رتبه‌بندی جدید: افغانستان دومین کشور فاقد رفاه اجتماعی در جهان

رتبه‌بندی جدید: افغانستان دومین کشور فاقد رفاه اجتماعی در جهان

موسسه جهانی لگاتوم که سالانه کشورهای جهان را با مقایسه ۱۰۴ شاخص‌ چون اقتصاد، صحت، کار، آزادی های فردی، امنیت، محیط زیست، تعلیم و تربیه، دولت‌داری، سرمایه‌گذاری و غیره تحت عنوان «فهرست رفاه» رده‌بندی می‌کند، در گزارش سال ۲۰۱۶ افغانستان را از میان ۱۴۹ کشور، در رده ۱۴۸ جا داده است. به این صورت تنها یمن، وضع بدتری نسبت به افغانستان دارد. زیلاند جدید منحیث مرفه‌ترین کشور جهان در صدر جدول قرار دارد. امریکا که اقتصاد اول جهان و مدعی صدور رفاه و آزادی به سایر کشورهاست، خود در رده هفدهم جدول جا دارد.

در شاخص «آزادی های فردی»، افغانستان بدترین کشور جهان شناخته شده است. موسسه لگاتوم در توضیح آن می‌نویسد:

افغانستان دومین کشور فاقد رفاه اجتماعی در جهان

«آزادی در افغانستان بیش از همه ضربه دیده است. به دلیل نقض شدید حقوق بشر و سطح نهایت پایین آزادی‌های اجتماعی، این کشور در رده‌بندی آزادی‌های فردی در پایین‌ترین رتبه کشورها قرار دارد. خبرنگاران از جانب عوامل دولتی و غیر دولتی مورد خشونت و سانسور قرار می‌گیرند، شکنجه زندانیان عام است، همجنس‌گرایان فاقد حقوق اند و زنان و مردان در وراثت از حق مساوی برخوردار نیستند. تبعیض و خشونت خانوادگی علیه زنان عام بوده گزارش داده نمی‌شود چون از نظر فرهنگی و اجتماعی مورد قبول قرار دارد...»

وضعیت روبه وخامت افغانستان و مردمش طی پانزده سال گذشته در اثر اشغال و حاکمیت دولت‌های پوشالی، فاسد و ضدمردمی باعث شده که در اکثر فهرست‌های جهانی در پایین‌ترین موقعیت جا بگیرد. طی یکسال گذشته افغانستان در رده‌بندی های سازمان‌های معتبر جهان منحیث جنگزده‌ترین، ناخوش‌ترین، بیسوادترین، ناامیدترین، توسعه‌نیافته‌ترین، فاسدترین، بی‌قانون‌ترین، ضدزن‌ترین و.... جا داشته است و این در حالیست که اشرف غنی و عبدالله در کمپاین های انتخاباتی شان با نیرنگ و دروغ وعده داده بودند که در دسترخوان ملت تغییر خواهند آورد، اما در عمل با سیاست‌های خاینانه شان آخرین امیدها و داشته‌های مردم را نیز از آنان گرفتند.

عمق فاجعه جاری در افغانستان را از آخرین رده‌بندی های جهانی می‌توان تخمین زد. بطور نمونه:

• «پروژه‌ی عدالت جهانی» در «فهرست حاکمیت قانون ۲۰۱۶» افغانستان را سومین کشور قانون‌شکن جهان اعلان نمود.

• در رده‌بندی سازمان «شفافیت بین‌المللی»، دولت افغانستان سومین کشور فاسد جهان شناخته شده است.

• در «شاخص توسعه انسانی» که سالانه توسط سازمان ملل متحد ارایه می‌گردد، افغانستان در میان ١٨٢ کشور، از آخر مقام دوم را دارا بوده «تیره روزترین کشور آسیایی» خوانده شده است.

• در بررسی موسسه گالپ از خرسندترین کشورهای جهان، مردم افغانستان در میان ناخوش‌ترین مردمان جهان فهرست شده اند.

• در فهرست باسوادی یونیسکو، افغانستان در زمره هفت کشور بیسواد جهان جا گرفته است.

اشغال افغانستان توسط امریکا و ناتو با آنکه زیر نام «آوردن آزادی و حقوق بشر» و «جنگ علیه تروریزم» صورت گرفت، اما در عمل افغانستان را به سوی پرتگاه کشانیده مردمش را از زندگی انسانی بی‌بهره ساخته است. باید مردم افغانستان به این آگاهی دست یابند که تحت سلطه بیگانگان و چاکران سرسپرده داخلی شان، هرگز به صلح، رفاه، خوشبختی و آسایش دست نخواهند یافت.

رتبه‌بندی جدید: افغانستان دومین کشور فاقد رفاه اجتماعی در جهان
رتبه‌بندی جدید: افغانستان دومین کشور فاقد رفاه اجتماعی در جهان

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 164 نفر