جنایات هولناک نیروهای «نخبه» آسترالیا در افغانستان

جنایات هولناک نیروهای «نخبه» آسترالیا در افغانستان

پس از اشغال افغانستان توسط امریکا و ناتو این کشور به آزمایشگاه سلاح‌های مهلک و مسلخ مردم بی‌گناه تبدیل گردیده است. هر روز در گوشه و کنار کشور ده‌ها تن توسط نیروهای اشغالگر به سبک فلم‌های هالیوودی کشته می‌شوند و عاملان آن بدون بازخواست به این نوع کشتارها ادامه می‌دهند. در میان سایر کشورهایی که به افغانستان هجوم آورده‌اند یکی هم آسترالیا است که نیروهای «نخبه» این کشور به ظاهر «صلح‌جو» ده‌ها جنایات وحشتناک را در این ماتمکده انجام داده که اکثر آن از چشم مردم پنهان مانده است.

برادن چپمن
برادن چپمن سرباز سابق آسترالیایی از کندک «خدمات ویژه هوایی»

برادن چپمن سرباز سابق آسترالیایی از کندک «خدمات ویژه هوایی» در برنامه‌ی«چهار گوشه» که به تاریخ ١٧ مارچ ٢٠٢٠ در سایت «ای‌بی‌سی» نشر شده در باره چگونگی جنایات سربازان آن کشور می‌گوید:

جنایات سربازان آسترالیایی به حدی تکان‌دهنده است که چپمن می‌گوید او دچار تکلیف روحی شده است. کشتار زنان، اطفال و پیرمردان از کارهای روزمره کندک «خدمات ویژه هوایی» است. چپمن در اظهاراتش می‌گوید:

«در ماه می ٢٠١٢ به یک قریه رفتیم که متوجه شدیم یک نفر با دیدن ما حرکت کرد و مبایل خود را دور انداخت و دست‌های خود را بالا کرد و جابجا ایستاد شد. ما از او حدود ٣٠ متر فاصله داشتیم. وقتیکه به او نزدیک شدیم یکتن از سربازان ما از فاصله حدود ٥ الی ١٠ متر به سینه او شلیک کرد و جابجا مرد. این صحنه مثل "تمرین هدف" بود.

جنایات هولناک نیروهای «نخبه» آسترالیا در افغانستان

دقایقی بعد گزمه دیگری از عساکر آسترالیایی به صحنه رسیدند که سگ شکاری با خود داشتند. سگ سر فرد کشته شده را می‌جوید و به یادم است که سگبان به سگش گفت: "می‌توانی مغز از سرش بیرون کنی..." و گفت: "بگذار مزه‌اش را بچشد."»

جنایت دیگری که در همان ماه در ولایت ارزگان از سوی عساکر آسترالیایی انجام شده و کمره کلاه یک عسکر آنرا ثبت کرده، دلگی «خدمات ویژه هوایی» بخاطر دستگیری یک طالب به قریه می‌رود که یک هلیکوپتر نیز آنان را همراهی می‌کند. آنان یک افغان را می‌بینند که در زمین زراعتی نشسته و با شنیدن صدای عساکر در روی زمین پروت می‌کند. به محض رسیدن عساکر، بدون گفتگو بر او شلیک می‌کنند و او را می‌کشند. عساکر آسترالیایی ادعا کردند که مرد افغان می‌خواست بر آنان فیر کند ولی در ویدیو واضح معلوم می‌شود که در دست آن مرد تنها تسبیح به رنگ سرخ است و بس.

زمانیکه جنایات عساکر آسترالیایی در جنوب کشور فزونی یافت دولت آسترالیا بخاطر بررسی این کشتارها یک هیئت فرستاد ولی هیئت مذکور تمام کشتارها را قانونی اعلام کرد و عساکر را بی‌گناه. تحقیقات این هیئت در مورد جنایت وحشیانه عساکر آسترالیایی بعدها به رسانه‌ها درز کرد و به نام «پرونده‌های افغان» شهرت یافت که داستان‌های چند قتل در آن درج است که در ذیل شرح می‌کنم.

