تظاهرکنندگان در کابل عکس‌های حامد کرزی و رهبران جهادی را آتش زدند

ده‌ها عضو یک حزب سیاسی در کابل علیه مناسبت‌های هفتم و هشتم ثور (اریبهشت) اقدام به تظاهرات کرده و آن را تقبیح کرده‌اند. در روز هفتم ثور ۱۳۵۷ حزب دموکراتیک خلق با کودتای نظامی، حکومت محمد داوود را سرنگون کرد و در هشتم ثور ۱۳۷۱ مجاهدین، دولت تحت حمایت شوروی سابق را ساقط و پیروزی خود را اعلام کردند.

تظاهرکنندگان با حمل عکس‌های خط زده حامد کرزی، رئیس‌جمهور و شماری از مقام‌های حکومت او، برخی از رهبران حزب دموکراتیک خلق، مجاهدین و گروه طالبان، علیه آنها شعار دادند.

اعضای حزب همبستگی در پایان راهپیمایی خود با صدور قطعنامه‌ای، روزهای هفتم و هشتم ثور را "شوم" خوانده و خواستار محاکمه عاملان جنگ سه دهه گذشته شدند.

سازمان‌دهندگان این تظاهرات گفته‌اند که آمریکا و حکومت کابل به عوض محاکمه عاملان جنگ‌ها، شماری از این افراد را دوباره به قدرت رسانده‌اند. آنها راهپیمایی خود را از نزدیک سینمای پامیر در مرکز شهر کابل، جایی که برخی از ویرانه‌های جنگ‌های دهه هفتاد هنوز هم به چشم می‌خورد، آغاز کردند. این نخستین بار است که عکسهای حامد کرزی و رهبران جهادی به صورت علنی در پایتخت آتش زده می‌شود حفیظ الله راسخ، عضو حزب همبستگی افغانستان، به بی‌بی‌سی گفت که این حزب قصد داشت که در روز هشتم ثور راهپیمایی کند، اما نیروهای امنیتی اجازه راهپیمایی در آن روز ندادند.

تقبیح جنگ‌های سه دهه گذشته و اعتراض مسالمت‌آمیز علیه آن، تازگی ندارد، اما آتش زدن عکس‌های رئیس‌جمهور کنونی و رهبران جهادی به صورت علنی در پایتخت پیشینه ندارد.

اعضای حزب همبستگی در جریان راهپیمایی خود عکس‌های آنها را زیر پا کردند و آتش زدند.

این حزب چندان شناخته نیست و براساس فهرستی که وزارت عدلیه/دادگستری افغانستان از احزاب قانونی و ثبت‌شده در این وزارتخانه، در وبسایت خود درج کرده، این حزب در خزان سال گذشته ثبت شده است.

اعضای حزب همبستگی در حالی اقدام به راهپیمایی اعتراضی علیه وقایع روزهای هشتم و هفتم ثور کرده‌اند که اخیرا دولت افغانستان هم برگزاری جشن پیروزی مجاهدین در هشتم ثور را لغو کرد.

امسال حکومت افغانستان در بیستمین سالگرد پیروزی مجاهدین، به برگزاری همایشی محدود با حضور حامد کرزی، رئیس‌جمهور و شماری از رهبران جهادی و مقام‌های ارشد دولتی در کاخ ریاست‌جمهوری اکتفا کرد.

سايت بی بی سی فارسی

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 405 نفر