افغانستان تیره‌روزترین کشور آسیایی در فهرست «توسعه انسانی» ملل متحد

افغانستان تیره‌روزترین کشور آسیایی در «فهرست توسعه انسانی» ملل متحد

سازمان ملل متحد در اواسط دسامبر ۲۰۱۵ گزارش توسعه انسانی‌ (HDI) سال را منتشر ساخت. درین گزارش ۱۸۸ کشور جهان بر اساس وضع معیشتی، تعلیمی، صحی، جایگاه زنان وغیره رده‌بندی شده اند. افغانستان در میان کشورهای آسیایی از بدترین وضعیت ممکن برخوردار است و در شاخص توسعه‌ انسانی در پایین‌ترین جایگاه مقام ۱۷۱ را به خود اختصاص داده است. در رده نابرابری جنسیتی، افغانستان در میان ۱۵۵ کشور، مقام ۱۵۱ را داراست که با توجه به آن شرایط زیست زنانش فاجعه‌بار است.

وضعیت بهداشت در افغانستان فاجعه‌بار است

بر اساس این گزارش، فقط ۵.۹ فیصد از دختران افغانستان موفق می‌شوند که تحصیلات متوسطه شان را به‌سر رسانند که برای پسران این رقم ۲۹.۸ فیصد است. از هر صدهزار زن باردار افغانستان، ۴۰۰ تن شان در اثر پیچیدگی‌های گوناگون دوران بارداری می‌میرند. ضمنا میزان حاملگی میان دختران زیر سن در افغانستان به مراتب از کشورهای دیگر بلند است. نقش زنان در بازار کار فقط ۱۵.۸ فیصد است.

بر اساس آمار سال ۲۰۱۱، ۵۸.۸ فیصد جمعیت افغانستان همزمان در زمینه های تعلیم، صحت و معیار زندگی «فقرای چندبعدی» به شمار می‌روند و ۳۳.۳ فیصد دیگر در مرز رسیدن به این وضعیت قرار دارند. در مجموع ۲۹.۸ فیصد مردم افغانستان در فقر وخیم بسر می‌برند.

بر اساس شاخص توسعه انسانی ملل متحد افغانستان بدترین وضعیت را در میان کشور های آسیایی دارد

با واریزشدن دههامیلیارد دالر کمک‌های جهانی و تبلیغات کرکننده در مورد پیشرفت و ترقی افغانستان، این گزارش می‌رساند که در اثر خیانت و فساد حاکمان کشور و اربابان خارجی شان، شرایط زندگی و معیشت مردم ما روزتاروز بدتر و دردناکتر می‌شود. اما مقامات با ارائه آمار و ارقام دروغین و گول‌زننده تلاش دارند که اوضاع اقتصادی کشور را امیدبخش وانمود سازند. اکثرا سربرآوردن بلندمنزل‌های هیرویین‌سالاران و زورمندان و این و آن تغییر ظاهری دیگر را گواه پیشرفت افغانستان می‌خوانند درحالی‌که اینان خود سندی بر عمق بی‌عدالتی و چپاول و زیرپا شدن حقوق ملت اند.

زنان افغان تحت حاکمیت بنیادگرایان جاهل و جانی عذاب‌کش می‌شوند

از سال ۱۹۹۰ میلادی، برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) همه ساله کشورهای جهان را بر اساس شاخص‌های آموزش و تعلیم، صحت، امید به زندگی، برابری جنسیتی و غیره رده‌بندی کرده گزارش مفصل آن را انتشار می‌دهد. در گذشته عمدتا عاید سرانه ملی معیار توسعه ملی کشورها در نظر گرفته می‌شد که محاسبه گمراه‌کننده‌ و غیرواقعی از شرایط زندگی مردم یک کشور به دست می‌دهد. اما شاخص توسعه انسانی (Human Development Index) بیشتر منعکس‌کننده موقعیت عینی مردم می‌باشد و از اعتبار بالاتری برخوردار است.

در این گزارش کشورها نظر به معیارهای اقتصادی و اجتماعی شان به گروه‌های «کشورهای با توسعه انسانی بسیار بالا»، «کشورهای با توسعه انسانی بالا»، «کشورهای با توسعه انسانی متوسط» و «کشورهای با توسعه انسانی کم» تقسیم‌بندی شده‌اند. افغانستان متاسفانه همیشه در آخرین گروه جا داشته است.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 127 نفر