تاریخ: ٢ اپریل ٢٠٠٩

محل: قریه چلبی، ولسوالی چوره، ولایت ارزگان

نیروهای آسترالیایی بخاطر تعقیب طالبان به این قریه رفتند اما در آنجا طالبان را نیافتند و سه تن را کشتند. از میان این سه تن دو تن با دیدن نیروهای آسترالیایی خود را در پشت علف و کاه و یک تن در بین درختان پنهان کردند که هدف شلیک نیروهای «خدمات ویژه هوایی» قرار گرفتند. عساکر آسترالیایی ادعا کردند که فردی که در پشت علف پنهان شده بود در «حالت شلیک» بود ولی در آنجا هیچ اسلحه‌ای وجود نداشت.

تاریخ: ٢٧ مارچ ٢٠١١

محل: قریه شاه ظفر، ولسوالی چوره، ولایت ارزگان

گزمه روز نیروهای آسترالیایی یک مرد و یک پسر خرد سال را که از کلنیک محل برگشته بودند کشتند. عساکر آسترالیایی ادعا کردند که در دستان مرد نشانه‌ها «نایتریت» بود و این مرد حتما با خود مواد انفجاری داشت ولی در کنار جسد تنها یک خریطه دوا موجود بود. مردم محل گفتند که این مرد با برادرزاه خود که مریض بود از کلینک ولسوالی به سمت خانه می‌رفت که هدف مرمی نیروهای آسترالیایی قرار گرفت. تحقیقات نشان داد که نشانه‌های «نایتریت» هم همان کود کیمیاوی بود که این مرد دهقان قبل از رفتن به کلینک در زمین‌های خود پاش داده بود.

حاجی سردار
حاجی سردار که در یک عملیات نیروهای آسترالیایی زخمی و بعدا توسط قومندان تیم »خدمات ویژه هوایی» به قتل رسید.

تاریخ: مارچ ٢٠١٢

محل: قریه سرخوم ولایت ارزگان

در یک عملیات نیروهای آسترالیایی فرد بی‌گناه به نام حاجی سردار از ناحیه پا زخمی می‌شود و تیم صحی پای او را پانسمان می‌کند. قومندان تیم «خدمات ویژه هوایی» حاجی سردار را با خود بیرون می‌برد و پس از چند ثانیه صدای فیر می‌آید. چپمن که شاهد عینی این حادثه بود می‌گوید: «قومندان داخل شد و مسوول صحی از او پرسید که مریضش کجاست؟ باید او را تداوی کنم. قومندان سر خود را تکان داد و گفت: "او دیگر با ما نیست"»

تاریخ: ٣١ اگست ٢٠١٢

محل: قریه سوله

نیروهای آسترالیایی در تلاش پولیسی بودند که سه عسکر آسترالیایی را کشته بود. نیروهای «خدمات ویژه هوایی» به قریه سوله حمله می‌کنند و دو تن به نام‌های ملا جلیل آخند و ملا جانان آخند را در حالی تیرباران می‌کنند که دست‌های شان بسته بود. عساکر آسترالیایی ادعا کردند که ملاجلیل می‌خواست بر آنان حمله کند و ملاجانان در مخابره صحبت می‌کرد درحالیکه در آنجا نه تفنگی وجود داشت و نه مخابره.

تاریخ: ٢٨ فبروری ٢٠١٣

محل: ولسوالی چهارچینه، ولایت ارزگان

نیروهای آسترالیایی در یک حمله هوایی دو پسر خرد سال و سه خر را هدف شلیک قرار دادند و آنان را کشتند. آنان ادعا داشتند که اینان طالبان بودند ولی تحقیقات نشان داد که این دو پسر بخاطر جمع کردن هیزم با خرهای شان به دشت رفته بودند.

