نصب پوستر در تقبیح سالروز اشغال افغانستان توسط امریکا

نصب پوستر در تقبیح سالروز اشغال افغانستان توسط امریکا

۱۵ میزان ۱۳۹۵ (۶ اکتوبر ۲۰۱۶): عده‌ای از جوانان «حزب همبستگی افغانستان» با نصب شعارهایی در نقاط مختلف شهر کابل، پانزدهمین سالروز اشغال افغانستان توسط امریکا و ناتو را تقبیح نمودند. پوسترها که حاوی شعارها و تصاویر جنایات اشغالگران امریکایی بود، مردم را به مبارزه در برابر امریکا و غلامان طالبی و غیرطالبی‌اش فرامی‌خواند. تعدادی از تصاویر از بمباردمان‌های کور امریکا در پکتیکا و جلال‌آباد پرده بر‌می‌داشت که از سوی دولت پوشالی و رسانه‌ها زیر زده شد.

حزب همبستگی صلح واقعی و رفاه مردم افغانستان را در آزادی از قید هرگونه اشغال می‌داند و همیشه علیه حضور نیروهای اشغالگر امریکایی و مزدورانش صدا بلند کرده به آگاهی‌دهی پرداخته است. ما معتقدیم که قدرتمندشدن بی‌سابقه طالبان ددمنش، سربلند کردن داعش، معامله با گلبدین جلاد، مافیایی‌شدن جامعه و اوج تروریزیم و جنگ و کشتار و سیهروزی ملت ما همه و همه طبق برنامه‌های شیطانی امریکا و متحدانش بوده و تا روزی ادامه خواهد داشت که پایگاه‌های جنگی استعمارگران در وطن ما پابرجا اند. تحت سیطره یک نیروی جنگ‌افروز بیرونی، هیچ ملتی به آزادی و بهروزی نرسیده و نخواهد رسید.

نصب پوستر در تقبیح سالروز اشغال افغانستان توسط امریکا
نصب پوستر در تقبیح سالروز اشغال افغانستان توسط امریکا
نصب پوستر در تقبیح سالروز اشغال افغانستان توسط امریکا
نصب پوستر در تقبیح سالروز اشغال افغانستان توسط امریکا
نصب پوستر در تقبیح سالروز اشغال افغانستان توسط امریکا
نصب پوستر در تقبیح سالروز اشغال افغانستان توسط امریکا
نصب پوستر در تقبیح سالروز اشغال افغانستان توسط امریکا
نصب پوستر در تقبیح سالروز اشغال افغانستان توسط امریکا
نصب پوستر در تقبیح سالروز اشغال افغانستان توسط امریکا
نصب پوستر در تقبیح سالروز اشغال افغانستان توسط امریکا
نصب پوستر در تقبیح سالروز اشغال افغانستان توسط امریکا

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 676 نفر