بدون محاکمه و مجازات عوامل اصلی قتل فرخنده‌ها، رخشانه‌ها، تبسم‌ها و هزاران زن دیگر، روی صلح را نخواهیم دید!

بدون محاکمه و مجازات عوامل اصلی قتل فرخنده‌ها، رخشانه‌ها، تبسم‌ها و هزاران زن دیگر، روی صلح را نخواهیم دید!

۲۸ حوت ۱۳۹۹ – کابل: امروز عده‌ای از اعضای «حزب همبستگی افغانستان» با تجمع در محل منار یادبود شهید فرخنده، از ششمین سالگرد قتل فجیع او توسط مشتی لمپن بیمار و مورد حمایت تبه‌کاران بنیادگرا، با گذاشتن گل پای منار یادبود به عمل آوردند.

پوسترهایی حاوی این شعارها نیز در اطراف منار نصب گردید: «بدون محاکمه و مجازات عوامل اصلی قتل فرخنده‌ها، رخشانه‌ها، تبسم‌ها و هزاران زن دیگر، روی صلح را نخواهیم دید!»، «خون فرخنده را نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم!» و «رهایی افغانستان در رهایی زنان نهفته است و این تنها با مغزهای آگاه و دستان توانای زنان سرزمین ما امکان پذیر می‌باشد!»

شش سال قبل در چنین روزی یکی از موحش‌ترین جنایات در دو دهه فاجعه‌بار اخیر با قتل وحشیانه فرخنده رقم خورد و صفحه دیگری از تاریخ پردرد ما این بار با خون معصوم فرخنده رنگین گشت. فرخنده هرچند زیر مشت‌ولگد گروهی از اوباشان بی‌قلب و درنده به شهادت رسید اما عاملان اصلی زجرکش‌شدن فرخنده‌ها را باید سرجنایتکاران مافیای جهادی دانست که تا اکنون خاستگاه و حامی اصلی افراد و گروه‌های لومپن بیگانه با انسانیت بوده‌اند. این تنها در رژیم دست‌نشانده و شدیدا ضدمردمی ممکن است که عاملان معلوم‌الحال حادثه غم‌انگیز بدون محاکمه آزاد بخرامند. یکی از دلایل، رسوخ و حضور شیطانی کرکسان جهادی در محاکم رژیم پوشالی است که مانع اصلی حل چنین قضایای هولناک محسوب می‌شوند.

فرخنده‌ها، رخشانه‌ها، تبسم‌ها، سحرگل‌ها و سایر زنان قربانی توحش سیستم فاسد و به شکل بیمارگونه ضدزن و ترقی حاکم شدند که حکومت غنی، طالبان وحشی، میهن‌فروشان جهادی و تکنوکرات‌ها اضلاع اصلی این مثلث جبر و جنون و ویرانی حاکم در افغانستان را ساخته و آنان به شمول اربابان اشغالگرشان مسوول ارتکاب هر نوع جنایت و بربریت جاری در مقابل زنان افغان اند.

فرخنده نماد ملت مظلوم و زیر ساطور تروریست‌های بنیادگرا است، فراموشی وی غروب انسانیت و شرافت تلقی شده و رای به تداوم اشغال و رژیم مافیایی حاکم و قبول زندگی ذلت‌بار زیر دره و وحشت حکومت طالبی خواهد بود.

بدون محاکمه و مجازات عوامل اصلی قتل فرخنده‌ها، رخشانه‌ها، تبسم‌ها و هزاران زن دیگر، روی صلح را نخواهیم دید!
بدون محاکمه و مجازات عوامل اصلی قتل فرخنده‌ها، رخشانه‌ها، تبسم‌ها و هزاران زن دیگر، روی صلح را نخواهیم دید!
بدون محاکمه و مجازات عوامل اصلی قتل فرخنده‌ها، رخشانه‌ها، تبسم‌ها و هزاران زن دیگر، روی صلح را نخواهیم دید!

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 121 نفر