جنایتکار هشت ثوری با پیام‌های مردم حلق‌آویز شد!

جنایتکار هشت ثوری با پیام‌های مردم حلق‌آویز شد!

حکومت وحشت ملی، روز شوم هشت ثور را در ارگ تجلیل کرد. اکثر سخنرانان از جمله عوامل تباهی کابل و کشتار هفتادهزار کابلی بودند. چرندیات عبدالله در این محفل، همزمان در صفحه‌ی فیسبوکش منتشر می‌شد. در یکی از پست‌ها، آمده بود:

«تعدادى هستند که با مجاهدین عقده شخصی دارند، اما اين عقده راه به جایی نمی‌برد چون خداوند فرموده که مجاهدین را عزت داده است.»

یکی از مشخصات بارز بنیادگرایان سوءاستفاده از دین و عقاید مردم است. این تیکه‌داران اسلام در گذشته نیز برای پوشانیدن جنایت، چپاول و میهنفروشی‌های شان دین را وسیله قرار داده اند. اما مردمِ کارد به استخوان‌رسیده دیگر فریب این دشمنان را نمی‌خورند و حتی در فضای مجازی نیز پیاپی آنان را رسوا و بی‌آب می‌سازند.

اگر در مجلس تجلیل مجاهدنماهای ارگ هیچ فرد شرافتمندی یافت نشد که در برابر دروغگویی‌ها و سخنان مبتذل عبدالله، غنی، الماس، مسلم‌یار، کشاف، فاروقی، دانش، فاروق اعظم، آمنه افضلی و... صدا بلند کند، اما خوشبختانه جمع وسیع از هموطنان ما با پیام‌های خنجرگون شان در صفحات فیسبوک «ارگ» و عبدالله اینان را رسوا ساخته نشان دادند که دیگر حنای عوامفریبی‌های شان رنگ باخته بین بخصوص نسل جوان خریداری ندارد.

پست صفحه عبدالله که به تاریخ (۲۷ اپریل ۲۰۱۶) منتشر شده بود.
پست صفحه عبدالله که به تاریخ (۲۷ اپریل ۲۰۱۶) منتشر شده بود.

در زیر مشت نمونه خروار پیام‌هایی را جمع‌آوری نموده‌ام که هموطنان ما در زیر پست بالا نوشته اند:

Ahmad Shah Hosseiniشما که تجلیل نکنید پس کی تجلیل کند به این چهل سال است که از همین منبع نان ميخوريد.

Fawad Janبنده طفل کوچک و معصوم بودم در دوران جنگ های وحشیانه شما بدون کدام عقده دیدم که چقدر پست و خبیث و بی‌وجدان جاهل بودید شما مجاهدین چقدر قتل و بی‌ناموسی کردید، هیچ فرق با تروریست‌های امروزی نداشتید و ندارید خداوند نابود تان کند.

Sefat Nedratو تو ره خو همراى عزت چند تا آرايشگر هم داده

Watan Dostعزتم که چی عزتی داده. خدا عزت نداده بشما خدا شما را شرمانده چون همین بدبختی را شما مجاهدین سر افغانستان آوردید اگر بعد از شکست روسها قدرت را با عدالت تقسیم میکردید نه طالبی میامد و نه آمریکایی.

Masood Azraqاگر اندك شرم و وجدان برايت مانده باشد از ميان همين كومنت ها بايد تحليل كنيد آقاى عين كه در بين مردم جاى نداريد و اسم تو و اشرار ديگر به رنگ سياه درج صفحات تاريخ افغانستان است. شما ها تا ديروز معلم را بدار ميكرديد، عسكر را سنگسار ميكرديد و حتى مردم از خاطر پطلون پوشيدن تهديد ميكرديت، شما ها سلفها و جد هاى داعش و طالب هستيد.

Wais Sediqiدکتر جان تو خو مجاهد نیستی و همین گپ را یاد داری که خداوند آنطور کرد و اینطور کرد! تو غیر از دریشی و پودر دگه چیزی را نمی‌دانی.

سید حبیب الله موسویخخخخخخخخخخخخخخخخ مجاهدین مثل شما دیگه وعده خدا نیست لشمک بچیم.!

محمد نسیماز ای کرده گپ مزخرف تا به حالی نشنیده بودم خداوند بیشک که به مجاهد عزت داده، اما شما خود را مجاهد حساب نکنید زیرا در زمان اشغال روس‌ها شما پروتوکول امضا می‌کردید وحالا که بیش از چهل کشور افغانستان را اشغال کرده شما رییس بیکاره اجراییه استید که غیر از ارایش دیگه کار شما را کسی ندیده یک کمی شرم کنید دزدان مفسد اگر بنام شرم و وجدان چیزی دارید.

Yazdan Asirداکتر صاحب مچم همی کامنت ها را شما میبینید یا نی. اگه میبینسد یک کمی خجالت بکشید. تاسف به شما. شما چی کردید با ملت که این همه از شما گریزان هستند. برو دگه پوست نمان ده فیس بوک که بیاب شدی. خپ و چپ باش برت خوب است.

Homayon Afzaliحالا شما عزت داری؟ ننگ داری؟ ناموس داری؟ چه برایت مانده؟ یکبار هم شده به کامنتها مراجعه کن و دانه دانه بخوانش و سر به گریبان ببر که چه به چه است!!!!!

