بازتاب تظاهرات همبستگی در تقبیح سیه‌روزهای ۸ و ۷ ثور در سایر رسانه‌ها

کابل: تظاهرکننده‌ها خواهان مجازات عاملین هفتم و هشتم ثور شدند

منبع: رادیو آزادی، ۱۲ ثور ۱۳۹۳

تظاهرات همبستگی در تقبیح ۸ و ۷ ثور

حزب همبستگی افغانستان با راه اندازی یک راه پیمایی در کابل ضمن تقبیح روزهای هفتم و هشتم ثور یکبار دیگر خواهان محاکمه و برکناری افراد متهم به جنایت جنگی از قدرت شدند.

شرکت‌کننده‌گان این راه پیمایی با سردادن شعارها بر علیه رهبران جهادی، حاکمان حکومت کمونیستی و مسوولان حکومت فعلی همه آنان را مزدوران کشورهای خارجی خطاب کردند.

این راه پیمایی از مقابل سفارت روسیه آغاز و تا قصردارالامان ادامه یافت و صدها تن به شمول پسران و دختران جوان در این مظاهره اشتراک داشتند.

شرکت‌کننده‌گان هفتم و هشتم ثور را روزهای آغاز بدبختی مردم افغانستان خوانده و خواهان محاکمه عاملین جنایات در کشور شدند.

آنان همچنان تمام جناح‌های دخیل در قدرت به‌شمول برخی از کاندیدان ریاست‌جمهوری را عامل جنایت و ویرانی کشور دانستند.

تظاهرات همبستگی در تقبیح ۸ و ۷ ثور (عکس از: رادیو آزادی)

حفیظ الله راسخ یکی از اعضای شورای رهبری حزب همبستگی افغانستان گفت:

«این ها باید از قدرت برکنار شوند و حکومت ملی و مردمی به وجود بیاید، کار ما همین است که این ها را خلع قدرت بکنیم و حکومت ملی را ایجاد بکنیم تا این ها را به میز محاکمه بکشانیم.»

مظاهره کننده گان کشورهای امریکا، پاکستان و ایران را نیز مورد انتقاد قرارداده ادعای کردند که جناح های مختلف در افغانستان را حمایت می‌کنند.

آنان به رسم اعتراض به روی تصاویر تعداد زیاد از رهبران جهادی، مقامات حکومت فعلی به شمول رییس جمهور کرزی، و حاکمان حکومت کمونیستی علامت چلیپا کشیده و آنرا با خود حمل می‌کردند.

حزب همبستگی افغانستان در سال ۲۰۰۴ در افغانستان به فعالیت آغاز کرده و در حال حاضر به رهبری محمد داود رزمک با داشتن بیش از ۳۰ هزار اعضا در کابل و بیست ولایت افغانستان فعالیت دارد.

به گفته اعضای این حزب هدف از فعالیت حزب همبستگی افغانستان تقبیح و حرکت برضد جنایات در چند دهه گذشته بوده و در سال های گذشته نیز چنین برنامه های را راه اندازی کرده اند.

رخی از کارشناسان از حکومت فعلی انتقاد کرده و می گویند، در قسمت محاکمه عاملین جنایت ها درست عمل نکرده و در تطبیق عدالت کوتاهی کرده است.

تظاهرات همبستگی در تقبیح ۸ و ۷ ثور (عکس از: رادیو آزادی)
کابل: تظاهرکننده‌ها خواهان مجازات عاملین هفتم و هشتم ثور شدند

استاد ودیر صافی یکی از این کارشناسان در مورد محاکمه جنایت کاران جنگی از سوی یک حکومت مردمی چنین نظر دارد:

«حالا باید عدالت بیاید یک حکومت مردمی بیاید که کار اولش امنیت و تامین عدالت باشد محکمه خاص تشکیل شود اگر در داخل نمی توانند محکمه بین المللی جنایی آی، سی، سی به همین منظور ایجاد شده برای آنان اجازه بدهند که جنایت‌کاران جنگی را ببرند.»

انتقاد های موجود اند که با وجود تقاضا های مکرر و صدا بلند کردن خانواده های قربانیان در چند سال گذشته تاهنوز گام برای مجازات متهم به جنایت جنگی برداشته نشده است.

