گردهمایی «حزب همبستگی» در تقبیح سیه‌روزهای ۸ و ۷ ثور


دریافت تصاویر با کیفیت بالاتر


کابل - ۶ ثور ۱۳۹۷: امروز جمعی از اعضا و هواداران حزب همبستگی گردهمایی‌ای را در تقبیح سیه‌روزهای ۸ و ۷ ثور و پیامد‌های خونین برگزار کردند. البته قرار بر این بود که برنامه امروز طی رهپیمایی‌ای در یکی از نقاط جنگزده شهر کابل مانند جاده یا شهر کهنه به راه انداخته شود، ولی دولت اجازه برگزاری در آن جاها را نداد و حزب یکبار دیگر مقید به یکی از محوطه‌های شهر شد.

معترضان پلاکارت‌هایی با تصاویری از ویرانی‌ها و قربانیان چهار دهه اخیر و بخصوص ۸ ثور بلند نموده بودند که شعارهایی هم بر آن درج شده بودند: «۷ و ۸ ثور، دو روز ماتم ملی!» «مردم ما باید جنایتکاران ۸ و ۷ ثوری را محاکمه کنند!» «بدون محاکمه جنایتکاران ۸ و ۷ ثوری، افغانستان به صلح و بهروزی نمی‌رسد!»

خانم سیلی غفار، سخنگوی «حزب همبستگی افغانستان» در شروع سخنانش گفت:

«هشت و هفت ثور دو روز نکبت‌بار و فاجعه‌آفرین در تاریخ خونین سرزمین ماست که با جنایت و ویرانی گره ناگسستنی خورده و هرگز فراموش نخواهند شد. امروز از همه دردناک‌تر هم همین است که هنوزهم جمع وسیعی از عوامل این دو روز ننگین بر سرنوشت مردم ما حاکم بوده، تحت پرچم امریکا و متحدانش در دور دیگری از ستم و غارت و پلیدی مشغول اند. امریکا و غرب هم روی همین‌ها سرمایه‌گذاری و حساب می‌کند چون به درستی می‌دانند که اینان در برابر دالر و قدرت حاضر اند هرچیز این وطن را بفروشند.»

در ادامه سخنرانی‌اش ضمن ابراز تسلیت به خانواده قربانیان حمله انتحاری بر مرکز اخذ کارت رای‌دهی، علاوه کرد:

«در شرایط کنونی تا وقتی ملت دست به خیزش و قیام رهایی‌بخش ضد خاینان ملی و باداران خارجی شان نزنند، چه انتخابات صورت گیرد چه صورت نگیرد، همین ستمکاران وطن‌فروش، تفنگ‌سالاران، هیرویین‌سالاران و یک مشت روشنفکران چتلی‌خوار شان سوار بر سرپنجه اشغالگران بیرونی بر سرنوشت ما حاکم خواهند بود. انتخابات خیله‌خند نوع ۲۰۱۴ هیچ‌چیزی را به نفع ملت تغییر نداد، تنها زمینه را بیشتر برای آدمکشان طالبی و داعشی مهیا ساخت که به این بهانه پیاپی مردم بی‌گناه را آماج حملات خاینانه شان قرار داده دسته دسته قتل‌عام می‌کنند. با استفاده از همین فرصت، به تمامی فامیل‌های قربانیان حادثه دشت برچی تسلیت می‌گویم. ببینید هموطنان! اینان چقدر بی‌شرم و مردم‌آزار استند. تا دیروز مردم ما به‌خاطر گرفتن یک تذکره هفته‌ها پشت در ادارات دولتی سرگردان می‌گشتند، اما امروز چون اینان به تذکره و رای مردم نیاز دارند، می‌بینیم که چطور مراکز اخذ تذکره باز کرده و مردم را تشویق می‌کنند.»

برعلاوه، در قسمتی از گردهمایی، جمعی با نقاب سرجنایتکاران ۸ و ۷ ثوری که هنوز بر گرده‌های زخمی مردم ما سوار اند، دیده می‌شدند که با دستان زنجیرپیچ سرافگنده در محکمه مردمی ایستاده بودند.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 67 نفر