Abdul Majid Rasooliداكتر فرق بين مجاهد و مجاهيل را ميداني يا براي تشريح نمايم امروز روز كاميابي مجاهلين است نه مجاهدين. مجاهد كسي است كه خاص براي رضا خداوند ج به أسلحه و پول دست داشته خويش از دين و وطن خويش دفاع كند و مجاهيل كسي است كه براي كسب نام ونشان وامتيازات خاص براي بربادي دين و وطن به پول و مرمي كفارها دولت و مردم خويش را به شهادت ميرساند حالا تو فكر كوو كه امروز روز مجاهد يا مجاهيل است

Yousef Mohebiمن هيچ فرق بين مجاهيدين طالب و داعش نميبنم هر سه گروپ وطن ما را خراب كردند، هموتو عاميانه ميگويم كه هر سه گروپ از يك قوطى نصوار ميكشند

Bayazeed Halimiمجاهد را خدا عزت داده، چول و چپاول‌گر و قاتلين را نداده... شما يك زره هم عزت ندارين! يك نفر نيست كه به شما خوشبين باشه و يا هم احترام قايل باشه، خوش هم هستين كه عزت دارين، يكدفه كمنت ها ره بخوان كه برت معلوم شوه كه تا چي حد مردم بريتان عزت قايل است!

Atal Saadatداري اشتباه ميكنيد، تو سياف، علي مزاري، كلبدين، عمر، دوستم، محقق، مسعود... همه توهين به مجاهد هستين. شما نام جهاد را بد كرديد. شما خونخواران، شما از حرامي هم بدتر هستيد، بخاطريك سرملت خود ظلم ميكنيد از خانه خود دزدي ميكنيد،

فدامحمد پیمانتو را جان کیری عزت داده

Sayed Jamil ههههههه
همو عزتی را که فعلا به شما داده
معلوم نیست که خدای شما کیست؟
اگر این شان و شوکت امروزی را داری خو آمریکایی ها برایت داده.
و اگر عزت میگویی کدام عزت تو حتی در بین منطقه خود بی‌عزت هستی
سوما عزت را خداوند ج برای کسانی که در راه خدا و دین جهاد کردند میدهد نه در راه به هدف رسیدن آمریکا.
جهاد که شما و امسال شما کردید جهاد در راه رسیدن آمریکا به افغانستان و بیرون شدن شوروی بود.
پس عزتی فعلا در کار نیست، هر لقمه نانی که شما میخورید خون شهیدان این سرزمین اس.و تو آن را عزت مینامی؟؟؟؟؟؟

Taqi Frotanاره عقده داریم
از خرابه های کابل عقده داریم، از فاجعه افشار عقده داریم از........ کثافت از کجا بیگویم چه خراب کاری که شما نوکران امپریالیسم نکردید

SaFi Abbasiعزت بخاطر که افغانستان را هزار پارچه کردید ملیون ها مردم بی‌گناه را به خاک و خون کشاندین تمام مردم را آواره و بدبخت کردین وطن را به بیگانه ها فروختین....دل تان را خوش نکنید به جهاد تان برادر این کار های که شما کردید جهاد نبود فقط منافع شخصی و توقعات نفس کثیف تان بود که باعث بدبختی و عقب‌مانی مردم افغانستان شد امروز ما نسل جوان این کشور قربانی کارکرد های نادانی و جهالت شما ها شدیم و هنوز هم میشویم متأسف هستم به شما ها که هنوز هم از این کارها دست‌بردار نیستید....

Abdulrawf Nooreما نمیفامیم تو احمق جهادی استی یا استایلر ٢٠١٦ تو لحظه شماری میکنی در کجا یک انتهار یا انفجار شود تو بروی عکس فیسبوکی بگیری شاراندی خوده ازعکس گرفتن زیاد.

Sami Husayniمجاهدین را عزت داده!
بلی هر دزد و تشنه خون ملت را نه، مجاهد واقعی در قبال جهاد خود کرسی نمیخواهد و جهاد را وسیله رسیدن به قدرت نمیداند قسمی که چهار دزد و بی سروپا آنرا در کشورم اصول جهاد میدانند.

Hayat Asady ولا داكتر صاحب نظر به عمرت خيلي بي عقل استي
جهاد كلمه مقدس است نام جهاد را بد نكن
تو خو جهاد ده ماشتريت برابر كدي
هر روز سگ واري بياب ميشي اما باز هم شرم نداري
به سگ بيچاره توهين هم كردم

Behzad Ibrahimچرا همیشه خواست خداوند با خواست مجاهدین یکسان است؟

Yusnaa Sareerاوو بی ناموس چرا در مقابل امریکا جهاد نمیکنی

Lucky Áśhłééهاهاهاها توبه توبه به دشمنان افغانستان عقده ني دشمني داريم هر كس خون ملت را ريختانده دشمنان ما است مجاهدين خاين كلي هستن

Ahmad Parwizخانه سامان بچیم ان وقت را که در تباهی و کشتار افراد این جامعه خرچ نمودی اگر درس میخواندی به یقین کامل گفته میتوانم که یک داکتر قابل میبودی

Abdul Wahid Rahimiحاجت گفتن نیست همه این عزت را می بینند مخصوصآ از جناب عالی را.

