اعلام موجودیت «جبهه آزادی و برابری»

بنابر خواهش تعدادی از دوستان، اعلامیه ایجاد «جبهه آزادی و برابری» را که متشکل از روشنفکران مترقی و پیشرو ایران است، به نشر می‌سپاریم. «حزب همبستگی افغانستان» تاسیس این جبهه را به تمامی دست‌اندرکارانش تبریک گفته آرزو می‌کند این دوستان در عمل قدم‌هایی علیه دستگاه پوسیده و مستبد آخندی در ایران برداشته مردم ستمکش و به‌جان‌رسیده آن کشور را در راه رسیدن به آزادی، دموکراسی و عدالت یاری رسانند:

یوسف رشیدی

برای آنان که می‌خواهند آزادی را تنفس کنند تنها یک مجرا باقی مانده‌است: انقلاب. درحالی‌که باندها و نیروهای مرتجع و جنایت‌کار، سراسر منطقه را به خاک و خون کشانده‌اند، متاسفانه مردم آزادی‌خواه در پراکندگی، یاس و ناامیدی روزافزون به سر می‌برند. از آنجایی که ماهیت استبدادی حکومت جمهوری اسلامی در قوانین اسلامی آن نهفته‌است و جنایت و استبداد شرط بقای آن، پس این حکومت را نمی‌توان با اصلاحات قلب ماهیت کرد. تجربه نشان داده‌است که هرگونه تحرک و تلاشی مانند قیام توده‌ای بعد از انتخابات ۸۸ که افق انقلابی را پیش روی نداشته باشد به شکست، یاس و ناامیدی متعاقب مردم خواهد انجامید. هیچ راه میانبری جز سرگونی انقلابی جمهوری اسلامی پیش روی مردم نیست و وظیفه تمامی فعالین سیاسی آزادی‌خواه باید در جهت اتحاد و متشکل‌کردن مردم برای نیل به این هدف باشد. نقشه راه، نقشه سازماندهی مردمی از پایین، آموزش همه جانبه برای مبارزه مرحله به مرحله و ارتباط‌‌گیری با اقشار مختلف طبقه کارگر، در نهایت قیام مردمی برای سرنگونی حکومت مستبد جمهوری اسلامی است.

صرفا با تبلیغات حزبی، افشاگری و خبررسانی نمی‌توان حقوق خود را گرفت و استبداد را سرنگون ساخت. چهره سرمایه‌داری هار و مافیایی حاکم بر ایران که جز برای غارت و چپاول نمی‌کوشد برای اکثریت مردم روشن شده‌است و این نظام نزد ایشان مشروعیتی ندارد. و آنان که هنوز به این امر پی نبرده‌اند، در آینده نیز امیدی به تغییر وضع حال شان نیست. پس اکنون مسئله بر سر این است که چگونه می‌توان این نظام را سرنگون ساخت. پاسخ قطعی به این مسئله تنها و تنها سازماندهی است. متاسفانه بسیاری از فعالین سیاسی آزادی‌خواه یا در زندان‌ها در اسارت اند و یا این که مجبور به تبعید به خارج از کشور شده‌اند. این امر متاسفانه پراکندگی و عدم ارتباط سازمان‌یافته میان فعالین را موجب شده طوری که هیچ کدام از احزاب موجود قادر به ایجاد وحدت و انسجام نیست. اولین گام ضروری ارتباط‌گیری و تمرین کار گروهی است تا بستری باشد برای تشکیلات منسجم و انقلابی در آینده.

ما جمعی از فعالین سیاسی بعد از یک سال و نیم ارتباط‌گیری با مردم و فعالین سیاسی آزادی‌خواه چه در داخل و چه در خارج از کشور از طیف‌ها و نیروهای مترقی مختلف، تلاش کرده‌ایم که بستری برای ایجاد شبکه‌ای از فعالین ب‌وجود بیاوریم. این بستر گام ضروری برای اتحاد و انسجام بعدی است. اکنون با اعلام موجودیت تحت عنوان جبهه آزادی و برابری، از تمامی کسانی که تنها راه آزادی را در گزینه انقلاب می‌بینند، دعوت می‌کنیم که به این جبهه مردمی بپیوندند تا دوشادوش یکدیگر برای سرنگونی انقلابی این نظام مستبد مبارزه کنیم. هدف ما از تشکیل این جبهه فراسازمانی، اول از همه برقراری یک ارتباط سیاسی سالم بین فعالین و دوم ایجاد امکان‌هایی برای تبادل نظر، فعالیت مشترک و سوم نفوذ از طریق گسترش و رشد شبکه‌ای در اقشار مختلف طبقه کارگر ایران است.

