سیلی‌های کاربران خشمگین فیسبوک به روی عبدالله

بر اساس معامله‌های پیدا و پنهان ارگ و امریکایی‌ها با طالبان، ولایت کندز به این لشکر جهل و جنایت سپرده شد و در ظرف ٧ روز این نیروی ذخیره و مزدور سی.آی.ای و آی.اس.آی، آن ولایت را به شهر ارواح مبدل کرد. دارایی‌ مردم را چپاول، بر زنان تجاوز و مردان را تیرباران کردند. این وضعیت مردم افغانستان و بخصوص مردم رنج‌دیده کندز را غرق نفرت و انزجار از دولت وحشت ملی ساخت که در نتیجه اظهارات تهوع‌آور مقامات این دولت فاسد را به لحن تند و شدید پاسخ دادند.

عبدالله رییس اجرائیه دولت وحشت ملی به تاریخ ٢٩ سپتامبر ٢٠١٥ در صفحه رسمی فیسبوکش پستی گذاشته بود که تعدادی از کاربران آگاه با گذاشتن پیام‌های آگاه‌گرانه و افشا‌گر ماهیت این دلقک در پای آن، خشم شانرا ابراز نمودند که در ذیل چند نمونه آنرا جمعاوری کرده‌ام:


پستی که عبدالله به تاریخ ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۵ در صفحه رسمی فیسبوکش گذاشته بود.

Faisal Farjaadننگم باد، آن خطی را که به نشانهء رای اعتماد برای تو کشیدم. ننگم باد..

نورعلم حسنیبرپدر آدم بیغیرت را نالت که هنوزم فکر میکنه که ما هموطنش هستیم یک وطن فروش هیچوقت هم وطن ما نمیباشه

Attye Torabiخاک بر سرت حیف رای به تو کاشکی انگشتانم میشکست ولی به تو خودفروخته رای نمیدادم امریکا خوش بگذره

Humsafar Tanhaمن کسی بودم که بخاطر تو با بهتر دوستایم جنگ و دعا کردم اما حالی میگم اول لعنت به خودم دوم لعنت بر تو خاین لعنت بر تو خاین لعنت بر تو خاین

Parwez H Amiryلكه ننگ در تاريخ افغانستان استين شما حيف راى ها ما به شما

غلام فاروق امرخیلصدای مردم به جهانیان رسیده ولی به ګوش شما ارګ نشینان نرسیده
از دو دستګی و بې اتفاقی شما مردم را در به در خاک بسر ساختید

M Saleh Mahdawiیگانه اشتباه بزرگی که کردم این بود که به تو رای دادم، ایکاش قلمم می‌شکست تا به سرنوشتم خیانت نمی‌کردم.

Yasar Sabriلعنت به تو واری خادم ملت که با الفاظ دروغین از همی ولایت کندز چقدر رای گرفتی اما امروز که وقتی عملی کردن الفاظت رسید تو احمق مشغول آرایش کردن به شوهرت اوباما ده امریکا بودی!!!!!!

Mohamad Yousafمرگ به ع ع همه از دست شما بغیرت بی‌ناموس خجالت بکش

محمداكبر توريالى نعيماگر غيرت داشته باشى در همان جا از كدام بلند منزل خود را به فرق پايين ميندازى. تو معامله‌گر خاين. تو و غنى لياقت چپراستى شدن را هم نداريد چى رسد به حكومت‌دارى

Abdulhasib Aziziدر بودنت چه کردی که در نبودنت کنی چهره ات نابود باد

Ansari Es-haqzaiما هیچ نیاز به سخنرانی تو ارایشگر نداریم امروز ما متهم به این هستیم که چرا پشتون به اشرف غنی رای داد اما آنها که به تو رای داد چی جواب داری حکومت کردن با دریشی پوشیدن قیمتی و ارایش کردن نمیشه حکومت کردن برنامه و کار میخواهد

Umar Nooriمرگ بر تو جز ارایش کردن در فکر این ملت هستی

Samir Panjshiriتو از دل آن مردم بیچاره پای برهنه چی بیایی فامیلکت در هندوستان به سر میبره چی در قصه مردم باشی لباس های رنگ به رنگ بپوش.

Hanif Jawidخداوند شما را از روی ملت افغانستان بگیرد. طیاره شما سقوط کند. بمیرید و کل مرغ هم از سرطان بمیرد. از این بدتر چی باید شود؟ قسمتی از ولایت کندز نیست تمامی شهر را سقوط دادید.

Jamrad Azamخدا لعنت ات كند هرگز برنگردي، لعنت خدا بالاي تو لشمك...