Iraj Irajلشمک جان این حرف ها بزرگ تر از دهن توست، دمو دریشی و لپ جپ ات مصروف باش

Qasim Salehiاز اين قصه هاى مفت تان زياد شنيديم

Yama Ahadyarاز جهاد کاسه مرغها جور شده بود

Kefayatullah Salahiبسم الله الرحمن الرحیم...
هشت ثور مصادف است با کشته شدن میلیون افغان..
هشت ثور مصادف است روزی تباهی ملت مظلوم افغان..
هشت ثور مصادف است به فروختن کشور به٤٢کشور دنیا..
هشت ثور مصادف هست با فروختن تمام تسلیحات جنگی به پاکستان..
هشت ثور مصادف است به تمام خون ریزی های امرز ودیروز..
جناب داکتر صاحب کدام پیروزی،،؟
پیروزی در مقابل کی وچی،،؟
پیروزی با ریختن خون یک ملیون ادم بی گناه،،
جناب داکتر صاحب به قول شما بعد از پیروزی جناب عالی ملت افغان تا امروز نتوانستند سر پاه ایستاده شوند،،
کاش این هشت ثور هیچ گاه نبود تا به این روز نمی افتادیم،، شماها بعد از هشت ثور تمام دار و ندار نظامی را غارت کردید.
بهترین جنگندهایی که در زمان خود تک بودن به پاکستان فروختید
در ان زمان افغانستان قدرتمندترین نیروی جنگی زمینی و هوایی داشت
در خاورمیانه..
حالا شما با هشت ثور با انقلابتان ما را محتاج به چرخ‌بالهای تاریخ گذشته‌ای هند کردید..
خجالت بکشید به جای تجلیل حیا کنید تباه و برباد ساختید ملت را
شما خائینین..

Masi Dilawarخداوند مجاهدين را عزت داده بلي درست فرموده ايد ولي دزدان و قاطلين هزاران مردم بي‌گناه را نه.
شما همان تیكه‌داران دين هستين كه بخاطر قدرت وطن را دربدر ساختين و از نام جهاد و اسلام سوءاستفاده كردين هزاران مردم امروز از دست شما برادر خود را خواهر خود را پدر خود را و يا يكي از اقارب خود را از دست داده اند.
اگر طالبان دشمنان هستن كه با امر باداراي خود امروز وطن را به ويرانه كشيدن شما هم همان غلامان بادارايتان بودين و هستين كه امروز نتيجه آن را مينگريم

Dawood Dawoodi خخخخخخخخ بله مجاهدين را خداوند (ج) عزت داده اما كسى را كه از نام جهاد سوءاستفاده را ميكند در دنيا و اخرت خوار و ذليل ميسازد. مثلا شما از نام جهاد سوءاستفاده كرده آمديد دزدى كرديد تجاوز كردين مال يتيم را خوردين مردم را شهيد كردين دزدى كردين كابل زيبا را يك شبه به خاك يك سان ساختيد چى كار ها كه شما لعنتي ها نكردين حال از نام جهاد استفاده ميكنيد كه ما جهاد كرديم......... عبدالله عبدالله تو خو داكتر نيستى يك نرس هستى تو از دين و مذهب چيزى را نميفامي........ هزاران لعنت خدا بر شما جهاديهاى كثيف سگ صفت هزار لعنت بر اشرف غنى هزار لعنت بر عبدلله عبدلله هزار لعنت بر محقق هزار لعنت بر دوستم هزار لعنت بر گلبدين هزار لعنت بر اتمر هزار لعنت بر سياف هزار لعنت بر مجاهدين ناحق افغانستان هزار لعنت بر حكومت ع و غ هزار لعنت بر جهادى كه خون مردم بيگناه را ريختاندن تا امروز بر چوكى قدرت تكيه بزنند تف بر شرف شما بيشرفان كه از نام مقدس جهاد سوء استفاده كردين............. جهاد اين را ميگويند كه در راه خدا باشد نه دزدى و چور چپاول و غيره.......... تاريخ به مثل شما بيناموس نديده بود كه امروز شما هستيد وطن فروشان قاتل مردم بيگناه افغانستان................

یوسفی صادقی نیادر این که مجاهدین و مومنین واقعی دارای عزت اند، شکی نیست
ولی مجاهد نماهای ما عجب عزتی دارند! هر صبح باید چند ساعت راه خلق الله را بسته می کنن که مجاهدان می‌گذرند، این وضعیت عزت شماست که از سایه‌ی تان می ترسید، مگر نگفته اند، خائن خایف است.
اگر سر و سینه و ما و دست کسی را به ناحق نبریدید و نشکستید، از چه می‌ترسید.

Esmatullah Ranjbarشما مجاهدین نیستید بلکه متجاوز و خون خواران هستید. اگر مجاهد می‌بودین وضعیت کشور را از این بدبختی نجات می‌دادید. با آرایش و روان کردن اعضای خانواده‌ی تان در خارج از کشور جهاد نمی‌شود.

Rooz Azadهنوز شرم و آب نداری جان کیری آمد یک کافر توره سر چوکی شاند و تو.... بوسیدی و مالیدی بازهم از جهاد گپ میزنی او خاین مردم دیگر به حرف های تان بازی نمیخورند! ماسک تان دریده چهره وطن فروشی تان اظهر من‌الشمس است...

