محاکمه کرزی مداری در پیام‌های فیسبوکی هموطنان آگاه

محاکمه کرزی مداری در پیام‌های فیسبوکی هموطنان آگاه

این روزها که «پروسه صلح» افغانستان را به حمام خون بدل ساخته است، بازار تسلیت‌نویسی از سوی حکام و یک تعداد سیاسیون مسبب تباهی وطن آنقدر گرم است که فکر میکنم تسلیت‌نامه‌ها از قبل نوشته شده و فقط جای خالی محل حادثه و تاریخ پر شده به نشر می‌رسند تا مبادا در پخش تسلیت‌نامه از همدیگر عقب بمانند.

یکی از این مداری‌های تسلیت‌گو حامد کرزی است روزانه «انالله و اناالیه راجعون»‌ گفته برای قربانیان اشک تمساح می‌ریزد. او که خود طبق برنامه باداران امریکایی‌اش نقش اصلی را در قدرتمند ساختن طالبان خونخوار و دیگر گروه‌های جنایتکار و مافیایی بازی نمود، دستان خونین در قتل‌عام جاری وطن ما دارد و این را مردم ما با پوست و گوشت خود احساس کرده اند.

به تازگی وقتی در سحرگاه ۱۷عقرب ۱۳۹۹ انفجار ناشی از ماین چسپکی جان یما سیاووش، حمدالله انس و امین‌الله رضایی، کارمندان «د افغانستان بانک » را در کابل گرفت، کرزی طبق معمول با نشر پیام فیسبوکی بصورت کلیشه‌ای «به قربانیان بهشت برین و برای بازماندگان صبر جمیل استدعا» نمود! در زیر پست او پیام‌های فراوانی از سوی هموطنان ما گذاشته شده که من بخش‌هایی از آنها را که انعکاس‌دهنده انزجار مردم ما از این شاه‌شجاع ثالث و کارکردهای خاینانه اوست جمعاوری کرده‌ام.Ezzatullah Firooziدیگه حال آدم بهم میخوره وقتی شما خائنین ملی ای خاک مظلوم کدام جنایت ویا حمله ای را محکوم میکنید ... ان شاالله روزی پر پر شدن همه شما ها را ببینیم

Najib Sherzadخسته نشدى شرم ندارى تسليت از زبان تو مثل خنجر در جگر مردم اين سرزمين است تو پدر طالب حكمتيار و بقيه دزدان هستى

Tahery Arianfarکرزی طالب ساز !
تاوان مشروعیت بخشیدن به طالبان را ما میپردازیم

As Ad Ludinتو طالب پاکستان را بال و پر دادی حالا تاوان اش را مردم میدهد

Noorullah Haidariاشک تمساح نریز خاین
این همه حاصل سیاست غلت خودت و برادر خواندن طالب است. طالب نه هموطن ماست و نه برادر ما

Sadeq Mohammadyمرگ بر تو کرزی. مرگ برتو غنی فاشیست ومرگ برتوعبدالله دیسکو بچه ومرگ بر ت ناصالح دورو وخائن ومرگ برتو محب بی کفایت و بی وجدون مرگ برهمه ی شما خائنان دین فروشان وبی ناموسان

Jawadahmad Yarzadehای کاش کمی شرم و حیا در و جود شما پیدا شود تا به ریش مردم خود نخندید با این همدردیهای کاذب خود

دریا مهرشما به به قطره قطره خون هر یک از مردم ای سرزمین دست دارید شما چی جواب خواهید داد نزد پروردگار تو کسی بودی غنی لعنتی ره تشویق کردی به رها کردند ۵۰۰۰ وحشی ان شاءالله داغ اولادهایت ببینی

Ali Rezaشما بناموس ها حمایت گیر طالبان وحشی هستند فقط بخاطر پشتون بودن از یک مشت واحشی حمایت میکنید

Τζαμάλ Σαχίνاگر تو دلقک بی وجدان مسوولانه عمل میکردی و با برادران ناراضی ات همدردی و همدلی نمیداشی سرنوشت این ملت خواب برده به اینجا نمیکشید! لعنت بر طالب لعنت بر فکر و وهمفکر طالب و نفرین و لعنت به شما که از یک مشت حیوان پست و هرزه هیولا ساختید!

