نگذاریم افغانستان آزمایشگاه سلاح‌های مدهش امریکا گردد

نگذاریم افغانستان آزمایشگاه سلاح‌های مدهش امریکا گردد

امریکا بزرگترین بمب غیرهستوی موجود در زرادخانه‌‌اش را که به «مادر تمام بمب‌ها» شهرت دارد، در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار آزمایش کرد، هرچند تاکنون تصویری از ریختن بمب و خساره وارده از آن انتشار نیافته است. این بمب مدهش که تقریبا ۱۰ هزار کیلوگرام وزن دارد و شدت تخریب آن یازده‌هزار کیلو تی.ان.تی است، تا کنون هرگز در وضعیت جنگی پرتاب نشده و استفاده های قبلی آن آزمایشی بوده اند. قیمت هر واحد آن ۱۶میلیون دالر است و فقط ۲۰ واحد از آن تاکنون تولید شده است.

اشغالگران امریکایی و رسانه‌های شان می‌خواهند بر ما بقبولانند که هدف آن «تخریب تونل‌های زیرزمینی» داعش در ولسوالی اچین بوده است، اما چگونه است که امریکا بزرگترین کاروان‌های داعش را در خاستگاهش در سوریه و عراق دست‌نخورده گذاشت و هیچگاه مادر بمب‌هایش را بر آنان نریخت اما در افغانستانی که هنوز در مورد موجودیت واقعی داعش شک‌های بزرگی موجود است، برای زدن چند کورموش، بمب ۱۶میلیون دالری‌اش را مورد کاربرد قرار می‌دهد؟ اگر اطلاعات رسانه‌ها را که نوشتند ۳۶داعشی درین جریان کشته شده اند قبول کنیم، بدینصورت برای کشتن هریک آنان ۴۴۴هزار دالر هزینه شده است که کدام احمق اگر آنرا بپذیرد!

امریکا برای زهرچشم نشان دادن به روسیه است که مادر بمب‌هایش را در کشور ما مورد استفاده قرار می‌دهد تا نشان دهد در پایگاه‌هایش مدهش‌ترین تسلیحات را جابجا ساخته است بنا تلاش نکند در جایی که آنرا ایالت پنجاه‌ویکمش می‌شماره، پافراتر گذارد.

نماینده «حزب همبستگی» در گفتگویی که با ملا جان شینواری رییس شواری قومی اچین داشت، او مدعی شد که این بمب در منطقه خالی از سکنه پرتاب شده، منطقه‌ای که جنگجویان منسوب به داعش یکی دو سمچ زده بودند ولی فعلا کسی آنجا بودوباش نداشت. او گفت از تلفات آن گزارش دریافت نکرده اما در قریه‌ها شډل و مهمند پرده گوش تعدادی به دلیل صدای مهیب آن پاره شده.

واقعیت اینست که امریکا در کشور ما آنچنان دولت دست‌نشانده و بی‌اراده‌ای را نصب کرد که بتواند سرزمین ما را بدون دغدغه و مانعی آزمایشگاه سلاح‌هایش ساخته با دست باز به تمویل تروریزم و صدور آن به سوی رقبایش بخصوص چین و روسیه اقدام نماید. درحالیکه تخاصم قطب امریکا و روسیه در سوریه وارد فاز خطرناکی گردیده، حتی رسانه‌های غرب هشدار می‌دهند که میدان بعدی شاخ به شاخ شدن این قدرت‌ها افغانستان خواهد بود. امریکا برای زهرچشم نشان دادن به روسیه است که مادر بمب‌هایش را در کشور ما مورد استفاده قرار می‌دهد تا نشان دهد در پایگاه‌هایش مدهش‌ترین تسلیحات را جابجا ساخته است بنا تلاش نکند در جایی که آنرا ایالت پنجاه‌ویکمش می‌شماره، پافراتر گذارد. این حرکت باعث تشدید رقابت تسلیحاتی این دو ابرقدرت خواهد شد که قربانیان اصلی آن مردم تیره‌روز ما خواهند بود. در ضمن این تلاشی برای بزرگنمایی داعش در افغانستان نیز بود.

