سیلی غفار: هفت و هشت ثور،‌ لکه‌های ننگ تاریخ ماست!


مصاحبه سیلی غفار، سخنگوی حزب همبستگی در برنامه «تحول» تلویزیون آریانا (۲۶ دلو ۱۳۹۴ - ۱۵ فبروری ۲۰۱۶)

سیلی غفار، سخنگوی حزب همبستگی در میزگرد برنامه «تحول» تلویزیون آریانا (۲۶ دلو ۱۳۹۴ - ۱۵ فبروری ۲۰۱۶): اشغال افغانستان توسط شوروی و رژیم‌هایی که بعد از آن آمده است، فرق ماهوی با هم ندارند. خلق و پرچم مرتکب جنایات شدند و تنظیم‌های هفت‌گانه و هشت‌گانه به مراتب جنایات بیشتر انجام دادند. در حقیقت این گرو‌ه‌ها باعث شدند تا افغانستان دوباره مورد اشغال قرار بگیرد.

جریان کامل این بحث را از اینجا تماشا نمایید.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 130 نفر