Maharam Faqerzadaای بزگوهی ای شیطان بزرگ تمام کشتار ها توسط برادران تو صورت میگیرد
آنهای که تو برادر گفتی دریا خون را جاری ساخته

Ali Rasoliلعنت بر تو کرزی خبث با این افکاری شوم پروسه سازی برادران ناراضی تان خدا وند شما سیاسیون افغانستان بخر را نابود و فلج کند امین .یا رب العالمین

Zahir Farhangلعنتالله بر مجاهدین دزد و چپاولگر این حرامی های بوش و بینظیر ارنده و مولد این همه بدبختی مادر القاعده طالب داعش کرزی غنی این همه جنایان را خود همین خاینین و دزدان انجام میدهند از ارگ گرفته تا پارلمان تبیله خانه ملت همه مستقیم در این جنایات دست دارند

احمد شایق احمدیطالب را تو دوباره روی صحنه آوردی پس شریک هر جرم طالب تو هم هستی.

علي مظفريمکار حرم زاده در دل خود خوب خوشحالی خدا شما قوم مسخ شده را نابود کند

Hakim Jan Safaهمه اش از دست شما روباه مكار و بزدل است! سگ كثافت خاموش باش

Masood Ariaاگر تو طالب را تقویه نمیکردی حالا به این حال نمیبودیم

Noorullah Nooryهمه این ها ثمره بازی های کثیف توست لعنت خدا بر تو و برادرانت

Alijan Nasratلعنت بر مفکوره طالبانی شما مار درون آستین

Zabi Shadanلعنت بر شما طالبان نکتایی پوش و مارهای آستین ملت!

Arif Frotanلعنت به تو بنیاد گرا و فاسد ، بنیاد همه این قتل های زنجیره از دست تو خفاش است

Sher Nishatای بر پدر تو کرزی طالب لعنت
ای بر شرف تو بی وجدان لعنت
میرویس پسرت در انتحار توته توته شود تا از دل مردم بیایی
تف به گور هفت نسل أت

Ahmad Siddiqiبرادرهاى تو خر اين كارراانجام ميدهد ناموس فروش

Zaky Azamyگه خوردی بچه خر تو طالب هستی نسل ات طالب است نسل ات قاتل است همین تو بودی که از این کثیف ها حمایت کردی و همه را شوهر زنت اعلان کردی حال اشک تمساح نریز کس تیزن بی ناموس زن تو خر ره همه مردم ک کند

Kabul Watanamكار برادران خودت است لعنت
خودت هم يك طالب نكتايي دار هستي
خبيث

Mohsen Nowroziجناب كرزاي من فقط يك جمله به شما ميگم خدا لعنتيتان كنه همين

Dell Agha Parwaniکرزی رهبر طالب او ملت تمام بد بختی ما از دست کرزی است کرزی طالب را دو باره قدرت داد کرزی طالب را در سمت شمال جا به جا کرد کرزی دهنه غوری را به طالب داد کرزی چند ولسوالی هلمند را به طالب داد حال هم کرزی فکر دوباره ریاست حکومت موقت را در سر دارد

Sayed Jawad Merzayeeکرزی صاحب نی شرم داره نی وجدان نی غیرت بر تخمت لعنت همگی میفامه که تو یک طالب استی در زمان حکومت تو خبیث هم چقدر مردم ها از بین رفت تو خودت ترور کدی حالی ده دوره ای دیوانه دگه اشرف غنی هم

MNabi Akbariخیلی رزیل است این خبیث خرزی

Alireza Hashemiطالب را چه کسی برادر خطاب کرد؟؟ تو حرامی
بریده باد دست شما که بخون این جوانان آلوده شده است....

Salam Kabulمرگت باد کرزی برادر طالب بی وجدان چه وقت خودت مردار میشوی

Farsi Yanلعین شب ها خواب داری؟
این روز را تو بیناموس بر این وطن آوردی

Adib Ahmadiبد کردی بیناموس مکار فعلا وطن و مردم در این چنین حالت است از برکت تو بی وجدان و برادر هایت است

Ahmad Khalid Khaksarلعنت به تو خر زی که تو و برادران ناراضی ات همه ملت را این گونه به قتل رساندند

Sabrullah Afzaliکرزی صاحب تخم توروره شما پاش دادی مردم در روز آخرت دست مردم یخن شما

