سیلی غفار: بزکشی‌های دوحه نه برای صلح و آرامش بلکه تقسیم قدرت است!


بزکشی‌های دوحه نه برای صلح و آرامش بلکه تقسیم قدرت است!

سیلی غفار ( تلویزیون cpi؛ ۳ اسد ۱۴۰۰): «واضح است که بزکشی‌ها زیر نام صلح بر سر افغانستان بی‌رمق و خونین، چه در دوحه و مسکو و یا هم ایران و ترکیه و پابوسی جنایتکاران از مقامات پاکستانی، همه بخاطر تقسیم قدرت است. تمام این خاینان ضمن این‌که زیر پای باداران‌شان می‌لولند و روی خون مردم شریف افغانستان پا می‌گذارند، تزرع‌کنان به صاحبان خارجی‌شان می‌گویند "لطفا، ما را فراموش نکنید، همان‌گونه که در گذشته بهترین نوکران سرسپرده‌ی‌تان بودیم، حالا هم هستیم".

این‌که توازن قوا چطور می‌شود مربوط به این است که کدام این‌ها بیشتر از دیگری به غلامی دولت منفور امریکا تن می‌سپارند و کدام یک بهتر قادر به تامین منافع استراتیژیک، منطقوی و جهانی امریکا خواهد بود. فراموش نکنیم که سفر اخیر غنی و عبدالله به امریکا عمدتاً بخاطر این بود که جوبایدن اینان را گوش‌مالی بدهد و بگوید که طالب بچه‌ی نازدانه ما است و باید بدون چون و چرا قبول کنید.»

جریان کامل این بحث را از اینجا تماشا نمایید.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 145 نفر