تاریخ: ٩ مارچ ٢٠١٣

محل: ولایت ارزگان

یکتن از عساکر «خدمات ویژه هوایی» در نزدیکی پایگاه نیروهای آسترالیایی یک مرد و یک زن افغان را که با موترسایکل به طرف خانه شان می‌رفتند به گلوله بستند که در این واقعه مرد کشته و زن زخمی می‌شود. این عسکر واقعه مذکور را پنهان نگهداشت تا اینکه مردم محل اعتراض کردند و قضیه افشا شد. قومندان‌های آسترالیایی با فشار و زور ملامتی این حادثه را بر دوش عساکر افغان انداخت و قومندان امنیه را مجبور ساخت تا مسوولیت آن را بپذیرد.

تاریخ: ٢٣ سپتامبر ٢٠١٣

محل: قریه پتان ولسوالی چنارتو

عساکر آسترالیایی سه تن را به اتهام همکاری با طالبان دستگیر نمودند که دست هر سه نفر ولچک زده شده بود. تحقیقات را آغاز کردند و به خاطر سوال و جواب بیشتر می‌خواستند آنان را توسط هلیکوپر به پایگاه انتقال دهند. یک عسکر دستبند یکتن را باز کرد و با شلیک گلوله او را کشت. عسکر بخاطر توجیه قتل ادعا کرد که زندانی می‌خواست سلاح او را بگیرد به این خاطر او را کشت.

جنایات هولناک نیروهای «نخبه» آسترالیا در افغانستان

تاریخ: ٢٦ سپتامبر ٢٠١٣

محل: قریه سپین کیچه ولایت ارزگان

نیروهای «خدمات ویژه هوایی» در یک عملیات شبانه به یک خانه حمله می‌کنند که به گفته آنان تروریست‌ها در آنجا پنهان شده بودند. ولی به خانه‌ای که آنان هجوم بردند هیچ تروریست حضور نداشت. در این عملیات آنان بسم‌الله آزادی و پسر خردسالش را که در کنار او خواب بود کشتند. آنان بعدا ١٥٠٠ دالر امریکایی بخاطر کشتن طفل به خانواده‌اش پرداختند.

در یک عملیات نیروهای «خدمات ویژه هوایی» در ولایت زابل سه تن کشته می‌شوند. اندریو هستی، کاپیتان تیم اول جسد‌ها را تلاشی می‌کند بعد به نوبت یک – یک دست آنان را با چاقو قطع‌کرده با خود به شکل «یادگار» نگه ‌میدارد.

اعضای تیم می‌گویند که اندریو در هر عملیات دست و انگشت اجساد را قطع می‌کرد و با خود نگه می‌کرد.

اندریو هستی فعلا نمایند حزب لیبرال در پارلمان آسترالیاست.

جنایات هولناک نیروهای «نخبه» آسترالیا در افغانستان

داستان‌های هولناک جنایات عساکر آسترالیایی فراوان است که بیشتر آنان پنهان مانده است. نیروهای «خدمات ویژه هوایی» بی‌رحم‌ترین و درنده‌های اند که در آموزش به آنان اجازه هر نوع جنایت داده شده است. اینان نه تنها در افغانستان بلکه در «تیمور شرقی» نیز جنایاتی را مرتکب شدند که داستا‌ن‌هایش مو را بر بدن انسان سیخ می‌کند.

براندن چپمن در ختم مصاحبه خود می‌گوید:

«من تلاش کردم که به آنان بگویم ما اینجا بخاطر کمک آمده‌ایم و طالبان مردم بد اند. اگر ما زیربناها را ویران کنیم یا وسایط شخصی مردم را ویران کنیم و خانه‌های شان را بمباردمان کنیم این کار درست نیست. چیزی که ما می‌کنیم یک جنایت است و کسانی را که می‌کشیم قتل است.»

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 124 نفر