پیرم‌قل جلاد اینبار زیرنام «اربکی‌» ستم روامی‌دارد

پیرمقل جنایتکار، نام مشهوری در ولایت تخار است که بخشی از جنایات و خیانت‌های چند دهه گذشته اش با آمار و اسناد در سایت «حزب همبستگی افغانستان» و «راوا» به نشر رسیده است.

این جنگسالار سفاک که در قتل مردم بیگناه، غارت آثار باستانی، غصب زمین های مردم و زنبارگی نسبت به دیگر سران تنظیمی در تخار چند پیراهن بیشتر پاره کرده است، حالا با ایجاد گروه‌های رهزن و دزد بنام اربکی می‌خواهد یکبار دیگر بر گرده‌های مردم ولسوالی رستاق سوار شود.


پیرم قل و کبیر مرزبان

پیرم‌قل و دار و دسته‌اش بعد از تظاهرات مردمی که در سال ۱۳۸۱ در برابر ستمگری‌های او یک هفته دوام نموده بود، مانند موش‌ها به غار خود پنهان شده بودند و دیگر علنی جرئت شکنجه بی‌گناهان و غصب زمین‌های مردم را نداشتند. اما بدبختانه با نصب دوستم در ارگ، قومندان های «گلیم‌جم» بار دیگر وارد میدان وحشت و جنایت گشته اند. چندی پیش پیرم‌قل با جمعی از چوکره هایش نزد دوستم می‌رود تا امر فعالیت اربکی‌ها را در رستاق بگیرد تا ازین طریق بتواند به حاکمیت جبارانه‌اش ادامه دهد.

دوستم هم به پاس کمپاینی که او در جریان «انتخابات ریاست جمهوری» برایش کرده بود، برای تمامی قومندان‌های سابقه‌اش که مردم از آنها منزجر اند، تفنگ توزیع نموده بنام اربکی این اراذل را بر مردم تحمیل می‌کند. حال همین لشکر دزدان بصورت قانونی دست به دزدی، رهزنی و چور و چپاول زده عصر وحشتبار گذشته را احیا کرده اند.

یکی از قومندان‌هایی که پیرم‌قل برایش سلاح توزیع نموده عین‌الدین باغ‌حصاری است که خسر وی می‌باشد و در قتل ددمنشانه یک کودک معصوم به نام فریدون دست دارد و یکی از قاچاقبران مشهور مواد مخدر در تخار می‌باشد.

همینگونه لمپن‌های زیادی چون محمد امین باغ‌حصاری، قومندان حمید، قومندان عظیم، عبدالحکیم، ضیاالدین، قومندان سلیم، نادر جمعه خان، عاشور علی، معاون خیرلله، قومندان عالم و... که تا دیروز در غارها پنهان شده بودند با گرفتن سلاح و تجهیزات دولتی دوباره همچون گرگ‌های وحشی برای دریدن مردم دهن باز کرده اند.

رستاق در سطح تخار از امن‌ترین ولسوالی‌ها به شمار می‌رفت، اما با رویکار آمدن اربکی ها روز تا روز وضعیت آن روبه بدامنی و وخامت نهاد. اربکی‌ها درین چند ماه یک چوپان را کشتند و تعداد از گوسفند هایش را به غارت بردند؛ مواشی مردم را پیاپی می‌دزدند؛ یک سارنوال را به شکل فجیعانه به قتل رسانیدند؛ میمون‌وار بر باغ‌های مردم هجوم برده میوه‌های شان را به تاراج بردند؛ هیچ شبی نیست که در یک منطقه دزدی صورت نگیرد.

مردم تخار دیگر به این حقیقت پی برده اند که دولت فاسد و مافیایی کابل حامی خاینان و غداران بوده هرگز از مردم حمایت و نمایندگی نمی‌کند. بنا روزی رسیدنیست که آنان خود قانون را بدست گرفته، با قیام و خیزش شان خونخواران پلید را به جزای اعمال شان برسانند.


مطالب مرتبط:
امتیازخواهی جمعی از قومندانان خونخوار تخار زیر نام دفاع از ازبیک‌ها
پیرم قل، سردسته دزدان و قاتلان در ولسوالی رستاق تخار
قیوم فطرت، تاریخ‌نویس یا پیرم‌قل پرست‌ شیاد؟

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 95 نفر