گردهمایی حزب همبستگی در پشتیبانی از خیزش مردم امریکا

Solidarity Party of Afghanistan express solidarity with Black community of the USA

۱۸ جوزا ۱۳۹۹- کابل: امروز جمعی از اعضای «حزب همبستگی افغانستان» گردهمایی‌ای را در پشتیبانی از اعتراضات پرخروش مردم به جان رسیده امریکا علیه نظام اشغالگر و فاشیستی حاکم، برگزار نمود. حزب که دفاع از جنبش‌های ضدامپریالیستی را یکی از وظایفش دانسته و با خواست‌های پیشرو معترضان ضد ستم و نابرابری در سراسر دنیا همنوا بوده است، می‌خواست با برگزاری تظاهرات وسیع‌تر با خیزش‌ سراسری زحمتکشان امریکا ابراز همبستگی نماید اما با تاسف بنابر تهدید کرونا این گردهمایی با تعداد معدود راه‌اندازی شد.

«از خیزش مردم مبارز امریکا علیه سیستم پوسیده حاکم حمایت می‌کنیم!» شعار مرکزی این تجمع بود و اشتراک‌کنندگان پلاکارت‌های را با شعارهای «همبستگی و ایستادگی در برابر استبداد و ستم را از مردم امریکا بیاموزیم!» «مردم امریکا دولت جنگ‌افروزشان را وامانده ساختند، بیایید ما علیه غلامان افغانش متحدانه برخیزیم!» «ما افغانها تحت اشغال امریکا نمی‌توانیم نفس بکشیم!» «حکومت امریکا خطرناکترین ویروس عصر ماست!» و «جورج فلوید قربانی یک سیستم مستبد است!» را در دست داشتند.

در اخیر، زلا یکتن از اعضای حزب اعلامیه را خواند و برنامه با سردادن شعارهای ضد دولت اشغالگر امریکا به پایان رسید که مردم زجرکشیده مان از سالیان سال در آتش این دولت خونخوار و نوکران وطنی‌اش می‌سوزند.

Solidarity Party of Afghanistan express solidarity with Black community of the USA
Solidarity Party of Afghanistan express solidarity with Black community of the USA
Solidarity Party of Afghanistan express solidarity with Black community of the USA
Solidarity Party of Afghanistan express solidarity with Black community of the USA
Solidarity Party of Afghanistan express solidarity with Black community of the USA
Solidarity Party of Afghanistan express solidarity with Black community of the USA
Solidarity Party of Afghanistan express solidarity with Black community of the USA
Solidarity Party of Afghanistan express solidarity with Black community of the USA
Solidarity Party of Afghanistan express solidarity with Black community of the USA
Solidarity Party of Afghanistan express solidarity with Black community of the USA
Solidarity Party of Afghanistan express solidarity with Black community of the USA
Solidarity Party of Afghanistan express solidarity with Black community of the USA
Solidarity Party of Afghanistan express solidarity with Black community of the USA
Solidarity Party of Afghanistan express solidarity with Black community of the USA
Solidarity Party of Afghanistan express solidarity with Black community of the USA
Solidarity Party of Afghanistan express solidarity with Black community of the USA
Solidarity Party of Afghanistan express solidarity with Black community of the USA

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 434 نفر