نمایش تیاتر به مناسبت روز جهانی زن

نمایش تیاتر به مناسبت روز جهانی زن

۱۷ حوت ۱۳۹۴: «حزب همبستگی افغانستان» در گردهمایی‌ای در کنار قصر ویران دارالامان از روز جهانی زن بزرگداشت به عمل آورد که در آن صدها تن که بیشتر شان را زنان می‌ساخت، اشتراک ورزیده بودند. در اخیر برنامه، تیاتری که درد و مشقت‌های مردم زجرکشیده‌ی افغانستان بخصوص زنان را بازتاب می‌داد، به نمایش گذاشته شد.

تیاتر با به تصویر کشیدن وضعیت اسفناک زندگی یک فامیل افغان آغاز گردید که در آن واقعیت‌های تلخ و جنایات هولناکی که در برابر اکثریت هموطنان ما صورت می‌گیرد، گنجانیده شده بود. فقر، فرار جوانان از کشور، کودکان دست‌فروش، بی‌کاری، فساد اداری، پیمان امنیتی، دولت وحشت ملی، نا امنی، بنیادگرایی و در اخیر سنگسار رخشانه و چگونگی وقوع این حادثه از جمله واقعیت‌هایی است که در این تیاتر روی صحنه آمد.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 124 نفر