Tariq Kunduziشما کشور ما ره به طرف تباهی بوردین
شما بخاطر آمریکا جهاد کردین نه به رضائی خداوند
کسی که واقعی جهاد کرد او شخص امروز معیوب است بیچاره است
موچی گری میکند
شمایان بخاطر قدرت ریاکاری کردین
شما آمریکا ره از روس نجات دادین وه قربانی تا هنوز ما میدهیم کجایی این جهاد بکد که کردین شرم کنید ناق نام جهاد را بد نکنید هههه بسیار گپ هایی طفلانه میزنی فکر میکنی که همه هالی مثل سابق خری شما اس نخیر هالی تمام مردم هوشیار شدن و از جهادی که کردین باخبر اس و میفامه جهاد شما جهاد نه بلکه خ...مالی امریکا و امریکا را اول قدرت جهان ساختید شما خو با تنهایی نتوانستید روس را شکست دهید با کمک امریکا که یک کافر بود یک کافر را بیرون کردین کافر دیگری را داخل کردین این اصلا جهاد نیس فهمیدی.

Emal Ahmadiمجاهد کسی بود که جهاد کردند امروز معیوب هستند حتی یک سرپناه هم ندارد. مجاهد مثل شما واره غلام جان کیری هیچگاه نمی‌شود. مجاهد صحابی های پیغمبر ص بودند که مال‌های شخص خود را با برادر مسلمانش تقسیم می‌کردند و با شکم گرسنه جهاد می‌کردند نه به مانند تو که یک جوره دریشی ات ٢٠٠٠ دالر است و بیشتر از ٦٠ فیصد مردم از گرسنگی به ستوه آمدند. لعنت بر همین قسم مجاهد.

Abdulwahab Nazaryجناب داكتر صاحب عبدالله عبدالله بلي الله متعال واقعاً صد در صد و بدون شك درست گفته مجاهد را نه شما را مجاهد را كه بخاطر حفظ دين مبين اسلام روز ها و شب ها را گرسنه و با لب تشنه سپري ميكردند تا ملت نان نميداشت نان نمي‌خوردند نه مثل شما كه ملت بيچاره افغانستان نان ندارد شما تنها بيست هزار دالر امريكايى يك دريشي و يا لباس تن شما است خود را مجاهد ميگويي شرم نميكنيد همينقدر پول و قدرت از نام اسلام بدست آوردي برايت بس نيست كه باز هم از همين نام ديگر استفاده ميكني با اسم مجاهد و دين اسلام بازي نكن كه الله متعال مكاران را عذاب بزرگ نصيبشان ميكند دو سال قبل فكر ميكردم اگر در انتخابات شما برنده شويد شايد افغانستان از اين سخني ها برآيد همان لحظه كه كرسي رياست اجرائي را قبول كردي فهميدم كه از نام اسلام سو استفاده ميكني شكر گذارم الله متعال را كه نه بر تو و نه بر او شريكت مغز متفكر نه بلكه مغز گنديده رأي ندادم هزار ها بار شكر.

Sakhi Faqihiمجاهد
به گورستان بدل کردی وطن را
همان افشار و گل های چمن را
در آن بازار سر گرم جهالت
به خون آغشته کردی ما و من را
سپاه روس و سربازش که رفت و...
چرا آتش زدی دشت و دمن را؟
عجب با عشق و ایمانت مجاهد
به خون آلوده کردی مرد و زن را
به حکمِ شیخ و تاجر های قرآن
جدا کردی به تیغ از سر بدن را
به یغما برده‌ای هرچه که دیدی
کشیدی از تنِ مرده کفن را
فقط با فرقه بازی ها سر انجام
به چالش برده ای رسمِ کهن را
چگونه می توان نا دیده پنداشت
صدای ناله های مرد و زن را
تمام خسروان از روی احساس
به تاریخ وطن ماندن لجن را
چراغِ عشق را دزدید و بردند
به خاموشی سپردند انجمن را
زمان ستیز

Mustafa Rizaeeکاش هفت ثور و هشت ثور هیچ اتفاق نمی‌افتاد که این چنین روز ما نمیبود و این قدر کشته نمیدادیم و مثل شما جنایتکاران بالای ما حکومت نمیکردند شاید یک نرس عادی هم در یک شفاخانه مقرر شده نمیتوانستید، و کشور ما همچون از جمله کشور های متمدن بشمار میرفت ای کاش اما چی کنیم از دست شما خاینان آواره و دربدر هستیم.

Wais Stanekzaiدرست گفتید اما مجاهدین واقعی نه دوزدان قاچاقبران.
امروز در خانه یک قمندان جهادی داخل شو قصر ساخته، مانند سالنگی، الماس جمعه خان همدرد، بسم الله خان و دهاتن.....
خود را بازی میدهید مردم شکر سیاه و سفید را تفکیک میکنن.

Faisal Hamidiبلی عزت داده صاحب بلند منزل شهرک های قسما قسم آپارتمان تانک تیل تلویزون ها اولاد هایشان از برکت نام جهاد و مجاهدین در کشور های غربی آمریکا انگلیس آلمان زندگی می‌کند اگر جهاد نمی‌کرد اینقدر را از کجا بدست می‌آورد

Saifurrhman Rahmaniتو به کدام عمل خود از خداوند عزت میخواهی.
عملی که میلیون ها افغان را یتیم بیچاره کردی.
عملی که هزارن شهر و دهات با خاک یکسان کردی.
عملی که مادرت را (خاک) را ‌به ‌خارجی‌ها فروختی.
عملی خون ملت افغان را خوردی و میخوری.
ننگ است شرم است بر توخاین باز هم تو جهاد و از عزت گپ میزنی

Sayed Noor Aqaخوب خداوند مجاهدین را گفته است که بعد از ختم جهاد نفس آماره خود ره کنترل نموده اند نه شما جواسیس را که هر یک تان به فرعون زمان تبدیل شدن وقت به جهاد رفتن کلوش نداشتن یک خر سیاه نداشتن امروز تمام افغانستان ره چور کدین حتا مرد بیرون آمدن بدون زیره نیستین تمام شما که از نام جهاد سود میبرین روباهای پیری آستین گرگ صفت و کفتار منیش تا از نام جهاد سود ببرین.