تلاش کردیم تا این انتقادات را با حکومت افغانستان شریک سازیم اما موفق نشدیم.

از سوی هم مردم و خانواده های قربانیان با ابراز نا رضایتی از عدم توجه حکومت در این زمینه می گویند، انتظار دارند تا از حکومت آینده در این قسمت اقدام عملی کرده و عدالت را تامین نماید.جمعی از مردم به رهبری حزب همبستگی افغانستان در نکوهش هفتم و هشتم ثور راهپیمایی کردند

منبع: خبرگزاری افق، ۱۲ ثور ۱۳۹۳

جریانی موسوم به (حزب همبستگی افغانستان) طی برپایی تظاهرات و اعتراض خیابانی دو روز تاریخی افغانستان؛ ۷ و ۸ ثور را نکوهش کردند.

به گزارش خبرگزاری افق، جمعی از مردم به رهبری حزب همبستگی افغانستان ضمن راه پیمایی در خیابان‌های شهر کابل علیه جریان خلق و پرچم و برخی رهبران جهادی شعار دادند.

آنان مسوولان حکومت فعلی را نیز مزدوران کشور‌های خارجی خوانده وخواهان به دادگاه کشاندن و برکناری افراد متهم به جنایت جنگی از قدرت شدند.

این جمع معترض هفتم و هشتم ثور را روز شومی برای افغانستان توصیف کردند.

معترضان پلاکارت‌های باخود حمل می‌کرد که روی آن عکس‌های از رهبران جهادی با چلیپایی بر صورت آنها دیده می‌شد.

حفیظ الله راسخ عضو شورای رهبری حزب همبستگی افغانستان به رسانه‌ها گفت: ” این‌ها باید از قدرت برکنار شوند و حکومت ملی و مردمی به وجود بیاید، کار ما همین است که این ها را خلع قدرت بکنیم و حکومت ملی را ایجاد بکنیم تا این ها را به میز محاکمه بکشانیم. “

آنان کشور‌های همسایه را نیز متهم به دخالت در امور افغانستان نموده ادعا کردند که هریک از کشور‌های همسایه از یک جریانی در افغانستان حمایت نموده و می‌کند.

این اعتراضات در حالی سرو سامان داده می‌شود که چند روز پیش طی مراسم‌های مختلفی از هشت ثور تجلیل به عمل آمده و سخنرانان ۸ ثور را خط سرخی برای جهاد دانسته تاکید نمودند که توهین به هشت ثور توهین به عزت جهاد و مردم افغانستان هست.معترضان: عاملان «‌هفت و هشت ثور» از قدرت برکنار شوند

منبع: روزنامه اطلاعات روز، ۱۲ ثور ۱۳۹۳

اطلاعات روز: هزاران باشنده‌ی کابل در یک حرکت اعتراضی عاملان «هفت و هشت ثور» را محکوم کردند و خواهان محاکمه شدن و برکناری آنان از قدرت فعلی شدند. این تظاهرات از سوی حزب هم‌بستگی افغانستان راه‌اندازی شده بود و هزاران نفر با اشتراکت در آن، رهبران جهادی، مسئولان حکومت کمونیستی و مقام‌های حکومت فعلی را محکوم کردند.

تظاهرات همبستگی در تقبیح ۸ و ۷ ثور (عکس از: روزنامه اطلاعات روز)

تظاهرات دیروز با شعارهایی چون «عاملان هفت و هشت ثور محاکمه شوند، انتقام خون کابلی‌ها گرفته شود، امریکا و ناتو را نمی‌خواهیم، رهبران خلق و پرچم محاکمه شوند، رهبران جهادی جنایت‌کار اند و باید محاکمه شوند»‌ از پیش سفارت روسیه آغاز و تا قصر دارالا‌مان شهر کابل ادامه یافت.

آنان هم‌چنان روی تصویرهای شماری از رهبران جهادی و حزب خلق و پرچم خط چلیپا کشیده بودند و شروع «هفت و هشت ثور» را روزهای آغاز بدبختی در کشور عنوان کردند. معترضان تمام جناح‌های دخیل در قدرت، به‌شمول برخی از نامزدان ریاست جمهوری و معاونانش را عامل جنایت و ویرانی کشور دانستند.

