سیلی غفار: «حقوق بشر و دموکراسی پیوند ناگسستنی با عدالت دارد!»


سیلی غفار، سخنگوی حزب همبستگی در برنامه «پس از خبر» تلویزیون «آریانا» (١٩ قوس ۱۳۹۴ - ١٠ دسامبر ۲۰۱۵)

سیلی غفار، سخنگوی حزب همبستگی در برنامه «پس از خبر» تلویزیون «آریانا» (١٩ قوس ۱۳۹۴ - ١٠ دسامبر ۲۰۱۵): تمام جنایتکاران بجای اینکه به محاکمه کشانیده شوند معاف شدند، علت عمده اش این است که همه شان تحت حمایت اربابان شان کار می‌کنند. امریکا و همپیمانانش این سرجنایتکاران خلقی، پرچمی، تنظیمی، طالبی و فعلاً داعشی را حمایت می‌کنند، چون نوکران بسیار خوبی برای پیاده نمودن سیاست‌های آنان هستند.

جریان کامل این بحث را از اینجا تماشا نمایید.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 190 نفر