Nasrin Zarifiمحترم رئیس اجرائيه جهاد يعنی چی؟ شما فکرميکنيد که جهادکرديد؟ کدام جهاد در مقابل کی؟ خوب حتما ميگويد درمقابل روسيه ۰ دولت روسيه يعنی « اس اس ار» ازبين رفت و منحل شد سيستم دولت امروزی روسيه روی کار امد همان بود که ديگر ارتيش سرخ وجود نداشت و دولت روسيه عسکرو قوای که بود دوباره خواستن و خلاص۰ حالا جهاد شما کشورافغانستان غيراسلامی بودن و مسلمان نبودن که شما جهاد کرديد و کشور مسلمان کرديد؟ خوافرين بشما،من يک افغان هستم و مسلمان هفت پشت من مسلمان بودن، هفت پشت پدرم مسلمان بودن، هفت پشت پدرکلانم مسلمان بودن و همين قسم هفت بالای هفت تا زمان پيغمبر «ص» ۰ در زمان خوبی افغانستان در نقشه ۲۴ ولايت داشتم دريک ولايت افغانستان کليسا وجود نداشت تنها يک درمسال دوستان حل هنود ما در کارته پروان کابل بود و خلاص ۰درهرکوچه و سرک يک مسجد بود پنج وقت نماز به ايمان راسخ که داشتن ميخواندن۰ اما بعداز امدن شما کابل و يا بهتر است بگويم افغانستان چی شد؟ همين هشت ثور برای ملت و کشور روزی مصيبت درد رنج چيزی ديگری شما ارمغان داشتيديد؟ من هيچ وقت فراموش نميکنم که زن بدبخت در چهاری ولادت کرد چرا؟ سينه زن هارا در پيشروی سيلو نبرده بودن چرا۰کابل بيک ويرانه تبديل نشد؟ اگرفراموش کرديدطرف قصردارلامان بيبنيد شايد چيزی ياديتان بيايد؟ توپ، طياره های جنگی مگ ۲۱ و ئل ۱۶داشتيم چی شد؟،زريپوش های، تانک و صلاح کوت های منظم عسکری داشتم چی شد؟ همين است جهاد و افتخارات شما که تا امروز وهمين حال و تا اينده های نامعلوم هم دوام خواهد داشت اول خودت چی داشتی کدام تجارت و ميراث پدر؟ که امروز ملياردرشدی اين پول از کجا شده؟ سردر گريبان خود کنيد جهادنام بد کرديد اسلام روپوش دزدی چور چپاول خود کرديد هرکدام تان خری لنگ نداشتديد امروزهرکدام تان ملياردر و مليونر شدن از کجا شده؟د؟؟؟؟؟ز؟؟؟؟؟د؟؟ی اما افغانستان چی شد ويران ملت چی شد اواره و شهيد به خاطر ارزوهاشما؟؟ واين است افتخارات شما؟ که هردو روز هفت ثور و هشت ثور مصيبت بزرگ است ۰

Esmathullah Halimخداوند مجاهدینی را عزت داده که در راه خدا جهد کنند نه در راه جیب شان شما انسان نماها برای جیب تان جهاد میکنید و خون مردم را می ریزید لعنت به شما مجاهدین بی خاصیت....
از روزی که شما نفرین شده ها از کلمه مجاهد استفاده کردید مردم افغانستان را به سیاهی و تباهی کشانیدید....
مزدوران خاین

Mehdi Oruzganiمجاهدی که واقعا مجاهد باشد نه مجاهدین که به صدها هزار مردم بیگناه را به خاک و خون کشید. تمام مهاجرت امروز مردم ما بخاطر جنایات مجاهدین است چرا باید از حقیقت چشم پوشی کنیم

Mati Ahrarکدام مجاهد؟؟؟؟
جهاد بخاطر پر کردن جیب هایتان کردید.
از خر سواری شروع کردید حالا از طیاره پایین گپ نمیزنید، لطفا از این به بعد کپ های بی‌معنی نزن که مردم خنده میکنند.
مردم با مجاهد نی بلکه با (دزد) و معامله‌گر چپاولگر عقده دارند.