هفت و هشت ثور دو روز تاریخی برای مردم افغانستان اند که حوادث و رویدادهای آن تأثیر عمیق و مستقیمی بر سرنوشت آینده‌ی کشور داشته است. در هفت ثور حکومت جمهوری داوود خان از طریق انجام کودتای خونینی توسط جناح‌های چپ طرف‌دار شوروی سابق سرنگون شد و رژیم خلق به رهبری نور محمد تره‌کی جا‌گزین آن شد.

در هشت ثور سال ۱۳۷۱مجاهدان وارد کابل شدند و بعضى گروه‌هاى آن‌ها در هم‌کارى با برخى نظامیان حکومت سرنگون شده و‌ داکتر نجیب‌الله، به قدرت رسیدند. بعد از سقوط حکومت نجیب، جنگ‌هاى داخلى در بین شماری از گروه‌هاى مجاهدان آغاز شد و در آن هزاران نفر کشته شدند و نیز بخش‌هایی از کابل به ویرانه مبدل شدند.

با این حال، معترضان دیروز «هفت و هشت ثور» را روزهای سیاه برای افغانستان خواندند و خواستار محاکمه شدن عاملان آن شدند. حفیظ‌الله راسخ، از مسئولان راه‌اندازی تظاهرات به خبرنگاران گفت که تمام عاملان «هفت و هشت ثور» از قدرت برکنار شوند و باید در کشور یک حکومت ملی و مردمی ایجاد شود.

هم‌چنان شماری از متعرضان از کشورهای امریکا، پاکستان و ایران انتقاد کردند و گفتند که در امور داخلی افغانستان مداخله می‌کنند. شمس، یکی از معترضان گفت که کشورهای یاد شده از جناح‌های مختلف سیاسی کشور حمایت می‌کنند و این مسئله باعث بی‌ثباتی کشور شده است.

در همین حال، برخی کارشناسان و نهادهای حقوق بشری از حکومت انتقاد کرده و می‌گویند که در جریان سال‌های گذشته عاملان جنایت‌های جنگی را محاکمه نکرده‌ است. ودیر صافی، یکی از این کارشناسان در کشور می‌گوید که در حال حاضر باید در کشور یک حکومت مردمی ایجاد و محکمه‌ی خاص برای جنایت‌کاران جنگی تشکیل شود.

این در حالی است که فعالان مدنی و بازما‌ندگان قربانیان جنگ نیز خواهان تطبیق عدالت انتقالی شده‌اند. موضوع عدالت انتقالی را کمیسیون مستقل حقوق بشر به عنوان یک روند برای تأمین صلح پایدار مبتنی بر عدالت و حقوق بشر در نظر دارد، تا به جنایت‌های گذشته رسیدگی شود.

کمیسیون حقوق بشر چند‌سال پیش گزارش خود در این زمینه را کامل کرد و در اختیار حامد کرزی قرار داد، اما در اخیر برنامه‌ی عدالت انتقالی از سوی حکومت تطبیق نشد. گفته شده که کمیسیون حقوق بشر گزارش ۸۰۰ صفحه‌ای را در مورد جنایت‌های سه دهه‌ی گذشته تهیه کرده، اما شماری از مقام‌های دولتی مانع نشر آن می‌شوند.مظاهره‌کنندگان رویداد هفت و هشت ثور را محکوم کردند

منبع: آژانس خبری پژواک، ۱۲ ثور ۱۳۹۳

کابل (پژواک، ۱۲ ثور۹۳): هواداران حزب همبستگی افغانستان طى راهپيمايى، رویدادهای "هفت و هشت ثور" را محکوم کردند و رهبران احزاب خلق و پرچم، مجاهدین و طالبان را عاملان بربادی افغانستان خواندند.

این راهپيمايى که حدود یکهزار تن در آن شرکت کرده بودند، امروز از مقابل سفارت روسیه در شهر کابل آغاز و در مقابل قصر دارالامان خاتمه يافت.

تظاهرات همبستگی در تقبیح ۸ و ۷ ثور (عکس از: آژانس خبری پژواک)

در هفتم ثور سال ۱۳۵۷ خورشیدی، حزب دموکراتیک خلق افغانستان، در یک کودتا قدرت را به دست گرفت که تجاوز نظامى اتحاد شوروى وقت بر افغانستان را نيز در پى داشت؛ اما با مقاومت سرسختانه مردم افغانستان روبه رو گرديد.