این نکته لازم به ذکر است که جبهه آزادی و برابری یک جبهه فراسازمانی (یا بینا سازمانی) بوده و متشکل است از افراد مستقل یا متشکل در احزاب مختلف و به هیچ عنوان فعالیت‌های خود را در تضاد با اهداف و عملکرد هر کدام از این احزاب تعریف نمی‌کند. تاکید ما بر ارتباط‌گیری، امکان سنجی برای فعالیت‌های مشترک و مهم‌تر از همه اتحاد واقعی مردم در داخل کشور در قالب یک شبکه مخفی از فعالین انقلابی است.

فعالیت این جبهه نه براساس پیروی همه از یک فرد (رهبر) بلکه براساس یک روند دیالکتیکی و بحث و تبادل نظر پیش‌ رفته و پیش خواهد رفت. ما معتقدیم باید تمام اعضای این جبهه یا سازمان خود بتوانند تولید فکر و اندیشه کنند و در سرنوشت این جبهه سهیم باشند.

این جبهه حول هدف اصلی یعنی سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی تشکیل شده‌است و بنابر اتحاد بر سر سبک کار و نه یک ایدئولوژی مشخص عمل می‌کند.  با این حال، متعهد هستیم به آموزش  و ترویج حقوق بنیادین انسان‌ها، آزادی و بهره‌وری همگان از  مالکیت ابزارآلات تولید، زمین و منابع طبیعی و در نتیجه تغییر ریشه‌ای ساختار سرمایه‌داری که در تضاد با این حقوق اساسی انسان‌ها قرار دارد. اعضای این جبهه، اگرچه در عقاید و مواضع سیاسی متفاوت هستند اما در ضرورت انقلاب و تعهد به حقوق انسان‌ها وجه اشتراک دارند.

این جبهه با بنیان‌نهادن یک سبک کار جدید برای مبارزه انقلابی، قصد آن دارد تا روح تازه‌ای بر کالبد اپوزیسیون دمیده و راه تازه‌ای برای برون رفت از پراکندگی و تفرق موجود بیابد بی‌‌آنکه قصد انحلال یا تقابل با فعالیت سازمان‌های مختلف سیاسی اپوزیسیون را داشته باشد. این سبک کار جدید بر اصولی ساده اما محکم و اثبات شده استوار هستند: رشد شبکه‌ای از طریق ارتباط‌گیری نفر به نفر، فعالیت مشترک در تمامی زمینه‌های مختلف تا بتواند تمامی فعالین از اقشار مختلف طبقه کارگر و با دیدگاه‌های مختلف را تحت پوشش قرار دهد. اعضای جبهه مداوما یکدیگر را تشویق به فعالیت و همکاری کرده و با تمرین کار گروهی و ایجاد تقسیم کار میان خود خواهند کوشید تا زمینه لازم برای ایجاد یک سازمان انقلابی و توده‌ای را فراهم آورند. ما معتقدیم که تبلغیات رسانه‌ای، خبررسانی و فراخوانی‌های ایدئولوژیک اگرچه در برخی مواقع ضرورت دارند اما منجر به سازماندهی نخواهند شد. معتقدیم که نباید صرفا منتظر یک شورش توده‌ای بوده یا نظاره‌گر حوادث سیاسی ایران ماند بلکه باید مردم را مستقیما برای کنش انقلابی آموزش‌داده و سازماندهی کرد. همچنین معتقدیم که به دور از هوچی‌گری و جدل‌های بی‌فایده میان یکدیگر، باید مستقیما وارد عمل شد و با فعالیت مشترک از یکدیگر بیاموزیم و اشتباهات یکدیگر را تصحیح کنیم. عقاید و ایده‌ها باید در زمین سفت مبارزه واقعی محک بخورند.

در پایان از تمامی مردمان آزادی‌خواه که به گزینه انقلاب برای نیل به آزادی و برابری معتقدند دعوت می‌کنیم تا در یک جبهه برای آزادی و علیه استبداد مبارزه کنیم. این گامی است هرچند کوچک اما محکم در مسیر سخت و طاقت‌فرسای مبارزه.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 71 نفر