بازهم اکت عق‌آور ضدامریکایی یک چاکر امریکا

بازهم اکت عق‌آور ضدامریکایی یک چاکر امریکا

فردای روزی که جورج بوش در آخرین ماه‌های ریاست جمهوری‌ پرافتضاحش بصورت دلپسند از سوی جوان شجاع عراقی یک جوره بوت نوش‌جان کرد، کرزی منحیث بازیچه کاخ‌سفید بر سینه پلید اربابش مدال آویخت تا آبروی رفته او را به جا کند. اما همین دلقک امریکا شرم ندارد که هرچند بعد برای قهرمان‌نمایی و فریب ناآگاهان اکت های استفراغ‌آور «ضدامریکایی» می‌کند.

در تازه‌ترین مورد حامد کرزی بازهم مدعی شد که صلح زمانی در افغانستان باز می‌گردد که امریکا بخواهد. اما او نمی‌خواهد اعتراف کند که ۱۵ سال تمام طبق اشاره و برنامه کاخ سفید افغانستان را با سیاست های ضدملی و خاینانه‌اش تحت شعارهای دروغین «دموکراسی» و «حقوق بشر» به مسلخی برای مردمش بدل کرد. او وطن ما را در زمینه های فساد، مواد مخدر، تروریزم، ستم بر زن، حاکمیت مافیا، چپاول و غارتگری، بدامنی، بیکاری و فقر و دهها عرصه دیگر در صدر فهرست کشورهای جهان جا داد.

پیامد همین سیاست‌هاست که امروز سیلی از جوانان امیدباخته و بیکارما یا به خیل میلیونها معتاد پیوسته تباه می‌شوند و یا هم با قبول ریسک‌های بزرگ در جستجوی امنیت و کار راهی کشورهای دیگر شده دسته دسته طعمه نهنگ‌ها می‌شوند. این کرزی بود که یکونیم دهه تمام دست چهل کشور اشغالگر و از جمله دولتهای مستبد ایران و پاکستان را نه تنها در کشور که در نهادهای مهم دولتی آنچنان باز گذاشت که امروز از گند شان رهایی نداریم. این کرزی و اطرافیانش بودند که پانزده سال را برنامه‌شده هدر داده در هیچ زمینه زیربنایی کاری نکردند که امروز وطن ما کماکان کشور مصرفی با اقتصاد ورشکسته است و جمعی از سرمایه‌داران ملی هم که با سرمایه‌گذاری‌هایی کوشیدند زمینه اشتغال را فراهم سازند در اثر سیاست‌های اقتصادی استعماری و تباهکن این چاکران امریکا ورشکست و فراری شدند.

کرزی را بدون شک یک مشت غارتگران و جنایتکارانی که به لطف او از هیچ به میلیونرها و مقامات بدل گشتند می‌ستایند و حتی میدان هوایی کابل را با نام ننگین او ملوث ساختند، اما در برابر مردم و تاریخ ما او شاه شجاع ثالث و از برباددهندگان آینده این وطن است.

بازهم اکت عق‌آور ضدامریکایی یک چاکر امریکا
اگر کرزی در اظهارات «ضد امریکایی»اش اندکترین صداقت می‌داشت آیا بازهم اینهمه نشان‌های مهم دولتی را بر سینه مقامات پلید امریکایی که هرکدام شان در قضایای افغانستان دستان خونین دارند نصب می‌کرد؟

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 629 نفر