استفاده از این بمب هیچ ربطی با «مبارزه علیه تروریزم» ندارد چون مردم ما در عمل دریافته اند که طی ۱۵ سال گذشته امریکا خود بانی و مشوق انواع تروریزم در افغانستان بوده و بارها اعلان کرده که با طالبان دشمنی ندارد. دیگر یک راز آشکار است که داعش نیز ساخته و پرداخته سازمان های اطلاعاتی امریکا بوده که آنرا بخاطر اهداف استراتژیکش در خاورمیانه وارد میدان ساخت. امریکا از حربه تروریزم برای حضور دایمی در وطن ما و بی‌ثبات سازی کشورهای همسایه و زدن رقبایش استفاده اعظمی کرده و می‌کند. از همینرو با گذشت هرسال تروریزم در افغانستان تقویت شده و حتی مغزهای متفکر آن در پست‌های کلیدی نهادهای امنیتی کشور راه یافتند. برعکس طی اینهمه سالها مردم بی‌گناه و فقیر ما قربانیان اصلی بمب‌ها و حملات وحشیانه نیروهای امریکایی بوده اند که میزان تلفات آن را نهادهای مستقل بیش از دوصدو پنجاه هزار تن تخمین می‌زنند.

«مادر تمام بمب‌ها» برای استفاده در عراق طراحی شد، اما هیچگاهی این کاروان‌های داعش را که آزادانه و در معرض دید جنگنده‌های امریکایی حرکت داشتند، هدف قرار نداد چون قرار نبود که امریکا دست‌پرورده‌هایش را نابود سازد.
«مادر تمام بمب‌ها» برای استفاده در عراق طراحی شد، اما هیچگاهی این کاروان‌های داعش را که آزادانه و در معرض دید جنگنده‌های امریکایی حرکت داشتند، هدف قرار نداد چون قرار نبود که امریکا دست‌پرورده‌هایش را نابود سازد.

بمب‌های استفاده شده توسط امریکا حاوی مواد خطرناک کمیاوی و رادیواکتیو اند که معمولا تاثیرات سوء و طولانی‌مدت بالای محیط و مردم دارد که شدیدا قراء و قصبات سرزمین ما را آلوده ساخته اند. بلند رفتن میزان نوزادان معیوب تنها یکی از پیامدهای فاجعه‌بار آن می‌باشد.

از سخنگویان دولت وحشت ملی که با رذالت‌مآبی خاص کاربرد «مادر تمام بمب‌ها» را جشن گرفته بیانیه پنتاگون را نشخوار می‌کنند، گله‌ای نمی‌توان داشت چون برای همین ماموریت بر وجدان شان پاگذاشته دالر می‌گیرند، اما آن جوانک‌هایی که در صفحات اجتماعی به این دلیل خوشی دارند، میزان ناآگاهی دردناک شان را به نمایش می‌گذارند و لازم است که دانش شان را از ماهیت جنگ‌افروزانه و ضدانسانی سیستم حاکمه امریکا بالا برند.

امریکا سالهاست که افغانستان را میدان شغالی برای آزمایش‌های تسلیحاتی‌اش یافته، بدون کمترین مزاحمتی به جنایتش ادامه می‌دهد. در فلم زیر که توسط سربازان امریکایی به بیرون درز کرده‌، می‌توان میزان بی‌پروایی نیرو‌های امریکایی در استعمال سلاح‌های گوناگون پنتاگون را درک کرد:


افغانستان، آزمایشگاه سلاح‌های امریکایی

اگر در برابر قلدرمنشی‌های امریکا و غلامانش ایستادگی نکنیم، شکی نخواهد بود که روزی افغانستان دلبند ما را با سلاح اتمی‌اش نیز خرد و خمیر خواهد ساخت.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 99 نفر