سیلی غفار: صلح و ثبات افغانستان به سود سیاست‌های منطقوی امریکا نیست!


سیلی غفاردر تلویزیون «آریانا» (۲۲ جدی ۱۳۹۴ - ۱۲ جنوری ۲۰۱۶): صلح و ثبات افغانستان به سود سیاست‌های منطقوی امریکا نیست!

سیلی غفار، سخنگوی حزب همبستگی در برنامه «آغاز روز» تلویزیون «آریانا» (۲۲ جدی ۱۳۹۴ - ۱۲ جنوری ۲۰۱۶): مردم را زیر نام ‍«پروسه صلح» فریب می‌دهند و در پشت پرده سیاست‌های شوم خود را عملی می‌کنند. امریکا بخاطر شکست رقبای اقتصادی و نظامی‌اش، مخصوصاً چین و روسیه، بهترین حربه‌اش تروریزم است و هیچگاه از این حربه دست نمی‌کشد. از طرف دیگر در دولت هنوز هم احزاب، گروه‌ها و افرادی جا دارد که صلح به نفع آنان نیست، زیرا اگر صلح، امنیت و یک دولت مردمی روی کار بیاید، دیگر آنان نمیتوانند به چپاول‌گری و قدرت خود ادامه دهند و بانک‌های دبی، نیویارک و لندن را پر از پول‌های غارت شده‌ نمایند.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 124 نفر