سیلی غفار: «مردم باید به اعتراضات خود ادامه دهند تا به دست خود حکومت مردمی بسازند!»


سیلی غفاردر تلویزیون «آریانا» (٢٠ عقرب ۱۳۹۴ - ١١ نوامبر ۲۰۱۵): «مردم باید به اعتراضات خود ادامه دهند تا به دست خود حکومت مردمی بسازند!»

سیلی غفار، سخنگوی حزب همبستگی در برنامه «نگرش» تلویزیون «آریانا» (٢٠ عقرب ۱۳۹۴ - ١١ نوامبر ۲۰۱۵): رئیس جمهور می‌گوید که مردم ما نباید احساساتی شود، با این حرف‌ها می‌خواهد جلوی اعتراضات مردم را بگیرد، با معذرت، چون تنبان شان در سر شان بالا شده به همین خاطر می‌ترسند که اگر این اعتراضات ادامه پیدا کند دیگر نتوانند روی این چوکی‌ها بنشینند!... هفت هموطن ما گلو بریده می‌شود،‌ چطور احساساتی نشویم؟

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 154 نفر