سیلی غفار: مردم به جنایتکاران نفرین می‌فرستند!


سیلی غفار، سخنگوی حزب همبستگی در برنامه «فراخبر» تلویزیون «طلوع نیوز» (۱۵ ثور ۱۳۹۵ - ۴ می ۲۰۱۶): اینها زیاد از مجاهدین حرف می‌زنند. آیا مجاهدین واقعی هم با اینها هستند؟ مجاهدین واقعی پول خرید سرپایی را ندارند، اما اینها با بوت‌های پاریسی و دریشی‌های پاریسی با هم می‌نشینند... جنایتکاران با پولهای امریکا زنده اند. اگر امریکا نباشد اینها دیگر قدرتی ندارند. به مجردیکه کشور ما استقلالیت خود را بدست بیاورد، مسئله اشغال حل می‌شود و دولت مردمی‌ای که روی کار آمد، می‌تواند به منافع ملی فکر کند.

جریان کامل این بحث را از اینجا تماشا نمایید.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 70 نفر