Lêwàñy Hãlækکدام مجاهد؟
در کدام آيت قران يا حديث آمده که با روسها جهاد کن و با آمريکا برادرى و غلامي آنها را؟
٨ ثور روز چور و چپاول روز سياه
شرم کنين خود را مجاهدين خطاب ميکنين
چرا وختې مسعود زنده بود جهاد فرض و حالا باطل شد با امريکا

Abdulwasi Alimiکدام مجاهدین؟ مجاهدین که از آی ایس آی تسلیحات و پول گرفت آمده وطن خوده خراب کرد، برادر خودرا کشت... منتظر باشید که نسل آینده در مورد شما قضاوت عاقلانه خواهد کرد

Mohammed Nabiبلى واقعاً راست فرموديد!
مجاهدين راستين نان خوردن ندارند و شما ها هر آخر هفته در دُبى و هندوستان چكر ميزنين و نام مجاهد و جهاد را به مسخره گرفتيد.
انشاالله كه خداوند متعال شما ها مجاهد نما هارابد تر از فرعون و نمرود در عذاب خود گرفتار ميكند كه جهاد واقعى ملت مظلوم مارا بد نام ساختيد و هنوز هم از خطاب كردن خودتان به نام مجاهد خجالت نميكشيد.
مجاهد واقعى اونهاى بودند كه در مقابل اشغال مانند مرد ايستادند و جهاد كردند و بعداً دُزدى نكردند و برادر كشى نكردند و بلآخره وطن را نفروختند.
زنده باد آن مجاهدين راستين!!!!!

Kaneshka Maratراستی هم جناب داکتر صاحب، عزت منظورتان زورگویی و حق مردم را خوردن، انسان ها را کشتن، جایداد های مردم را غصب کردن، از امکانات دولتی سو استفاده کردن و غیره و غیره.....

Sefat Nedratاما نگفته که چور کند، باز شما کدام جهاد ره ىاد مىکنيد، خون ٧٠٠٠٠ کابلى که شوراى نظار، گلبدین خان، هزاره هاو جناب شيخ‌الحديث سياف کرده هنوز نخشکيده، و تف به مجاهد مثل تو که آرایشگر داشته باشه، شما چږر کدين خداوند هيچ عزت به دزدان وعده نکرده

Homayoon Jan Abdullahمجاهدين خدا هـمين قسم عزت داده كه هـر روز خود را آرايش كند و دريشى به قيمّت ده هـزار دالرى به تن كند يخن قاقش هـزار دالرى و نكتايي پنجصد دالرى بپوشه، از عطر و ارايشت خبر ندارم كه چند ميشه، وقتيكه به ديدن يك سرباز زخمى به شفاخانه ميرى به صورتت ماسك ميگيرى. تاريخ فراموشت نخواهد كرد و ما بتو افتخار ميكنيم ريس صاحب، تو چى قسم در أخرت با امر صاحب مقابل ميشى و مجاهدين در حضور خداوند از تو حق خود را مطالبه ميكنند اگر إيمان به أخرت دارى، از ما گفتن و رفع مسوليت هـمين كلام و باقى مربوط خود شما عالى جناب ميشود.

Ali Rahimiکدام مجاهدین. همان مجاهدین که در دهه هفتاد هزاران انسان را در کابل کشتند هزاران طفل را یتیم کردند هزاران زن را بیوه کردند صدها هزار نفر را مجبور به ترک وطن کردند صدها هزار انسان بی‌گناه را معیوب و معلول ساختند. وای بحال شما انسان‌نماها. من حرف زیاد برای گفتن دارم حیف که شماها کر هستید فقط زمان میشنوید که شما انسان‌نماها را مجاهد خطاب کنند شرم کنید.

Hussain Ahmadد لکچر نه دې مننه کوم مونږ ښه پوهیږو چې مجاهیدین څوک ول او جهاد څه ته وایې تاسو رهبرانو خو د جهاد نوم بد کړ رښتینی مجاهد خو یا د خاورو لاندې ده او یا هم په چوک کې اوس سبزي خرڅوي شکیدلي کالي ګرځي ته خو اوس هم د فرانس نه دریشي ځان ته راغواړې نو بیا غلی کینه او خپل کار دې کوه ستا خبري او س د ماشومانو سره تشبیح دي ته چې پټه خوله ناست اووسې دا بهتر ه ده

علی حفیظ الله میاخیلتف به صورت کثیفت ای دجال ملعون کامنت هاره ببین که هم وطنان عزیزم چی نوشته است نسل جوان ترا و شورای نظار و قاتلان امثال شما را خوب شناخته یک روز انشاءالله به دستان همین جوانان اعدام میشوید در انتظار چنین روزی باشید لعنت خدا و رسولش برشما باد

Moheb Aziz Nawabi٨ ثور شروع بدبختى آوارگى قتل عام شروع بى‌ناموسى و معامله‌گرى بر سر دين و مقدسات ٨ ثور شروع غلامى و بردگى براى بيش از ٥٠ کشور شرقى و غربى و خلاصه اينکه ٨ ثور پايان زندگى ملت افغانستان...... اين روز ننگ‌آور را براى تمام موشهاى دين از عمق دل نفرين گفته خواهان مردار شدن هرچى زودتر شان هستم....
من نه عقده شخصى دارم نه کدام کرسى داشتم که از دست داده باشم و نه از براى کرسى مينويسم فقد حقيقت را بيان داشتم که حق اسم ذات يکتاه است شما مجاهدين نه بلکه موشهاى دين هستين که حتى جيب موچى را هم سوراخ ميکنيد چه رسد به دونرها. با هزاران نفرين

کل مرغتو احمق اول معنی مجاهد را میدانی که چی کار بکند مجاهد گفته میشه شما خر ها هزاران مردم بیگناه را از بین بردین هزاران مادر را داغدار ساختید باز تو ایستایلی خو گو هم نیستی به ک... زور کنم
فردا هزاران فرد ای جامعه به گورتان لعنت میفرستند

Mostafa Royeshبه همین گفته خدا دل خوش کنید و خون مردم بیگناه را بریزید.

