جوانان حزب همبستگی بر در و دیوار قونسلگری ایران در مزار رنگ پاشیدند

جوانان حزب همبستگی بر در و دیوار قونسلگری ایران در مزار رنگ پاشیدند

۱۹ جوزا ۱۳۹۹ - مزار: در پی رنگ‌پاشی جوانان حزب همبستگی بر درب و لوحه سفارت ایران در کابل، امروز تعداد از اعضای حزب در مقابل قونسلگری ایران در پیوند به جنایات تکاندهنده اخیر رژیم علیه پناهجویان بینوای افغان، تجمع اعتراضی برگزار نموده و با پاشیدن رنگ بر روی دیوار لانه جاسوسی رژیم سفاک خامنه‌ای-روحانی نفرت و انزجار شان را دربرابر رژیم داعشی «ولایت فقیه» ابراز داشتند.

جوانان معترض شعارهایی در دست داشتند: «خون زحمتکشان افغانستان را هرگز به رژیم آدمخوار خامنه‌ای نمی‌بخشیم!» «رژیم سفاک ایران برادران طالب و داعش است!» «مرگ بر جنایتکاران، چه در کابل چه در تهران!» «کمی آب بیاورید که سوختم!» «به آتش‌کشیدن و غرق‌ساختن زحمتکشان توسط رژیم سفاک خامنه‌ای جنایت نابخشودنی است!»

زخم به دریا انداختن جوانان دربدر افغان هنوز تازه بود که مردم ما با قساوت هیتلری دیگر از جانب رژیم ایران مواجه شده و پلیس رژیم چند جوان کارگر افغان را که از فرط فقر، بیچارگی و فلاکت به دنبال پیدا کردن کار راهی ایران بودند، زنده زنده سوختاند. این جنایت نابخشودنی که پرده از ماهیت رژیم طاعونی برسر اقتدار ایران را یک بار دیگر برملا ساخت و موج از نفرت مردم ما علیه رژیم و مزدوان افغان‌اش را به دنبال داشت، نه تنها وجدان‌های فروخته‌‌شده‌ی مزدوران افغان رژیم را تکان نداد بلکه عوامل و بلندگوهای «فرهنگی» و رسانه‌‌های وابسته به رژیم خامنه‌ای مانند «آوا» و... تلاش می‌کنند زیر نام «مشترکات فرهنگی» این جنایت و امثالش را زیر بزنند.

جوانان حزب همبستگی بر در و دیوار قونسلگری ایران در مزار رنگ پاشیدند
جوانان حزب همبستگی بر در و دیوار قونسلگری ایران در مزار رنگ پاشیدند
جوانان حزب همبستگی بر در و دیوار قونسلگری ایران در مزار رنگ پاشیدند

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 224 نفر