صلح واقعی فقط با ریشه‌کن‌کردن تمامی میهن‌فروشان طالبی و گلبدینی و داعشی میتواند در کشور ما حاکم شود!


صلح واقعی فقط با ریشه‌کن‌کردن تمامی میهن‌فروشان طالبی و گلبدینی و داعشی میتواند در کشور ما حاکم شود!

سیلی غفار (تلویزیون پرتو؛ ۵ اسد ۱۴۰۰): «هیچ ملتی تا هنوز از راه سازش با ستم‌کاران و خاینان ملی به صلح و بهروزی نرسیده است. تاریخ کشورهای بی‌شماری، من‌جمله تاریخ وطن خود ما این را ثابت ساخته که تنها اعتراض و مبارزه مردمی زنگ شکست نابودی خاینان داخلی و خارجی‌اش را می‌تواند به صدا دربیاورد و بس! دیگر هیچ راهی نیست.

پس مردم ما مسایل قومی، سمتی، زبانی و ملیتی را باید کنار بگذارند و متحد شوند. به درجه اول جنایت‌کاران قوم خود را نفرین کنند و به مبارزه برضدشان به پا خیزند. صلح واقعی زمانی می‌تواند در کشور ما حاکم شود که تمامی میهن‌فروشان طالبی و گلبدینی، تنظیمی و داعشی از وطن ما ریشه‌کن شده و دست صاحبان خارجی‌شان هم از سرنوشت ما کوتاه شود.»

جریان کامل این بحث را از اینجا تماشا نمایید.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 121 نفر