سیلی غفار: دولت اشغالگر امریکا نوکران طالبی‌اش را آزاد گذاشته تا جوی خون افغان‌های بی‌گناه را جاری سازند


سیلی غفار: دولت اشغالگر امریکا نوکران طالبی‌اش را آزاد گذاشته تا جوی خون افغان‌های بی‌گناه را جاری سازند.

سیلی غفار (برنامه «میز گرد مجازی» تلویزیون زن؛ ۲ حوت ۱۳۹۹): «از شروع به‌اصطلاح گفتگوهای صلح با طالبان، این گروه خونریز وحشت و‌ دهشت بیشتری را علیه مردم ما به راه انداخته‌اند. این جمع وحشی با ترور افراد، تلاش می‌ورزند تا مردم ما را از نگاه روانی تحت فشار گرفته و از بادار امریکایی خویش امتیاز بیشتر به دست آرند. به‌علاوه، دولت اشغالگر امریکا هم جلو نوکران طالبی‌اش را آزاد گذاشته تا با جاری ساختن خون افغان‌های بی‌گناه، مردم کشور ما را وادار کنند که هر نوع معامله ننگین با طالب را بدون کدام اعتراض بپذیرند.»

جریان کامل این بحث را از اینجا تماشا نمایید.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 103 نفر