تکرار «بحران ۱۹۵۷ سوریه»‎

ISIS turns world to barbarism‎‎‎
‎‎

کارتون بالا در سال ۱۹۵۸، در اوج آنچه «بحران ۱۹۵۷ سوریه» خوانده می‌شود در یک مجله انتقادی چکسلواکیا انتشار یافت. تخاصم کنونی میان روسیه از یکسو و ترکیه و امریکا از جانب دیگر در ارتباط به تغییر رژیم در سوریه عینا تکرار همان سناریوی سال ۱۹۵۷ است.

در اگست ۱۹۵۷، در جریان «جنگ سرد»، بحران دیپلماتیک در ارتباط با سوریه میان اتحاد جماهیر شوروی و غرب روی داد. امریکا در همکاری با متحدانش و بخصوص دولت ترکیه تلاش داشت از راه نظامی رژیم سوریه را که آنرا متمایل به کمونیست‌ها می‌دانست، سرنگون سازد. ترکیه هزاران سربازش را در مرز سوریه جابجا ساخت اما شوروی تهدید کرد که در صورت هرگونه حرکت نظامی علیه سوریه، ترکیه را مورد حملات موشکی قرار خواهد داد. در نتیجه ترکیه عقب‌نشینی کرده بحران پایان یافت.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 105 نفر