امرالله صالح به دختران قهرمان کوبانی توهین روا می‌دارد

امرالله صالح به دختران قهرمان کوبانی توهین روا می‌دارد

با سقوط برنامه‌شده قندز و خیانت مقامات در سپردن آن به طالبان وحشی، میدان آنچنان شغالی است که بازار خودنمایی‌های تعدادی از جنایتکاران تنظیمی و حامیان شان بار دگر گرم شده هر یک می‌کوشد خود را قهرمان میدان وانمود سازد. اینان از حادثه دردناک قندز برای «ملی»‌نمایی و تبلیغات جهت زدودن خون از سر و روی خود سود می‌برند. بناءً هشیاری لازم است که فریب این نمایشات محیلانه را نخوریم.

دختر کوبانی شدن قبل از اینکه نیاز به تسلیح دست‌ها داشته باشد، ضرورت به مسلح شدن مغزها با افکار مترقی و پیشرو و انسانی دارد.

در این میان امرالله صالح وابسته به «شورای نظار» در صفحه فیس‌بوکش وقیحانه از «بچه‌های افغانستان و کابل» خواست که «دختران کوبانی را الگو و سرمشق» قرار دهند. او در ادامه از دولت تقاضای «حمایت سیاسی و قسما لوژستیکی» می‌‌نماید تا برای شکست طالبان در قندز و تخار «بسیج مردمی» بسازد اما مدعی است که «به دولت پیام داده‌ام اما جوابی دریافت نکرده‌ایم»!

آقای صالح، اول دهانت را با هفت جوی گلاب بشوی و بعد نام دختران پرافتخار کوبانی را بر زبان ران. زنان و مردان نجیب کوبانی بخاطر مبارزه با داعش منتظر هیچ دولت و کشور ننشستند، محرک اصلی آنان برای بسیج و مبارزه وجدان بلند و افکار انسانی و مترقی شان بود.

پیروان جوان امرالله صالح که این روزها با تقلید بوزینه‌وار از جناحی در رژیم ددمنش ایران «سبز»نمایی می‌کنند، کی‌ها اند و آیا انتظار دختر کوبانی شدن از اینان ابلهانه نیست؟ او خود به تاریخ ۹ سپتامبر ۲۰۱۵ با دیدن کارنامه لمپنانه جوانانش در شهر کابل احساس شرم نموده در فیسبوکش نوشت:

«بیشترین جوانانی که امروز به بهانه روز شهید و با استفاده از عکس‌های قهرمان ملی دست به نمایش مضحک خیابانی میزنند... رفتار ناپسند این جمع از جوانان نشانگر شکست و ناکامی همه ما در فرهنگ‌سازی است. اجازه دادن به این نوع رفتار نشاندهنده سقوط نظم، صلابت قانون، هیبت دولتی و بی‌نفوذی قشر سیاسی است که خود را وارث راه شهید احمد شاه مسعود میداند.»

جنایات شورای نظار
وحشت و لمپنیزم افراد متعلق به شورای نظار در سالروز مرگ مسعود در کابل که باعث قتل و زخمی‌شدن تعدادی از هموطنان ما شدند.

حال سوال اینجاست که به کمک این لشکر «بی‌فرهنگ» و لومپن که از درنده‌خویی شان در روز مرگ مسعود شهر کابل غرق وحشت شد، چگونه می‌توانی مردم قندز را از شر جنایت‌پیشگان طالب نجات دهی؟ اینان که در روز روشن در پایتخت مردم بی‌گناه را می‌درند، اگر به تفنگ دست یافته وارد قندزی شوند که میدان برای شان خالیست، بدون شک که خاطرات وحشتبار جنگ‌های تنظیمی کابل را زنده خواهند ساخت.

دختر کوبانی شدن قبل از اینکه نیاز به تسلیح دست‌ها داشته باشد، ضرورت به مسلح شدن مغزها با افکار مترقی و پیشرو و انسانی دارد. انتظار این کار از شماهایی که مالامال از افکار اخوانی و ارتجاعی هستید عبث است. او به جوانانی وعظ «کوبانی» می‌دهد که از تربیت ابتدایی انسانی بی‌بهره اند و اعتراف می‌کند که در رهبری شان ناکام است. صالح به درستی واقف است که اکثریت مطلق جمعیتی‌ها و شورای‌نظاری‌هایش اندک‌ترین نقطه مشترک با مبارزان کوبانی ندارند و برعکس الگوی آنان جانیانی اند که همجنس داعش و طالب بوده طی سال‌های دهه نود میلادی در کابل کارنامه ننگین شانرا ثبت تاریخ کردند.