جهاد مردم افغانستان، سال ها ادامه پيدا کرد؛ اما با دادن قربانى هاى زياد سرانجام در سال ١٣٦٨ منتج به اخراج نيروهاى شوروى از افغانستان گرديد. در هشتم ثور سال ۱۳۷۱ مجاهدین وارد کابل شدند و بعضى گروه هاى آنها در همکارى با برخى نظاميان حکومت سرنگون شدۀ داکتر نجيب الله، به قدرت رسيدند.

بعد از سقوط حکومت نجيب، در جنگ هاى داخلى بين برخى گروهاى مجاهدين و جنرالان حکومت سرنگون شده، قسمت هاى زياد شهر کابل، به ويرانه مبدل شد و شمار زيادى از شهريان کابل به قتل رسيدند.

انجنیر حفیظ الله راسخ مسوول راه اندازی تظاهرات امروز و عضو شورای رهبرى حزب همبستگى، هفت و هشت ثور را روزهاى سیاه خوانده افزود: "هفت ثور از سوی غلامان اتحاد شوروی، و هشت ثور از سوی غلامان امریکایی بود و این وطن را ویران کردند."

وى در مورد جهاد مردم افغانستان عليه نيروهاى شوروى گفت: "مردم برحق برضد روس ها تفنگ گرفتند و وطن را آزاد کردند؛ اما این ها (برخى سران آنها) تجارت کردند؛ امروز این ها میلیون ها پول در دبی دارند، این ها بلند منزل دارند، این ها صدها هزار جریب زمین در خارج دارند."

به گفتۀ او تعدادی از افراد، به نمایندگی از مجاهدین به قدرت رسیده اند که نمایندگی از مردم نمى کنند وهمین افراد، باعث ویرانی کابل شده اند.
انجنیرراسخ علاوه کرد: "فرزندان شهدای جهاد افغانستان، در فقر به سر می برند؛ اما تعدادی دیگر به نام جهاد تجارت می کنند."

به گفته موصوف، افرادى که باعث ویرانی کابل و قتل هزاران کابلی شده اند، محاکمه شوند.

ناهید یک تن از اشتراک کنندگان این تظاهرات گفت که پیامدهای هفت و هشت ثور، برای مردم افغانستان ویرانی و بربادی بوده است و باید عاملان آن محاکمه شوند.

وى افزود: "هفت ثور و هشت ثور هردو را تقبیح می کنیم؛ به خاطری که این ها هرنوع جنایت را علیه مردم انجام دادند؛ اما امروز در قدرت هستند."

تظاهرات کنندگان امروز، با سردادن شعارهاى "انتقام خون کابلی ها را می گیریم، امریکا و ناتو را نمی خواهیم، رهبران خلق و پرچم محاکمه شوند، مرگ به عبدالله، مرگ به سیاف، مرگ به گلبدین حکمتیار، مرگ به دوستم، مرگ به قانونی، مرگ به محقق، مرگ به عطا، مرگ به خلیلی، جنایتکاران جنگی محاکمه شوند، ویران کنندگان کابل محاکمه شوند و غيره" راه پيمايى نمودند.

عکس هایی از ویرانی های شهرهای افغانستان و صحنه های دلخراش کشتار افغان ها در جریان جنگ های سه دهه اخیر نیز توسط تظاهرکنندگان حمل می شد.

همچنان مظاهره کنندگان، عکس هاى چليپا شدۀ رهبران احزاب خلق و پرچم، مجاهدین، سران طالبان و حامد کرزی رییس جمهور افغانستان را نيز با خود حمل می کردند.

آنها می گفتند که مردم افغانستان، باید با پیروی از انقلاب های مردمی در مصر، تونس و لیبیا، کسانی را که به حق مردم افغانستان جفا کرده اند، خلع قدرت کنند و سرنوشت خود را خود به دست گیرند.

آنها شعارهایی را علیه پاکستان و ایران نیز سر می دادند و می گفتند که پاکستان، برای افغانستان گروه طالبان را پرورش داده و ایران هم از این گروه حمایت می کند.

این، سومین سال است که حزب همبستگی افغانستان، همچوتظاهرات را به هدف تقبیح کردن هفت و هشت ثور راه اندازی مى‌کند.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 107 نفر