کمک کمیته تخار حزب همبستگی به بی‌جاشدگان کندز

کمک کمیته تخار حزب همبستگی به بی‌جاشدگان کندز

به سلسله همکاری‌های شهروندان ولایت تخار به بی‌جاشدگان کندز، کمیته تخار «حزب همبستگی افغانستان» نیز ۲۰۰ بسته مواد غذایی را به آوارگان مقیم کمپ‌های دشت رباط تالقان توزیع نمود. این کمک هرچند ناچیز در نتیجه همکاری مالی هواخواهان و اعضای حزب تهیه گردید که بدین وسیله از تمامی آنان اظهار سپاس می‌کنیم. اگر دوستان دیگری، بخصوص هموطنان خارج‌نشین قصد کمک به این هم‌میهنان ستمکش شانرا داشته باشند، ما می‌توانیم آنها را به نیازمندان برسانیم.

کمک به مردم آواره و بی‌سرپناه کندز و هر ولایت دیگر افغانستان امر نیک و انسانی است ولی کمک حیاتی زمانی‌ست که ما با اتحاد و مبارزه خود، علت‌العلل مصایب ملت را آماج قرار دهیم تا دیگر شاهد اینهمه فجایع نباشیم. به نظر ما کمک سیاسی (دادن آگاهی پیشرو سیاسی به مردم و متشکل ساختن آنان علیه بی‌عدالتی‌ها) ضروری‌ترین و مهم‌ترین همکاری با مردم افغانستان بحساب می‌آید.

کمک کمیته تخار حزب همبستگی به بی‌جاشدگان کندز
کمک کمیته تخار حزب همبستگی به بی‌جاشدگان کندز
کمک کمیته تخار حزب همبستگی به بی‌جاشدگان کندز
کمک کمیته تخار حزب همبستگی به بی‌جاشدگان کندز
کمک کمیته تخار حزب همبستگی به بی‌جاشدگان کندز

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 135 نفر