استاد داوود امیری، جان‌باخته ورزش کشور

استاد داوود امیری، جان‌باخته ورزش کشور

در ۱۹ دلو ۱۳۹۸ استاد داوود امیری، مرد برومندی که با عشق به زند‌گی و امید به آینده، جوانان وطن را پرورش داده و همیشه در فکر بهبود و انکشاف ورزش بود، توسط طالبان ددمنش تیرباران گردید.

استاد داوود امیری

استاد امیری جهت رشد و تشویق بیشتر زنان، در این اواخر کلب ورزشی‌ای را در شهر تالقان ایجاد کرده بود اما این آرزوی انسانی وی را طالبان جنایتکار تحمل نکرده برعلاوه تهدید، از طریق مساجد نیز علیه شخص خودش و ورزش زنان به تبلیغات زهرآگین پرداختند. اما امیری نترسیده بخاطر کسب جواز کلب زنانه به کابل رفت. در بازگشت براساس گزارش ملاهای جاسوس‌پیشه، موتر حامل استاد امیری در قریه خواجه‌پسته در مسیر راه کندز-تخار توسط طالبان توقف داده شده و خواستند او را با خود ببرند. استاد امیری هم با استفاده از شگردهای ورزشی‌اش بر این طالبان حمله‌ور شده یکی از آنان را نقش زمین می‌سازد. طالبی از فاصله دور این استاد را نشانه می‌گیرد که در اثر اصابت مرمی یکی از همقطاران خودش کشته می‌شود. کشته ‌شدن هم‌قلاده شان، وحشیان طالب را هارتر ساخته، این جوان شجاع را جابجا به رگبار می‌بندند. جسدش را در پشت موتر بسته کشان کشان تا قریه کنم که قرارگاه طالبان در آنجا موقعیت دارد، می‌برند و سپس آن را ذریعه شاخی و برچه سوراخ سوراخ نموده عقده‌های کثیف خود را می‌ترکانند.

استاد داوود امیری

استاد امیری، جوان شجاعی بود که با افکار عفونت‌بار ملاهای بنیادگرا، طالبان، داعش و تنظیم‌های ساخت پاکستان و ایران مخالف بوده و همواره جنایات جاری را به شاگردان‌اش افشا می‌کرد. او به ‌جز ورزش، رشد فرهنگ و تجدد به چیزی نیاندیشیده و جوانان را به ورزش و نه گفتن به انحرافات اجتماعی تشویق می‌نمود. داوود امیری بالاخره در دفاع از افکار انسانی و پیشرو جان باخت.

اگر خلیلزاد و تحلیلگران سرکاری صد‌ بار تلاش ورزند تا چهره جنایتکار طالبان را سفیده‌مالی کرده و چنان جلوه دهند که گویا تغییر ماهیت داده‌اند، مردم زجردیده ما هرگز خون استاد داوود امیری و هزاران جان‌باخته دیگر را فراموش نکرده و این وحشیان عصرحجری را نمی‌بخشند.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 86 نفر