Hairan Hairanتف و لعنت بر تو کثیف، کودن، جاهل، بی غیرت، وطن فروش و........ تو همان بی ننگ و بی غیرتی هستی که در سایه درخت می نشینی، چرا نمیفهمین که تسلیت دادن تو واری احمق ها درد مادر،پدر،خواهران و برادران کشته شدگان را زیاد میسازد و نمک بالای زخم شان می پاشید امید هر چه زودتر میرویس ات یا در انتحاری یا یک شکل دیگر جانش را از دست بدهد

Èmam Hussaini Hkzاو خر زی خدا شما خر زی ها را تباه برباد کند. همه تان را که در رس قدرت هستند

صمد نیازیاین همه جنایات از دست تو است که تخم طالب را در افغانستان کاشتید. خداوند لعنت ات کند.

Mohammad Qudsروند آدم کشی را تو خبیث پست بی وجدان مروج کردی، لعنت الله علال کاظبین.

Elyas Emamzadaواقعا مسئول همه بد بختی ها کرزی اس

امان فرجادعامیل همه بدختی های این کشور شما رهبران بی کفایت وخود فروخته استین
لعنت به اون لقمه ای که بر دهان تان میکنید، وهزارن خانواده را داغ دار میکنید

Sharafullah Zahedاین همه بدبختی از دست خودت است کرزی صیب!

Ahmad Hares Faqiriیاره شما واری بی وجدانها و بی ناموسها ده روی دنیا نیست خود شما ها قاتلین هستید

Ahmad Haresاز دست برادران ناراضی ات مردم به چه حال و روز رسیده اند.
خدواند طالب، هم فکر طالب و برادران راضی و ناراضی طالب را از دست ما بگیرد و رسوای عالم و نیست و نابود بگردان

Monir Radmaneshطالب را تو تقویت کردی، کرزی!

روند حفاظت فرهنگ بدخشانگومیخوری این جنایت از طرف برادران وحشی تو صورت میگرد

Rasool Jafariتو بی ناموس بی وجدان هنوز هم طرفدار برادرهای ناراضی ات هستی دیگه چی میخواهند که راضی شوند ؟

Shir M Afzaliپدرکلان طالب خودت هستی، آقای کرزی! نفرین بر تو و برادران طالبت!

Wafiullah AZاز دست برادرانت چه روزهای را که میبینیم

Habib Mohammadiشماه هیچ وجدان ندارید
لعنت خداوند سرشماه قاتل ها

Mohamad Khanلعنت خدا به سر تو رشد دهنده افراطی ها

Raziallah Mohammadiتو خودت انتحاری هستی لعنتی این شما کثیف ها هستین که روز جانی جوان های ما را میگیرین

ناظم رحیمیتهداب ترور وانفجار را خودت بنیاد گذاشتی نباید تاسف کنید چون خیلی ثمر خوب بدست می آری.....

Wahid Khanاز تو کده بد ترین سگ در این دنیا نخاد بود..سگ هم بالایت شرف داره منافق

خراسان سر زمين خووشيدتو مداري خو اصلاً گپ نزن خدا لعنت كند تو حرامزاده را .
هر قطره خونى كه در اين سر زمين ميريزد و هر قتلي كه صورت ميگيرد تو روباي مكار در جرم اش نزد خدا و ملت مسول هستي .
ان شاءالله روزي شاهد باشيم كه با ميرويس پسرت يكجا تعمه عريق شده اي تا كه از دل ملت بيايى تو چوجه شغال .

Sahil Ahmadiامی تو سک بودی که طالبان برادر خطاب میکردی لعنت به شما وطن به گند کشیدین بی ناموس ها

Emran Sakhizadaحرامی مداری اول تو‌ نبودی که طالبان بی غیرت بی ناموس را برادر گفتی این هم از برکت برادران حرامی ات

Hakim Ziaeeخودت یکی از عاملین قتل هستی چطور جرأت تسلیت دادن را داری بی ناموس

Nazanin Sahabeچی وقت باشد پیام تسلیت تو غنی گک عبدالله وغیره را همطو اعلان کنیم
عمر شما چقه دراز است

Ghafar Pykanلعنت برتو و هم دستانت کثافت ها فقد محکوم کردن بلدین لعنت برتو و غنی سگ صفت

Zahra Rezaeiخودت حامی و تمویل کننده تروریستان بودی....

