ضجه‌های عذابناک رخشانه، وجدان‌های بیدار را به مبارزه فرا می‌خواند!

ضجه‌های عذابناک رخشانه، وجدان‌های بیدار را به مبارزه فرا می‌خواند!

اینبار جنایتکاران درنده رخشانه مظلوم را شکار کرده به جرم عشق ورزیدن در محضر عام در دامنه های فیروز کوه سنگسارش نمودند. این خبر کوتاه اما اندوهبار بر دوش مردم ما و سایر زحمتکشان جهان معادل قتل یک ملت بس سنگینی می‌نماید.

زجرکش شدن رخشانه در زیر نگین اشغالگران امریکایی و متحدان ویرانگرش ماهیت واقعی «حقوق زن» در افغانستان را برای جهانیان بار دگر برملا ساخت و نشان داد که افغانستان جهنم زنان است نه بهشت ترسیم شده از سوی جانیان. از جهت دیگر برای مردم ما یکبار دیگر ثابت ساخت که دستگاه پوسیده ع و غ که با طمطراق و عوامفریبی‌های رذیلانه سرکار آمد، عملا با خیانت و معامله‌گری های ضدملی با غلامان پاکستان، مردم و بخصوص زنان ما را در لبه پرتگاه قرار داده است.

سنگسار رخشانه

هموطنان سوگوار!

سنگسار وحشتبار رخشانه پایان کار نیست. تا هنگامی که جنایت و جنایتکاران متجاوز و وطنی با نیروی متحد مردمی برچیده نشوند، مردم ما نه صلح و امنیت سراسری را تجربه خواهند کرد و نه به رفاه و سعادت انسانی دست خواهند یافت. بنا برماست تا همسان مشت واحد علیه تجاوزکاران خارجی و مزدبگیران داخلی شان یکپارچه عمل کنیم و نگذاریم خون فرزندان و حرمت مادرکان ما هر روز توسط لشکر جهالت و بربریت تحت عنوان طالب و جنگسالار و بنگ‌سالار و دیگر غلامان امریکا و پاکستان و ایران بر زمین جاری گردد.

در برابر چشم ما دیروز چوکره‌های ارگ‌نشینان فرخنده را زجرکش کردند اما فریاد عدالت‌خواهی ما این رژیم فاسد و پوشالی را منهدم نکرد که نتیجتا قاتلان اصلی‌اش از چنگ عدالت فرار داده شدند. اکنون باید هر وجدان بیدار از ضجه‌های عذاب‌ناک رخشانه مظلوم در زیر سنگباران پاسداران جهل و بربریت تکان بخورد. بپاخیزیم و به این ننگ تاریخی و این سکوت کشنده نقطه پایان گذاریم تا در برابر مردم و تاریخ شرمسار نباشیم. اگر تکان نخوریم، فردا نوبت پرپرشدن جگرگوشه‌های ما خواهد بود.

«حزب همبستگی افغانستان» عمیقا معتقد است که این وطن هنگامی آباد و سرفراز در قطار سایر ملل آزاده خواهد ایستاد که زنان و مردانش آگاهانه در جبهه مشترک علیه تاجران دین و قوم و باداران خارجی شان همدوش یکدیگر استوار برزمند.

«حزب همبستگی افغانستان» سنگسار رخشانه را عمل وحشیانه و ددمنشانه دانسته به شدت تقبیح می‌کند و از تمامی نهادهای مردمگرا و عناصر شرافتمند و بیدار می‌طلبد که با سوگ ناله های این دختر جوان تعهد شان را برای مبارزه و انهدام استبداد صیقل زنند.

حزب همبستگی افغانستان

۱۵ عقرب ۱۳۹۴ (۶ نوامبر ۲۰۱۵)

ضجه‌های عذابناک رخشانه، وجدان‌های بیدار را به بارزه فرا می‌خواند!

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 112 نفر