فرانسه بار دگر مهد خیزش‌های بزرگ کارگری

فرانسه باردگر مهد خیزش‌های بزرگ کارگری

اعتراضات خشماگین صدهاهزار کارگر فرانسه با گذشت دوماه هنوز ادامه داشته زندگی عادی در این کشور به ویژه پاریس را فلج ساخته است. کارگران بلاوقفه در شهرهای مختلف آنکشور در مخالفت بر اصلاح قانون کار و فشار بر زحمتکشان در جاده‌ها دست به اعتصاب و تظاهرات زده در مواردی در اثر دخالت پولیس، کارزارهای آنان به خشونت کشیده شده است. پولیس تا کنون صدها کارگر را دستگیر و راهی زندان‌ها کرده است. در درگیری‌های چند روز گذشته میان معترضان و پولیس ضد شورش موترها و فروشگاه های زیادی حریق شده و ده‌ها سرباز پولیس نیز زخمی شده اند. برخورد ضدانسانی و وحشیانه پولیس باعث شد که مردم بیش از پیش نفرت شانرا نسبت به دولت ضدکارگری ابراز نمایند.

فرانسه باردگر مهد خیزش‌های بزرگ کارگری

طی چند ماه گذشته دولت فرانسه برای اجرای سیاست‌های ریاضتی و مقابله با افزایش نرخ بیکاری، اصلاحاتی را در قانون کار تصویب کرد. این اصلاحات فشار بر کارگران را افزایش داده زمینه استثمار شدیدتر را برای سرمایه‌داران مهیا می‌سازد. این قانون، دست کارفرمایان را در اخراج کارگران و محدود ساختن مزایای آنان باز می‌گذارد. درحالیکه نرخ بیکاری بین جوانان فرانسه به بیش از ۲۵فیصد رسیده است، دولت می‌کوشد با تشدید ستم بر کارگران، بحران جاری را مهار نماید.

اما این طرح با موج گسترده نارضایتی اتحادیه‌ّهای کارگری مواجه گشته که منجر به تعطیلی تعداد زیادی از کارخانه‌ها، پالایشگاه‌های نفت، سیستم حمل و نقل شهری و راه آهن شد که آن کشور را با کمبود شدید انرژی مواجه ساخته است.

فرانسه باردگر مهد خیزش‌های بزرگ کارگری

فرانسه قرار است به زودی میزبان مسابقات جام ملت های اروپا «یورو ۲۰۱۶» باشد که در آستانه برگزاری آن قرار است اعتصابات وسیع‌تری سازمان داده شود. یکی از رهبران اعتصابی اعلان کرده است: «جام ملت‌ها را تصور کنید که بدون برق، پترول و ترافیک برگزار شود.»

فرانسه مهد انقلاب‌های عظیم در اروپا بوده که «انقلاب کبیر فرانسه» و «کمون پاریس» از صفحات درخشان تاریخ آن به شمار می‌روند. در طی چند دهه گذشته نیز زحمتکشان این کشور، بارها با ایستادگی و مبارزات شان خاطرات و حماسه‌ّهای «کمون»‌ را زنده ساخته ریشه‌های سیستم حاکم سرمایه‌داری را به لرزه درآورده اند. خیزش کنونی در آن کشور، با آگاهی‌دهی، سازماندهی و بسیج فعال نیروهای انقلابی و حمایت کارگران سایر کشورهای اروپایی می‌تواند به صاعقه بنیان‌برافکن علیه دولت‌های استعمارگر و جنگ‌افروز بدل گردد.

فرانسه باردگر مهد خیزش‌های بزرگ کارگری
فرانسه باردگر مهد خیزش‌های بزرگ کارگری

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 182 نفر