Mohebullah Mesbahشما و امثالتان گورگانی هستید که هر روز از ما شکار میکنید تا شکم سیاسی تان چرب شود

Yazdan Rahimiکرزی تا گلو در خون این جوانان غرق هستی!

Žarif Türkmaniاشك تمساح رختن فايده نداره

Imran Khanبیادر خوانده های خودت شهید میسازد این جوانان را اگر فراموش نکرده باشی در اخر حکومتت رها کردی و اشرف غنی هم رها کرد ۵۰۰۰ زندانی را...

Abdul Ahad Ahadyاین کشتار میراث خودت است آقای کرزی

عبدالنا صر حبیبیهم بکشین وهم تسلیت بگوین خداوند شماره نیست ونابود کنه

Mujtaba Sahel Laaliتو خود دلیل این همه جنایت در افغانستان هستی. لعنت بر تو و امسال تو

Ahmad Hamid Zafarmandبعد از مرگت هم اگر شود محکمه و محکوم خواهی شد تو منفور

Sher Nishatای بر پدر تو کرزی طالب لعنت
ای بر شرف تو بی وجدان لعنت
میرویس پسرت در انتحار توته توته شود تا از دل مردم بیایی
تف به گور هفت نسل أت

Naeem Neroلعنت خدا به تو خاين ملي تمام اين بدبختي ها از خيانت شما است جيب هاي خود را پر كرديد وطن و مردم را به خاك و خون كشانديد و به پاكستان فروختيد لعنت به تو شيطان كبير

علي مظفريمکار حرم زاده در دل خود خوب خوشحالی خدا شما قوم مسخ شده را نابود کند

Zahed Faramarzچرا اندوه فراوان!؟
تهداب انتحار و انفجار را خو تو لعنتي گذاشتي
احمق خودت هستي كه مردم را نادان و غول فكر كدي.

Wahid Khanاز تو کده بد ترین سگ در این دنیا نخاد بود..سگ هم بالایت شرف داره منافق

Jahan Azadمسول جنایت کرزای وغنی است باازادکردن تروریست ها ، هر روز قتل وکشتار

Abdul Ghafar Hanifiبقول شما و از دید شما آقای کرزی، چه فرق میکند یک افغان دیگر افغان را کشت، لعنت به این مغز گندیده و منفور شما، عامل تمام این جنایات شخص شما استید

Atiatullah Aarefzadبرادران ناخلف تو در ارگ و بیرون ارگ اورا پرپر کرده اند

Mohammad Yusufiاینها همه حاصل بزریست که تو شیاد ۱۵ سال پیش بر کاشتنش زحمت میکشیدی

Sa Hilگمشو بی ناموس، اگر خون این گل که پر پر شده براید مهم می بود طالبان برادر خطاب نمیکردی

Alireza Heydariلالا حامد ای خو کار برادرانت است، تسلیت نگو، شرم شو

Mohammad Rasouliلعنت به تو خائین اگر تو در زمان حکومت خود طالبان را برادر نمی خواندی فعلن اینقدر بد بختی نبود.

Arya Mehrهم مي كشي و هم تسليت ميگويي!
همه اين تروريستها افراد خودت هستند كرزي!
تو صد ها مليون دالر از كمك هاي خارجي را براي زنده سازي ايت تروريست ها هزينه كردي

جواد محمدیخون اینها به گردن توست، چون تو طالب را پربال دادی

Maryam Qasmiآقای کرزی اینها را برادرانت به قتل رسانده
همانهایی که در زمان ریاست جمهوریت مردمت را میکشت و تو برادر خطاب نموده و میبخشیدیشان
دیگر تسلیت برای چی

Eng-Najeeb Bashiryیک تعداد تروریست هارا خودت توسط دادرس رهاکردی وباقی راهم غنی رهاکرد شماطالب وداعش وارگ کفتاریک جنگل هستید.

Ahmad Khalidباعث قتل وکشتار همه در کشور از بی کفایتی فاقد سیاسی شما است به خاطر طالبان را برادر ناراضی خطاب کردی خداوند خانه تان خراب کند تو جاسوس پاکستانی را ملت از بی کفایتی عدم توان مندی اداره تان در دم ساطور پاکستانی ها برابر ساختید حالی به دیگران تسلیت می گوید شرم باد برایت

M Jawad Tabishاو کرزی!
باورکن تمام این قتل ها از خودت منشا می گیرد.

