سیلی غفار به پناهجویان: نگذارید دولت‌های جنایتکار با سرنوشت شما بازی کنند!

سیلی غفار  به پناهجویان: نگذارید دولت‌های جنایتکار  با سرنوشت شما بازی کنند!

سیلی غفار به تاریخ ۸ دسامبر ۲۰۱۶ طی برنامه‌ای در شهر برلین آلمان، در رابطه به وضعیت مهاجرین سخنرانی نمود. این برنامه توسط «هواخواهان حزب همبستگى افغانستان در اروپا» و «مركز فرهنگى افغانهاى شهر برلين» برگزار شده بود که تعداد زيادى از آلمانى‌ها و هموطنان ما در آن اشتراک ورزیده بودند.

در ابتدا آقای صبور زمانى مسئول مركز فرهنگى افغانها محفل را افتتاح و از مبارزه سیلی غفار عليه جنايتكاران تنظيمى و حاميان خارجى شان یادآور شد كه با كف زدن‌هاى ممتد حاضران همراه بود. در پى آن ویدیوی كوتاهى به نمايش گذاشته شد كه در آن صحنه‌هاى دلخراشی از جنايات قواى ناتو و بخصوص امريكا از قبيل بمباردمان و منهدم كردن خانه‌ها، قريه‌جات و هستى هموطنان ما و درد و رنج ناشى از آن كه بر مردم ما تحميل می‌گردد انعکاس یافته بود.

سیلی غفار  به پناهجویان: نگذارید دولت‌های جنایتکار  با سرنوشت شما بازی کنند!

به تعقيب آن سيلى غفار از اوضاع موجود در افغانستان، نقش جنگسالاران در بدبختى مردم، فقر و بیکاری و بى‌كفايتى و ناكاره بودن دولت دست‌نشانده و سایر عوامل سرازير شدن ده‌ها هزار هموطن ما به کشورهای منطقه و اروپا صحبت نمود. او افزود كه قدرتمندشدن گروه‌هاى القاعده، طالب، داعش و... در افغانستان اتفاقى نبوده و پديده‌هاى شومى اند كه توسط امريكا و غرب بخاطر رقابت با رقباى جهانی شان در منطقه بوجود آمده اند تا افغانستان را به ميدان جنگ عليه روسيه و چين و هم‌پیمانان شان مبدل سازند.

سيلى غفار خطاب به جوانان افغان حاضر در محفل گفت:

«شما قربانى توطئه‌ها و سياست‌های جنگ‌طلبانه امپرياليست‌ها و در راس آن دولت اشغالگر امريكا و متحدينش هستید كه با مخاطره انداختن جان‌هاى شيرين تان به اميد يك زندگى بهتر و آرامتر خود را به اينجا رسانده ايد. درحالى كه دولت جنگ‌افروز آلمان با معامله با اشرف غنى و دولت مزدور در صدد آنند كه شما را به افغانستان مسترد كرده از حقوق انسانی تان كه در قانون پناهندگى سازمان ملل متحد درج است محروم سازند.

شما نيروى اميدواركننده مردم خويش هستيد. شما صداى تانرا در برابر تمام بيعدالتى‌ها در داخل و يا خارج از كشور بلند كرده نگذاريد دولت‌هاى جنايتكار با سرنوشت شما بازى كنند. حزب همبستگى افغانستان در داخل و هواخواهان حزب همبستگى افغانستان در اروپا از حقوق شما دفاع كرده و از شما حمايت می‌كنند، زيرا شما نيز از جمله قربانيان جنگ‌هاى تحميلى در كشور ما هستید.»

پس از پایان صحبت‌های سيلى غفار، يكى از هواخواهان حزب همبستگى در اروپا تاريخچه بوجود آمدن حزب را تشریح نموده از فعاليت‌هاى آن طى دو سال گذشته به زبان‌هاى آلمانى و دری به حاضرين معلومات ارائه كرد.

در قسمت پایانی برنامه، سيلى غفار به جواب سوالات حاضرين پرداخت.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 139 نفر