سیلی غفار: طالبان، دولت دست‌نشانده و تحلیلگران مزدور از یک کاسه آب می‌خورند!


مصاحبه سیلی غفار، سخنگوی حزب همبستگی در برنامه «نگرش» تلویزیون آریانا (١٧ دلو ۱۳۹۴ - ٦ فبروری ۲۰۱۶)

مصاحبه سیلی غفار، سخنگوی حزب همبستگی در برنامه «نگرش» تلویزیون آریانا (١٧ دلو ۱۳۹۴ - ٦ فبروری ۲۰۱۶): بی‌نظیر بوتو، مادر طالبان گفته بود که ایده طالبان را انگلیس داد، ‌امریکا مدیریت کرد، عربستان تمویل و پاکستان آنان را تربیه نمودند... کسانی که می‌گویند تعریف اشغال تغییر کرده و آن تعریف گذشته نیست، درحقیقت سیاستهای امریکا را ماست‌مالی می‌کنند. طالبان، دولت دست‌نشانده و تحلیلگران مزدور از یک کاسه آب می‌خورند! اگر ما دولت‌ مردمی داشته باشیم، هیچگاه مخالف برقراری روابط با کشورهای خارجی به خاطر منافع افغانستان نیستیم. اما فعلاً روابط فقط بخاطر منافع شخصی و تنظیمی خود شان است نه منافع افغانستان.

جریان کامل این بحث را از اینجا تماشا نمایید.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 139 نفر