Khalid Zaki Asgharyبخاطر تصاحب قدرت سیاسی در افغانستان معامله کردن و ملیونها جوانان را به نام جهاد کشتن را جهاد میپندارید؟؟؟؟

Hameed Latifتو نه شرم دارى و نه غيرت و نه عزت يك كمى هم اگر غيرت ميداشتى و يا وجدان بايد خودكشى ميكردى او كله پوچ احمق

Matmazil Sadozayبد کردی بی‌شرف لوده کدام جهادی کدام جهاد. چور کردن کابل است جهاد کشتن میلیونها افغان است جهاد؟ اما تو واقعا باید ازی روز تجلیل کنی چون از خاک برده‌گی مزدوری ذلالت به ای روز تره همین که جهاد میگی همین کشتار قال دزدی به ای روز رساند در وقت حهاد خر نداشتی حالی زری داری

Samir Limarتعدادي هستند كه چور و چپاول كرده اند، بخاطر منافع شخصي شان ملت را به خاك و خون كشانده اند و در قصر هاي زندكي ميكنند كه بادار هايش هم ندارند و توسط عمل كرد و برخورد شان با مردم بيچارہ معنويت جهاد را زير سوال برده اند..
و در معلوماتت اضافه شود او مردم كه كشور خود را دوست دارند و خدمتكار واقعي هستند تعداد كمي نيستند بلكه اكثريت مردم است.. و عقده شخصي ندارند حق بجانب هستند..
اكر قبول نداري كامنت ها را در باهين بخوان..

Sayed Ajmal Staialayبرو کاکا مجاهد صفت است نه اسم
به غلام امریکا که مجاهد گفته است
شرم خوب چیز است

Lucky Áśhłééچهره هاي خونين تان امروز به افراد بيگناه كه بنام جهاد بازي دادين هم شناخت كه تمام شان معيوب و بيكار در سر سرك ها افتيدن و شما در غوندي خير شيسيت و عيش و نوش داريد بفرما چي كردي به مجاهدين كه افكار شانرا به جهاد كردن تغير داده بودي

Abdul Rahman Rahmaniبزرگداشت از هشت ثور در شرایط که امنیت جانی، مالی و فرهنگی نداریم برایم هیچ اهمیت ندارد.

Hadi Sarwari Hedayatمجاهدين كه كشور را به گُ كشاند و هزاران زن را بيوه و هزاران طفل را يتيم كرد.

Hashmatulla Stanikzaiالبته در جمله كه شما نوشته أيد يك تعداد از كلمات را پس و پيش نوشته أيد، بايد به جاه كلمه مجاهد قاتل نوشته كنيد و باز به عِوَض كلمه عزت عذاب نوشته كنيد كه در انصورت جمله شما اين طور مي شود تعدادي هستند كه با قاتلين عقده شخصي دارند اما اين عقده را به جايي نمي برد چون خداوند فرموده كه قاتلين را من عذاب مي دهم، چون نزد من هيج عمل پنهان نخواهد ماند.

Naseer Khanكدام مجاهدين ما خو جز چور گر مجاهد نديديم.
اشتباه كدي خاله عبدالله شما جهاد نه چور كدين جالب خو اي است به عوض خجالت كاكه گي ميكنند شرم هم خوب چيز است به قول هندوستاني ها كه ميگن
ايك تو چوري اوپر سي سينه زوري

Abolfazl Khavariمن نمیدانم مردم بیچاره ما تا به کی باید تاوان جهادی بودن شما را بدهند! خداوند شما را انصاف بدهد که چشمانتان را به روی واقعیت بسته اید.

Šhęr Khäñشرم است! اين دنيا ميگزرد ما همه منتظر ديدن جهادي هاي كه به خاطر پول قدرت و غلامي هستند در آخرت هستيم! چرا كه خداوند عادل است و همراي همگي تان حساب ميكند بخير!

Shoaib Noorzadخداوند مجاهد را عزت ميده كه في سبيل الله باشد نه اينكه به ناموس مردم تجاوز بكند، مال مردم را چور چپاول بكند و مردم را آواره بكند، شما محترما چي كاري كرديد بجز چور و چپاول و فقط به جيب خود فكر كرديد و مردم آواره ساختيد؟
فقط و فقط به ذخيره كردم اموال مردم فكر كرديد و باز حرف از عزت ميزنيد، اگر بفكر ملت مي بوديد شما محترما باز حتماً ملت با شما مي بودند، اما نخير شما فقط ملت را آواره ساختيد، مجاهد ههههههه شرم است به شما كه خود را مجاهد ميگويد و با عزت خود را خطاب ميكنيد واقعاً شرم‌آور است چون شما عزت نداريد.
سالِ كه نيكوست از بهار اش پيداست

Rafiullah Sekandariههههه.
كشتي ما ره از خنده كتي همي بيعقليت.
نه تنها افغانها بلكه همه اي دنيا شما را ميشناسند.

Elaha Rahmaniخداوند هرگز به متجاوزین عزت نداده
اگر اینطور باشد پس به طالب و داعش و دیگران هم منظر عزت هستند عزت در لباس نیست که تو فکر می کنی

Nawab Jafarian خجالت بکش مرد شرم و حیا داشته باش، به قول معروف با کورا گیم زدی چند میلیون نفر را کشتین بدترین و زشت ترین اعمال را انجام دادید. باز میگی خداوند مجاهدین را عزت داده بلی داده اما به تو نداده تو و امثال تو با چور چپاول و غارتگری به خود تان عزت دادید.

