«شفافیت بین‌المللی»: افغانستان سومین کشور فاسد جهان

«شفافیت بین‌المللی»: افغانستان سومین کشور فاسد جهان

سازمان «شفافیت بین‌المللی» که همه ساله کشورها را بر اساس فساد اداری موجود در آنها رتبه‌بندی می‌کند، در گزارش سال ۲۰۱۵ افغانستان را در میان ۱۶۸ کشور در رتبه ۱۶۶ قرار داده است که در واقع مقام سوم را در جهان داراست. دولت افغانستان از یک‌دهه بدینسو در لیست فاسدترین های جهان جا داشته است. سومالیا و کوریای شمالی به ترتیب مقام اول و دوم را کسب کرده اند. این درحالیست که افغانستان در سال ۲۰۱۴ چهارمین کشور فاسد جهان بود که در اثر سیاست‌های چپاولگرانه حکومت وحشت ملی یک درجه به پایین جدول سقوط کرده است.

«شفافیت بین‌المللی» به هرکشور نظر به وضعیت شفافیت آن از صفر الی ۱۰۰ نمره می‌دهد که در تازه‌تری لیست، دنمارک منحیث شفاف‌ترین کشور جهان ۹۱ نمره کسب کرده است و سومالیا منحیث فاسدترین کشور ۸ نمره دارد. افغانستان که در سال ۲۰۱۴ حایز ۱۲ نمره شده بود، در ۲۰۱۵ توانست فقط ۱۱ نمره بدست آورد که نشانگر بدترشدن وضعیت فساد اداری در آن است.

افغانستان، عراق و لیبیا، سه کشوری که مورد تجاوز امریکا قرار گرفته اند، همه از نظر شفافیت در بدترین جایگاه ممکن قرار دارند. فساد و غارتگری یکی از مشخصه‌های حکومت‌هاییست که توسط دولت جنگ‌افروز امریکا بر ملل دیگر تحمیل شده اند.

سیمای کشورهایی که در رده «فاسد‌ترین‌ها» جا می‌گیرند در نزد جهانیان شدیدا مغشوش و بی‌اعتبار می‌گردد که از این نگاه نیز مقامات دزد و چپاولگر خیانتی بس نابخشودنی به مردم ما مرتکب می‌شوند.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 111 نفر