Shamal Firoozلعنت به تو خاین
قتل عام در کندز اشخاص شده اند که در انتخابات از تو خاین طرف‌داری کرده اند و حال درد میکشند واقعا تو شایسته شاروالی کابل هم نبوده‌ای مردم ما اشتباه کردن

الله محمد حازمتو یک معامله‌گر خائن هستی!
افسوس به حال ما که از تو آدم بی‌مایه حمایت کردیم.

S.A. Sayaarبرای به دست آوردن پول نکتایی‌ات تلاش کن چون تو دیگر از ما نیستی و ذره‌ی هم در تو وجدان باقی نمانده است

Abdul Ghafoor Moradiملت دیگر انفجار کرده. انتظار ایره نداشته باش که به تو اعتماد خواهند کرد.

Nesar Sadatلعنت خداوند بر تو کثیف بیشرف آیا پاداش مردم کندز همین بود که قربانی معامله های جاسوسانه شما گردد
افسوس افسوس

Najib Karwanبر لوده احمق تو هم فروخته شده‌‌ای سی ای هستی بدست خودتان کندز زیبایم را فروختین انسان های پست بی‌وجدان خداوند نیست نابودتان کند

Susan Wafaبه نفر اول رای بتی,,,,اخ به پدرکت لعنت تو مادر خطا بیشرف

Haji Amiriلعنت به توکثیف و غنی کثیف کندز من را به فروش رساندن

Sami Ullahتف لعنت بالای شما مزدوران شرم است به این حکومت دوسره ایتان، بیغیرت، ولایت سقوط میکند و شما در تقسیم قدرت مصروف هستید هنوز وزیر دفاع ندارید

Belal Wajed Rahimyarمن بد کردم که شب و روز خود را برای شما مجاهدین‌نماها در خیمه ها و مبارزات انتخاباتی گذراندم

Hamraaz Intezarبرو آرایشگاه که سرت نآوقت نشه...
مرگ به خودم که سر تو اعتبار کردم و برایت رای دادم...
تو حتی نمیتوانی از ولایت شمال دفاع کنی. پس چی توقع از تو داشته میتوانیم که از تمام افغانستان دفاع خواهی کرد؟

Rahmangul Hamdardاگر این صفحه از تو باشه خداوند بشرمانیت اگر نیست بازهم شرمنده استی کسی دیگر چیزی بگویه تو و غنی خو هیچ گپ نزنین در ٢٢ سال عمر خود در دنیا زیاد سیاست مدار دیدم ولی ع غ واری بی‌شرم و بی‌غیرت تا هنوز ندیدیم و خواهد دیدم.....

Fraydoon Molzemآخ میگم دبل عبدالله عبدالله خدا به یک بوغمه‌ای سرطان دچارت کند تو گلمرجانه که علاجت نشه، اخ مه میگم روز خوبه نبینی تو کاکا منجو ره، خدا تباه تباه ات کند تو پیر دیسکو گکه، ای همو........

Ashraf Sadaat Meshwaniکسیکه نکتایی ودریشی ٢٥٠٠هزار دالری به تن داشته باشد او چه قسم از مردم خود دفاع کند و چطور مردم سر اش باور کند همه مردم افغانستان حالا میداند دل بستن به شما اشتباه برزگ است ملت را تباه کردی

Matin Shirzadبی غیرت پست کجاستی لعنتی ما همه در حالت فرار در حالت مرگ میدان هوایی کندز تحت طالبان است شما مثل شغال از پشت قلعه صدای کثیف تان بلند میکنید بیاید درنبرد

Qhadir Azizi صدای مردم را خود شما شنیده نمیتوانید گوش های تان کر است چطور به جهانیان میرسانید؟
صدای جیب خود را رساندی

Shuja Khaliqiوطن یعنی ناموس. تو و امسال {امثال} تو غ ع ناموس تان را به لیلام گذاشتید حیثیت ناموس را ندانستید به خاطر تقسیم قدرت وطن را برباد دادید نوکر آی اس آی استید شرم ندارید.

Safa Karimi خدا توره هرگز به افغانستان نمیاورد، بودن و نبودن شما کثافت ها کدام درد ای ملت ره دوا کرده.
به شرف همه‌ی شما پلید ها لعنت با ایقسم حکومت‌داری تان.

Waheed Ahmadyلعنت به تو .. تو انسان هم نیستی اگر انسان میبودی که بفکر مردمت میشدی همان مردمی که برای رای دادن به تو دستشان قطع شد به امید اینکه توکاری برای آنها انجام دهی اما افسوس که بفکر چوکی شدی و مردم را فراموش کردی.. ایکاش خانواده تو هم درمیان مردم قندوز میبود تا درک میکردی که مردم قندوز چی میکشند

Nabi Behnoud Guzareyanحیف همو رأی که حتی بقیمت جانم تمام شد برت دادم. خدا شما شیمل ره از وطن بردارد

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 159 نفر