سیلی غفار: دولت پوشالی کشور ما را به جاسوسخانه‌ی نهادهای استخباراتی مبدل ساخته است


سیلی غفار: دولت پوشالی کشور ما را به جاسوسخانه‌ی نهادهای استخباراتی مبدل ساخته است

مصاحبه سیلی غفار، سخنگوی حزب همبستگی در برنامه «پس از خبر» تلویزیون «آریانا نیوز» (۵ حمل ۱۳۹۷ - ۲۵ مارچ ۲۰۱۸): این دولت کشور ما را به جاسوسخانه‌ی نهادهای استخباراتی مبدل ساخته است. گیلانی شاید از جاسوسهای درجه سه باشد، به مراتب جاسوسهای بزرگتری هم وجود دارد. همین دولت گلبدین را میاورد و معامله می‌کند، کسی که هنوز هم در پاکستان کمپ شمشتو دارد. نفر دست اول عبدالله کیست؟ محمد خان، کسی که چهل سال تاریخچه جاسوسی به پاکستان را دارد....

جریان کامل این بحث را از اینجا تماشا نمایید.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 103 نفر