در تظاهرات تقبیح سیاهروزهای هشت و هفت ثور با ما بپیوندید

هشت ثور ماتم ملی

حزب همبستگی افغانستان روز های شوم هشت و هفت ثور را همانند سال قبل طی یک راهپیمایی مسالمت آمیز و بزرگ تقبیح می‌کند.

از تمامی هموطنان و قربانیان سه دهه جنگ و جنایت دعوت می‌کنیم که با شرکت شان درین تظاهرات، صدای شانرا علیه خاینان و جنایتکاران پلیدی که هنوز هم بر گرده های ملت سوار اند بلند کنند.

ما ضمنا از همه خبرنگاران آگاه و متعهد صمیمانه خواهشمندیم با پوشش خبری این تظاهرات سهم شان را در انعکاس حرکت های مردمی و آزادیخواهانه اداء نمایند.

محل تجمع: سینمای پامیر، کابل

زمان : ۵ شنبه، ۱٢ ثور ١٣٩٢، ۳٠:٩ قبل از ظهر

شماره تماس: ٠٧٠٠٢٣١٥٩٠

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 399 نفر