می‌پرسی «آیا به اندازه دختران کوبانی همت نداریم؟»‌ من پاسخ می‌دهم که به اندازه یک هزارم دختران کوبانی همت و وجدان ندارید و این را در تاریخچه سراسر مکدرتان به اثبات رسانیده‌اید. اگر سنگ‌اندازی‌ها و خیانت‌ها و فساد و چپاول شما نمی‌بود، یک مشت مزدور آی.اس.آی به این آسانی موفق نمی‌شدند قدرت گرفته قریه‌ها و حتی شهر قندز را به اشغال خود درآورند. این «آدم‌نماهای وحشی» از بربریت و ستم شما جنگسالاران قدرت گرفته‌اند و از ستم و استبداد شماست که طالب زاده می‌شود.

اگر تو به اندازه هزارام دختران شریف کوبانی همت می‌داشتی، در شش سال حساس که در راس امنیت ملی امکانات سرشار در اختیار داشتی، جلو رشد طالب را می‌گرفتی و نمی‌گذاشتی که این جنبش پوسیده پس سر بلند کند. ولی همه می‌دانیم که طالب زمانی قدرتمندتر شد که صالح در راس امنیت ملی لمیده بود و هم‌حزبی و هم‌فکر دیگرش بسم‌الله خان در کرسی وزارت دفاع جا خوش کرده بود بگذریم از اینکه تمامی سران تنظیمی گردانندگان اصلی دستگاه مافیایی حاکم بودند که خیانت و پلیدی‌های شان زمینه‌ساز طالب و دست‌اندازی‌های شیطانی ایران و پاکستان و دهها کشور دیگر گردید.

جنایات شورای نظار
جنایات شورای نظار

در مکتب ایدئولوژیک شما بزرگترین نمایش «همت» آنست که اگر زن افغان مثل دختر سلحشور کوبانی سرلچ دیده شد، همانند فرخنده شهید زجرکش شود، مورد توهین و تحقیر قرار گیرد و بر او تجاوز صورت گیرد. شما همت تانرا در ستم بر زن به نمایش گذاشته‌اید و بس. شما «همت»‌تان را بخصوص با اعمال بدترین نوع ستمگری و بی‌ناموسی بر زنان بار بار به اثبات رسانیده‌اید. آقای صالح حال با مرور کارنامه باند و همفکرانت در برابر زن، کمی شرم و حیا کن که با عوامفریبی و خودنمایی عکس سرلچ دختران تفنگ‌بدست کوبانی را در صفحه‌ات گذاشته به ظاهر «الگو» قرار می‌دهی اما رهروانت چون شرف بغلانی‌ها و حبیب ده‌افغانان‌ها و دیگران در روز روشن زن حجاب‌دار را داعشی‌وار دریده به آتش می‌کشند.

دیگر ملت ما به خوبی درک کرده‌اند که طالبان و جنگسالاران دو روی یک سکه اند. اینها در جنایت، کشتار، جهالت، وطنفروشی و چپاول ریشه مشترک دارند. اینان به ظاهر مخالف یکدیگر ولی منشا و فکر یکسان دارند که بنیادگرایی و جهالت است. فقط تفاوت اینست که امریکا و غرب بنابر اقتضای زمان به شما یاد داد که چطور چهره واقعی‌ تانرا در ورای کلمات زیبای «دموکراسی» و «حقوق بشر» و پنجال‌های خونین تانرا پشت نکتایی و دریشی پاریسی پنهان کنید. اما دیگر مردم ما از آن تجربه و آگاهی برخوردارند که دشمنان را از «طرز خرام» شان می‌شناسند.

تو آقای صالح مطمئنا از زنان و مردان کوبانی شناخت کافی نداری ورنه عرق شرم بر پیشانی‌ات جاری می‌شد که نام این فرشته‌های نجابت و وطندوستی را بر زبان بیاوری. شیرزنان کوبانی از آن آگاهی و شرافت برخوردارند که بخاطر کشور و مردم شان به مقام و دالر و زندگی شخصی پشت‌پا زنند. بیشتر مبارزانی که در صفوف مقدم رزمندگان کوبانی می‌جنگند جوانان پرشور و عاشق مردم و خاک شان اند که زندگی آسوده در خارج را رها کرده تفنگ به دست گرفته سینه سپر می‌کنند. ولی شما که از دولت خواستار کمک هستید به این دلیل است که بین مردم جای پا نداشته و همیشه اتکای‌تان بر زور و دالر و خارجی‌ها بوده است. ازینرو در پست دیگر فیسبوکی به زبان انگلیسی، صالح از نیروهای امریکایی تشکر می‌کند که در جنگ قندز سهم گرفتند و متذکر می‌شود که بدون حمایت آنان پیروزی ناممکن بود.