Latif Yama بخدا من منحیث یک شهروند ازخواندن و شنیدن این حرف ها میشرمم،اما شما بی وجدان ها آنقدر بی شرم شده اید که گفتن همچو حرفها را افتخار میدانید.جهاد د کمرتان بزنه شما دزدهای خون خوار مخصوصا تو ایزک را....!

Mujahid Imamzai هاهاهاهاهاها کدام عزت دزدی و آدم کشی عزت است جالب است جهاد رهبران افغانستان اندازه یک پشه هم به خاطر رضای خداوند نیست همه ایش به خاطر دنیا و چوکی بود.

فردین همرازقدر شما را فقد جانکری میداند بس که خدمت تاریخی را برایش انجام دادید

Niyayesh Shirzadای کاش جهاد نمیکردید آن زمان ها که یک کشور بوده حالا چی از احمد گرفته به محمود دادید، تا روز مردم مظلوم ما را به دست هزار کشور دادید. جهاد کدام صلح پایدار را در کشور آورد!؟ جز بد بختی.

Fazil Faziliخخخخخخخخخ کدام مجاهد نکند امی جنگ سالاران مجاهد باشد.
امینا که ده زمان تخریب شهرها نقش داشتند در آخر هم بوت نداشت حالا صاحب شهرکهای رهایشی شده است موتر های زید گولوله دارد

افغان آریا عبدالرازق کرند مجاهد مجاهد مجاهد فی سبیللا زنده باد ⯑ بلکه نه نه نه شماه مجاهد هایی نکتایی پوش فی سبیل دالر فی سبیل کورو زنک و فی سبیل چوکی نام جهاد را چتل کردیم ' یعنی مجاهد همین رقم قواره دارد ازنام جهاد به خود استفاده میکنیم با کفار نشسته واز جهاد حرف میزنم خون شهدا شمارا رسواع کرد میکند @

Rahimi Naqibullah آقای عبدالله عبدالله! تشکر از اینکه دمی با این گفته هایتان ما را میخندانید.

Mosa Noorzaiتوگوخوردی سگ توخجالت نمیکشی مثل زن اشرف غنی پشت سرش روانی چیش مرده بخداقسم اگه دوزی میکردم این ریاست بیشرفی را قبول نمیکردم بنام جهاد مردم را گروگان گرفتی.

Zia Silab کدام جهاد امروز جهاد کن که مردم از این بدبختی نجات بیابد. یک بار نظر به شهر بزن حالت مردم بیبین اگر انسان باشی اشک خون خواهد گریست

Jahjajj Jawadi مجاهدین راستین نه مجاخدین مافیایی و دوزد و چوکی پرست و موکری بیگانه خدا رحمت کند اون مجاهدین راستین را

Homayoun Ahmadi کدام مجاهدین؟
همان های که افغانستان زیر نام جهاد به تاراج بردن همان های که از برکت جهاد دروغین شان صاحب قصر ها شدن ،
شما جهاد نی بلکه خاینین هستین که باید به دار آویخته شوید

Tahir Wafi کدام مجاهد همین خر پول هارا میگویی؟ حیف نام مجاهد که بر این ها اطلاق شود یا عیاش هایی مانند شما.

Sayed Rustam مجاهدين واقعي را گفته نه مثل شما واري داوس ها را مجاهدين واقعي نان خوردن ندارند

Mohammad Sharifiبر پدر عزت تان را لعنت وطن را تباه کردید و میکنید.

Massoud Wardak یک جمله برای تان میگویم و آن اینکه: هاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاها...

Ahmad Wahidبيايد هشت ثور را روز سياه بگويم مجاهد امد چه ها كردن وميكنند

Hoshang Arman Iqbali در همین خواب و خیال باش، و به گدایی ادامه بده.

Mirwais Azimi اگر شما مجاهدين هستين پس امروز طالب هم مجاهد هستن
اگر انها تروريست ومزدور هستن شما هم مزدور بودين بخاطر كه عين اعمال شما هم انجام دادين.

Nemat Kamran تو خو دختر خاله استی جهاد ره چی میکنی او بسنتی

Bashir Hossaini همان عزت كه امروز داريد؟ بي‌عزت‌ترين انسانهاي امروز همين مجاهدان است. بي‌رحم ترينش هم همين ها است. ويرانگرترين ويرانگر هم همين است.

اینجینر نجیب هنوزهم نتیجه جهاد جهل شماهارامردم میچشد. شماکه خجالت نمیکشید بازهم این گوه کاری خود را تجلیل میکنید.....؟؟؟؟؟

ژوند ښکلې دې لعنت بر شما مجاهدين
قاتلين هزاران مردم بی گناه
واقعا که بی شرم هستيند

Ramish Waheedyخداوند بزنیتان کتی جهادتان

Rateb Rahmani هههههههه تو راست گفتی اون هم چه عزتی....

Banoo Heidari خخخخخخخخخخ
مجاهدین!!!!!!!
مه میرم ویزای جهنم بگیرم!

Abdullah Sirat از مجهادین امثال شما سخت متنفرم

Zaher Mobarizکدام مجاهدین از پیسه آمریکا جهاد کردی ریشخند مردم

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 248 نفر