نامه‌ای درمورد جنایت هولناک ولایت وقیح خمینی-خامنه‌ای

مردم ایران انتقام این پاک‌بازترین فرزندان‌شان را از رژیم خون و خیانت خمینی و خامنه‌ای گرفتنی اند!.
مردم ایران انتقام این پاک‌بازترین فرزندان‌شان را از رژیم خون و خیانت خمینی و خامنه‌ای گرفتنی اند!

دوستان ارجمند حزب همبستگی، با سلام‌های گرم اجازه بدهید صرف‌نظر از هر ستایش دیگر، دفاع شما از مبارزات مردم، کارگران، معلمان، پرستاران، محصلان و روشنفکران ایران برضد رژیم پلید خامنه‌ای را از ته قلب بستایم و به شما درود بفرستم. این دفاع مخصوصاً از آن جهت اهمیت بزرگی دارد که در کشور اشغال‌شده و مزدوران مافیایی امریکایی، غیر از شما غیر از حزب پرافتخار همبستگی افغانستان هیچ تشکل و نشریه‌ای نمی‌شناسم که ابراز همبستگی با مبارزان دلیر ایران را وظیفه خود بداند. من سال‌ها در ایران زندگی کرده و شاهد بوده‌ام که بسیاری از مردم آگاه ایران با چه گرمی و صمیمیتی از پشتیبانی حزب همبستگی از پیکارهای مردم ایران برضد رژیم جنایت‌کار ولایت فقیه یاد می‌کردند. همان‌قدر که این امر برای شما موجب سربلندی است، روی همه احزاب و رسانه‌هایی را سیاه می‌سازد که در برابر غریو عظیم ضدملایان حاکم جنایت‌کار ایران بی‌شرمانه سکوتی مرگبار اختیار می‌نمایند.

۱۵ سپتمبر ۲۰۱۷: نمایشگاه عکس‌های برخی از جانباختگان تابستان ۱۳۶۷ در سویس
۱۵ سپتمبر ۲۰۱۷: نمایشگاه عکس‌های برخی از جانباختگان تابستان ۱۳۶۷ در سویس

مدتی قبل در بی‌بی‌سی مطلبی راجع به اعدام‌ هزاران آزادی‌خواه توسط رژیم تبهکار ایران در تابستان ۱۳۶۷ را دیدم با عکس‌های شماری از آن قهرمانان به خاک افتیده. من از این جریان هولناک در شهریور ۱۳۶۷ خبر داشتم ولی این همه عکس از آن به‌خون‌خفتگان ندیده بودم. به عکس‌ها با اشک‌هایم بوسه زدم و به فکر مادران، پدران، همسران، خواهران ، برادران و دوستان این جانباختگان غرق شدم که تا روز انتقام چگونه بر این اندوه‌های جگرسوز خود فایق خواهند آمد. حتماً اطلاع دارید که در شهریور ۱۳۶۷ چندین هزار مبارز اسیر در مسلخ‌های رژیم داعشی و طالبی ایران به حکم خمینی خون آشام اعدام شدند. اعدام بسیار ساده بود. قصابان از اسیران میپرسیدند: «از مبارزه‌ات برضد جمهوری اسلامی توبه می‌کنی؟» اگر زندانی بلی می‌گفت معاف می‌شد و آن که نه می‌گفت بلافاصله اعدام می‌گردید. بدین‌ترتیب بیش از چهارهزار انقلابی و مبارز سرفراز و مغرور که مرگ را بر تسلیم شدن ترجیح دادند به جمع غفیر دیگر زنان و مردان قهرمان اسطوره‌ای ایران پیوستند.

یگانه آرزویم این است که روزی در افغانستان ما دولتی با انقلاب مردم ما روی کار بیاید که به خاطره هزاران‌هزار جان‌باخته‌ی انقلابی اسطوره شده‌ی ایرانی در کنار هزاران مبارز قهرمان افغانستان بنای یادبود شکوه‌مندی برپا دارد تا نمادی باشد از پیوند مبارزان و نفرت عمیق مردم دو سرزمین از رژیم جنایت‌پیشه خمینی و خامنه‌ای و دلالان روشنفکر و غیرروشنفکر آن.

صحنه‌هایی از چند اکسیون «حزب همبستگی افغانستان» در محکوم ساختن رژیم جلادپیشه ایران و دفاع از مبارزان دربند.
صحنه‌هایی از چند اکسیون «حزب همبستگی افغانستان» در محکوم ساختن رژیم جلادپیشه ایران و دفاع از مبارزان دربند.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 114 نفر