مردم ما جانیان سه دهه را مجازات کردنی اند!

جنایات خلق و پرچم

سرانجام انتشار اسامی حدود ٥٠٠٠ قربانی آدمخواران رژیم منفور خلقی ـ پرچمی یکبار دیگر ماسک دروغین مدافعان سینه چاک «انقلاب ثور» را با سرافکندگی درید و زخم های مردم مظلوم ما را تازه نمود. «لیست مرگ» بخش کوچکی از جنایات هولناک رژیم ددمنش حزب دموکراتیک خلق می‌باشد. قتل‌عامهای این وطنفروشان به ٥٠٠٠ و ١٠٠٠٠ خلاصه نمی‌شود و تومار ١٢٠٠٠ زندانی اعدام شده نیز تا هنوز از آرشیو ها بیرون کشیده نشده است. جلادان چاکر روس همانند باندهای بنیادگرا با ریختن خون مردم بیدفاع و مخصوصا روشنفکران و تحصیلکرده‌ها، تلاش داشتند افغانستان را از وجود مغز های متفکر و شورشگر برای همیش «پاکسازی» نمایند.

میهنفروشان خلقی‌ـ پرچمی نه «کمونیست» بلکه عوامفریبان جانی زیر بیرق «خلق» و «زحمتکشان» و «برابری» بودند که به این ارزش ها با وقاحت تمام خیانت روا داشتند. هرچند آنان قربانیان شانرا با نام و نشان لیست می‌کردند، اما بعد از سقوط شان خونخواران تنظیمی، طالبی و امریکایی هرکدام دههاهزار هموطن ما را به کام مرگ بردند بدون اینکه لیستی از آنان به جا گذارند. در این وطن جنایتکاران و خاینان معلوم‌الحال از هفت تا هشت ثور که اینک سر بر آخور اژدهای بزرگی بنام امریکا و ناتو برده اند به جای اینکه به جوخه های اعدام سپرده شوند و یا در گوشه های متروک زندان عمر ننگین خود را سپری نمایند توسط اشغالگران امریکایی در هر سوراخ و سنبه دولت و «جامعه مدنی» و رادیو بی.بی.سی و سایر ارگانها جا داده شده مصروف زراندوزی و دور جدید خیانت به وطن اند.

آن اعضای پرچم و خلق که دستان شان به خون مردم آغشته نیست، باید یک صدا در افغانستان و هر گوشه دنیا این کته‌سران و رهبران ستمکار و نوکرصفت شان را محکوم و شایسته اشد مجازات دانسته حساب خود را از آنان برای همیش جدا نمایند:

شهنواز تنی، جاوید کوهستانی، جنرال واحد طاقت، فقیر محمد فقیر، بارق شفیعی، خلیل رومان، کبیر رنجبر، ثریا پرلیکا، نورالحق علومی، خلیل زمر، میر افغان باوری، ظاهر طنین، اناهیتا راتب زاد، نبی عظیمی، میوند، ملک ستیز، عوض نبی زاده، محمد گلابزوی، عبدالله نایبی، فرید مزدک، ثریا پوپل، داوود پنجشیری، بهین، عبدالحمید محتاط، عبدالله شادان، سیما شادان، ظهور رزمجو، جمیله پلوشه، حبیب منگل، سلطان علی کشتمند، سلیمان لایق، دستگیر پنجشیری، اسدالله سروری و ....

دولت گندیده کابل که معجونی از پلشت ترین جنایتکاران سه دهه پسین افغانستان می‌باشد «عدالت انتقالی» را همسان هر خواست ملی دیگر قربانی نموده با فرمان عفو عمومی از طریق فسادخانه‌ای بنام پارلمان تمامی قاتلان ملت را در حالی بخشید که اکثریت قاطع مردم تیرخورده ما خواهان محاکمه و مجازات قصابان پرچمی و خلقی و تنظیمی و طالبی اند. تاریخ حکم می‌کند که نه بخشیدن و فراموش کردن، بلکه تصفیه حساب قاطع با گذشته می‌تواند ضامن وحدت ملی، عدالت و بهروزی یک ملت گردد.

حـزب همبستـگـی افغـانستــان التیام زخمهای عمیق مادر وطن را در ایجاد یک دولت ملی ـ دموکراتیک مبتنی بر اراده مردم دانسته و با شعار «نه امریکا، نه طالبان، نه سایر جنایتکاران، قدرت بدست مردم!» اکیداً خواهان محاکمه بی‌قید و شرط تمامی عوامل بربادی افغانستان می‌باشد. بناءً با راه اندازی راهپیمایی گسترده این جنایات شنیع و هیتلری مزدوران روسی و امریکایی را بار دیگر محکوم کرده از هم‌میهنان داغدیده صمیمانه می‌طلبیم حرکت های عدالتخواهی را تا سپردن همه سران جنایت به میز محاکمه و راندن اشغالگران ادامه دهند.

ننگ و مرگ بر پرچم و خلق و شرکای جنایتکار تنظیمی و طالبی شان!
مردم ما خون عزیزان شانرا نه فراموش می‌کنند و نه می‌بخشند!

حزب همبستگی افغانستان

٧ میزان ١٣٩٢ (٢٩ سپتامبر ٢٠١٣) ـ کابل


مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 650 نفر