کژار قتل‌ فرخنده را محکوم کرد

منبع: مرکز خبر فرات، ۲۴ مارچ ۲۰۱۵

کژار

«جامعه زنان آزاد شرق کردستان - کژار» با صدور بیانیه‌ای قتل فرخنده، زن اهل شهر کابل افغانستان را به جامعه انقلابی آن کشور تسلیت گفت و ضمن ابراز همدردی، آن رویداد را ضداخلاقی و لکه‌ای ننگ دانست.

«جامعه زنان آزاد شرق کردستان - کژار» در بیانیه خود گفت حمايت خود را از تمام زنانی كه در راستای رهايی و آزادی زنان و به‌ويژه زنان مبارز افغانستان اعلام كرده و اعلان می‌داريم.

در بیانیه کژار آمده:

«همان طور كه می‌دانید، ذهنيت مردسالار و زن‌ستيز در كشور دردكشيده‌ افغانستان بار ديگر با كشتن «فرخنده» قساوت‌قلبی و نفرت خود را نشان داد. ما بعنوان ك.ژ.ا.ر به نمايندگی از تمام زنان كوردستان همدلی خود را با زنان مبارز افغانستان اعلام كرده و وقوع اين تراژدی را به جامعه انقلابی افغانستان تسليت می‌گوييم. بدون شك اين رويداد ضداخلاقی لكه ننگی خواهد بود بر پيشانی هر مردی كه در قتل فرخنده دست دارد.

روز به روز شاهد وخيم‌ترشدن وضعيت زنان در جهان و خاورميانه هستيم. زنان افغانستان نيز از اين لحاظ مستثنی نيستند. اما می‌دانيم زنان افغانستان از بدو حاكميت اقتدارگرايان تا كنون همواره در ميادين مبارزه حضوری چشم‌گير داشته و عليه استبداد خارجی و داخلی يك لحظه هم از پای ننشسته‌اند. اين ذهنيت و نظام‌های زن‌ستيز حاكم بر خاورميانه همانند لوياتانی هستند كه روز به روز جامعه را به می‌بلعند و سعی بر سرکوب هرگونه واكنشی در مقابل خويش دارند. فرخنده هم همچو هزار زن كه روزانه قربانی اين ذهنيت می‌شوند، است. ديروز در تركيه شاهد به قتل رساندن قدر اورتاكايا و اوزگه جان و در ايران شيدا حاتمی و ريحانه جباری بوديم. امروز هم با به قتل رساندن فرخنده در افغانستان بار ديگر شاهد اين تراژدی هستيم. دروغ، نفرت، قتل‌عام، تهمت، بهتان، برچسب‌زدن و... زائده‌ اين ذهنيت‌اند كه با اتكا بر چنين روش‌هايی سعی در نابودكردن زنان دارند. زيرا در تصاوير كه از اين واقعه منتشر شد ديديم كه چگونه مردها با بی‌رحمی و قساوت قلبی كامل پيكر پاك فرخنده را لگدمال كرده، جسد وی را از بالای پشت بام به پايين پرت كرده و سپس پيكر بی‌جانش را ذره ذره در آتش نفرت خود می‌سوزانند. واقعيت اين است كه با اين برخورد خود شرف، كرامت و حيثيت انسانيت را لگدمال می‌كردند. از اين لحاظ نه تنها زنان بلكه بايد جامعه‌ بشري در مقابل چنين برخوردهايی ساكت ننشيند و سعی كند مجرمان و عاملان اين قتل‌عام را به سزای اعمالشان برساند. چراكه اگر در مقابل چنين مواردی واكنشی راديكال صورت نگيرد، همواره شاهد تكرار چنين وقايعی تراژيك خواهيم بود. موضع زنان افغانستان در مقابل اين رويداد را تحسین کرده و اميدواريم كه همه‌ زنان به‌ويژه زنان و مردان مبارز افغانستان در مقابل چنين وقايع تحميلی ساكت ننشسته و با ارتقای سازماندهی خود در عرصه‌های مختلف ريشه‌های اين ذهنيت را بخشكانند. امروزه زنان خاورميانه‌اي بيش از هر زمانی سازماندهی‌تر و آگاه‌تر هستند. اين چنين است كه ذهنيت حاكم تاب و تحمل ديدن اين پيشرفت و دستاوردهای زنان را ندارد و با تمام توان خود بر اين دستاوردها می‌تازد. به قتل‌رساندن فرخنده نكته‌ بارز اين واقعيت است. پس واقفيم سازماندهی زنان مايه‌ پيروزی خواهد بود.

بار ديگر به عنوان جامعه زنان آزاد شرق كوردستان «ك.ژ.ا.ر» حمايت خود را از تمام زنانی كه در راستای رهايی و آزادی زنان، به‌ويژه زنان مبارز افغانستان اعلام كرده و اعلان می‌داريم كه ما زنان كورد نقاط مشترك بسياری با زنان قهرمان افغانی داريم. بر همين مبنا سعی خود را در راستای ارتقای مبارزه‌ای مشترك عليه ذهنيت حاكم بر افغانستان و كوردستان انجام خواهيم داد.»

راهپیمایی برای دادخواهی خون شهید فرخنده
۳ حمل ۱۳۹۴: راهپیمایی دادخواهانه حزب همبستگی در دفاع از فرخنده

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 154 نفر