برای چاپ «همبستگی غږ» به کمک مالی تان محتاجیم

تقاضای کمک برای نشریه حزب همبستگی

هموطنان آزاده،

«همبستگی غږ»، نشریه «حزب همبستگی افغانستان»، جهت پخش در دورافتاده‌ترین نقاط کشور برای بلندبردن سطح آگاهی نسل جوان و بسیج آنان برای مبارزه عدالت‌خواهانه به‌صورت ماهانه انتشار می‌یابد. برای تقلیل مصارف، ناگزیر بوده‌ایم که آن را در ارزان‌ترین کاغذ در یک مطبعه دارای وسایل ابتدایی به چاپ برسانیم و این باعث شده انتقادهای زیاد از خوانندگانی دریافت کنیم که از کیفیت پایین چاپ آن ناخرسند اند.

با در نظرداشت این انتقادها و پیشنهادها، مجبور شدیم تا صفحات آن را از ۸۴ به ۵۲ تقلیل دهیم تا توانسته باشیم کیفیت چاپ را نسبتا ارتقا دهیم.

برای تداوم انتشار نشریه در ورق بهتر، چاره‌ای نداریم مگر این که دست استمداد به‌سوی تمامی اعضا، هواداران و دوستداران حزب دراز نماییم. با کمک‌های مالی تان می‌توانید ما را در حل این مشکل یاری رسانید.

چشم به راه کمک و همبستگی همیشگی تان بوده، پیشاپیش از همکاری تان ممنونیم.

کمک‌های پولی تان را می‌توانید در حساب بانکی ذیل واریز نمایید:

A/C Title: Sayed Mahmood
A/C No. 001903204644917
Bank: Azizi Bank
Address: Koti-e-Sangi Branch, Kabul, Afghanistan
Swift Code: AZBAAFKA

بعد از ارسال کمک تان، لطفا با ما در تماس شوید:

شماره تماس:‌ ۰۷۰۰۲۳۱۵۹۰

ایمیل: info(at)hambastagi.org

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 148 نفر