زنان و مردان آگاه و باوجدان کوبانی از درد و رنج مردم و ویرانی جامعه خود نیرو گرفته مصممانه پوزه جنایت‌پیشگان داعشی را به خاک مالیدند. این شیردختران با اندک‌ترین امکانات درسی به داعش دادند که اکنون تفنگداران این گروه قرون‌وسطایی از نام ریحانه و لیلا یلدیژان و... برخود می‌لرزند. ولی شما با افکار متحجر و اخوانی‌تان جز درد و رنج و مصیبت و تباهی چه چیزی به ملت داده‌اید؟

دیگر همگان می‌دانند که طالبان نیروی ذخیره امریکاست که قیضه آنها را به دست آی.اس.آی سپرده است. حال تو امرالله صالح که نزد سی.آی.ای تربیت یافتی، می‌توانی علیه منافع بادارت برخیزی؟ آیا قادری یک مثال بیاوری که تعلیم‌یافتگان امریکا علیه سیاست‌های آن کشور برخاسته و یا در برابر عمال آن دست به مبارزه و قیام زده باشند؟ آیا می‌توانی مثالی بیاوری که دست‌پرورده امریکا فرد ملی و دموکرات از آب درآمده به منافع ملی مملکتش اندیشده باشد؟

نیمی از رزمندگان کوبانی را زنان تشکیل می‌دهند که در قاموس شما نامش ممنوع است. زنان کوبانی قومندان‌های جنگ اند، علیه داعش مردم را رهبری می‌کنند و با مقاومت قهرمانانه صفحات درخشان تاریخ را رقم می‌زنند. ولی شما در برخورد به زن آنچنان کارنامه خونبار و ننگین دارید که قلم از شرح آن خجالت می‌کشد. مکتب شما به زنان جز کنیزک‌های خانه‌نشین و ماشین چوچه‌کشی چه ارزشی قایل است؟ شما طی سال‌های گذشته فقط همین قدر یاد گرفتید که از حضور زن منحیث زینت‌المجلس برای فریب افکار عامه و جهانیان سوءاستفاده ‌کنید.

او و همفکرانش که احمدشاه مسعود را پیغمبرگونه می‌پرستند، ببینیم که نگاه مرشد شان به زن تا چه حد طالبی بود:

در کتاب «احمد شاه مسعود: روایت صدیقه مسعود»، از زبان همسر مسعود نقل می‌شود که او آنچنان در چهاردیواری محصور گشته بود که نزدیک‌ترین مردان خانواده (از جمله برادران و خواهرزاده‌های شوهرش) حق دیدن رویش را نداشتند. مسعود می‌گفت که «می‌خواهم همسرم را هیچ مرد بیگانه نبیند و تنها کسی باشم که او را نظاره می‌کنم». از زبان صدیقه نقل می‌شود: «حقیقت دارد که من هرگز مردانی را که در خارج از خانواده خودم بودند ندیدم- حتی برادران شوهرم را.»

به علت همین نگاه عصر حجری است که حتی یک زن در صفوف «جمعیت» و «شورای نظار» شما سر بلند نکرد و عملا نیم نفوس جامعه را به حاشیه راندید. با توجه به این نکته می‌توان با قاطعیت حکم صادر کرد که انتشار عکس دختران کوبانی توسط مریدان مسعود جز خودنمایی عق‌آور مفهومی ندارد.

شیرزنان کوبانی
زنان قهرمان کوبانی

کوبانی را جهانیان لقب «استالینگراد قرن ۲۱» داده‌اند و دختران با شهامتش به سمبول انسانیت بیدار بدل گشته‌اند. پس تو که الگوی واقعی‌ برخوردت به زن منطقا باید چیزی باشد که از مسعود به ارث برده‌ای لازم است کمی خجالت کشیده دیگر هرگز با گرفتن نام دختران کوبانی به رزم دلاورانه و حماسی این انسان‌های نجیب و سرافراز توهین روا نداری. بین تو و همکفرانت و رزمندگان کوبانی دره‌ای از خون موجود است. آنها رخ درخشان و زیبای انسانیت را نمایندگی می‌کنند و تو و نظایرت رخ پرتعفن و نفرین‌شده آنرا.

ما از زنان و مردان قهرمان کوبانی عذر می‌خواهیم که یک دلقک امریکا و کسی که حامی افکار متحجر و جنایتکارانه در افغانستان است، با اینگونه اظهاراتش به رزم بزرگ و شرافت بلند شان توهین روا داشته است.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 65 نفر