باغ‌وحش کابل در چنگ وحشیان انسان‌نما

باغ‌وحش کابل در چنگ وحشیان انسان‌نما
عکس از «استیو مک‌کری»

باغ وحش کابل نیز همانند سایر داشته‌های وطن ما، طی جنگهای وحشیانه تنظیمی مورد تاراج قرار گرفته زخم‌های کاری خورد. اکثر حیوانات «حلال» آن توسط تفنگداران باندهای جنایتکار کباب و خورده شد و تعداد کمی از حیوانات باقی‌مانده نیز با وضعیت اسفباری مواجه شدند. مدتی قبل گزارشی در مورد سرگذشت اندوهبار «مرجان»، شیر این باغ‌وحش در سایت «حزب همبستگی» انتشار یافت که قلب انسان را جریحه‌دار می‌ساخت. اما سرگذشت سایر داشته های این باغ‌وحش هم کمتر از آن زجرناک نیست.

بریده «حقیقت انقلاب ثور»
بریده «حقیقت انقلاب ثور»

باغ وحش کابل که به تاریخ ۲۶ اسد ۱۳۴۶ (۱۹۶۶) به کمک مالی دولت آلمان غربی توسط متخصصان آنکشور افتتاح شد، یگانه باغ‌وحش در کشور است. در کنار حیوانات زنده، در آن نمونه‌های پرکاری شده تعدادی از گونه‌های نادر افغانستان که نسل شان منقرض شده موجود بود.

یکی از ارزشمندترین حیوانات پرکاری شده، ببری بود که نسل آن در افغانستان از بین رفته است و تصویر آن در گذشته روی کتلاک باغ‌وحش چاپ و از موجودیت آن با افتخار در روزنامه‌ها اطلاع‌رسانی شده بود. اما امروز اثری از ببر و سایر حیوانات این بخش موجود نیست و با هجوم لشکر جهل و وحشت تنظیم‌ها این گنجینه نیز برباد رفت.

تصادف در آرشیو تصاویر عکاس امریکایی استیو مک‌کری (عکاس تصویر مشهور شربت‌گل) به صحنه‌هایی از باغ‌وحش کابل در سال ۱۹۹۵ برخوردم که چند تفنگدار جهادی را با ببر پرکاری شده نشان‌ می‌دهد. اینان که در دامان احزاب جاهل اخوانی بزرگ شده از علم و دانش و انسانیت بویی نبرده‌اند، این ببر کم‌نظیر را از جایگاهش به صحن باغ‌وحش بیرون کشیده اسباب بازی و خرمستی شان ساخته اند. این یاغیان احتمالا آنرا همانجا از بین برده اند چون در یکی از تصاویر نشانه‌های گلوله در وجود ببر نمایان است.

باغ‌وحش کابل در چنگ وحشیان انسان‌نما
عکس از «استیو مک‌کری»

شکنجه‌بار آنست که امروز یک مشت رهبران و استادان همین درندگان انسان‌نما ادعای «قهرمانی» داشته زیر نام اینکه «ما جهاد و مقاومت کردیم» تمام افغانستان و داشته‌هایش را بصورت سیری‌ناپذیر چپاول می‌کنند و هیچکدام حاضر نیست یک‌هزارم مسئولیت آنهمه خنجری کاری‌ای را که به تن نحیف وطن و مردم ما زده اند بپذیرند.

روی جلد کتلاک باغ‌وحش
روی جلد کتلاک باغ‌وحش

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 256 نفر