبل از شهدای زابل خودش را دفن کرد.»

راهپیمایی وسیع در اعتراض به سربریدن هموطنان ما

وقتی مردم نزدیک ارگ ‌رسیدند شعارها تندتر شد، همه «ارگ، مرگ» را چنان با هم سر می‌دادند که همه‌ی جا را موج صدای آنان گرفته بود. تعدادی کوشش کردند به محوطه ارگ داخل شوند که در نتیجه شلیک محافظان ارگ ١٠ تن آنان زخمی شدند.

راهپیمایی وسیع در اعتراض به سربریدن هموطنان ما
راهپیمایی وسیع در اعتراض به سربریدن هموطنان ما
راهپیمایی وسیع در اعتراض به سربریدن هموطنان ما

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 99 نفر