Nasratullah Fetratبرادرهای توهیچ رحم نمیکنند براین ملت،توبرادر گفته برو اونها کشته میروند.

Zaher Mousaviجناب کرزی مردم افغانستان شمارا نمی بخشد این همه مشکلات از سیاست فاشستی شما میراث مانده. برادران ناراض تان هنوز ناراضی هست و یاغی هم شده

Ghulam Mzeای کاش عوض این جوان ها فرزندان شما رهبر های خایین کشته می شدند تا درد این ها را احساس میکردید و تو انسان بی وجدان این طالب های تروریست را دوباره جان دادی

Abdullmutalib Muhammadiچرا تسلیت میتی آقای کرزی صاحب برادرهای نارازی ات خفه میشه
آنها را خوشحال نگهدار تا باشد در مقابل شان برادری کرده باشی
تقویت شان کن حتی اگر به کلام زبانی هم باشد آخر آنها هم هم وطنت است..

Dawood Rezaeeجناب كرزى خداوند از شما بازخواست كند بابت سياست ناكام و دو رويت كه باعث تقويت پست ترين جنايت كاران در اين وطن شد!!

علي شهيرجرا علنا برادران تروريست اترا مخاطب قرار نميدهي ، خيانت ات در تاريخ اين سرزمين وحشت فرانسو نشدتي أست

Ali Muradi۱۳سال پادشاهی کردی چی کردی خداوند تو امثال ات نیست نابود کندتر دست شما ها و برادران ناراضی ات امروز یما جان سیاوش از ما گرفتی این غم سر اولاد و مامیل بیایه

Atiullah Mohamadiتسلیت هم نگوید طالب را برادر هم خطاب نکنید اکمالاات نکنید طالب را نیروهای دفاعی دستگیر کرد ایجازه بانی که در جنت روانش کند شما در خون ملت آغشته هستین اگر در روز آخرت وروز قیام ایمان داریت اگر مسلمان هستید از پیش تان پرسان میشود

Mohammad Zaki Rahimiاینهم از کارکرد های برادران ناراضی ات جناب کرزی و خودت در قتل ها شریکی هستید دیر یا زود دامن خودت را خواهد گرفت

EEnam Jamiاز شما سر دمداران کشور جز نکوهش و تسلیت چیزی ساخته نیست. چهیل سال و خصوصا دو دهه اخیر وطن را باخون الوده ساختید.

Jawid Hazarabigوقتیکه طالب را برادر خطاب می کنید پس جواب این همه قتل و کشتار را هم باید به مردم پاسخگو باشید بیست سال است که برادرانت جنایت می کند وشما بجز واژه تسليت گفتن چیزی بنام شرم و ننگ هم میشناسید یانه؟

جلال الدين بهرادحیرانم به این بی حیایی و بی شرمی شما رهبران خونخوار ملت که میایید و چند جمله تسلیت و تقبیح میگویید. مگر این وضعیت از بذر های پاشیده دوران حکومت شما نیست که مردم بیچاره میدروند؟! مگر شما برادر خوانده یک گروه خون آشام ملت نیستید که تا امروز از خون ملت تغزیه میکنند؟! و هزاران چراهای دیگر...
شرم باد برای شما، ننگ باد برای شما. از این بدتر سیه رو و منفور جامعه و خداوند میشوید، ان شاالله.
لعنت خدا باد برای همه تان...

Sayed Aliahmad Fakhriبذر چنین ترورها و جنایت ها در زمان حکومت جناب خودت کاشته شد که حالا ریشه دوانده و قابل خشک شدن نیستند.

Sayed Mahmood Radmandکرزی یادت هست برادران ناراضی ات را از غار ها بیرون آوردی و در بدنه دولت جا دادی تا خور تقویت شود
امروز تمام این همه جنایات حاصل زحمات شخص خودت هست

Mohammad Essa Faiziمرگ تو باد که به طالبان و برداران خونی ات سر وسامان دادی و هر وقتی حمایت نمودی و برادر گونه هر آنچه در توانت بود در اختیارش قراردادی و زمینه رشد هرچه بهتر شانرا مساعد ساختی!!!

Atres Tofanتو پدر تبهکاران طالبان و داعشیان اندکی‌ هم چیزی را بنام وجدان و آخرت نمی‌شناسی بهتر است خاموشی اختیار کنی همه ی این نابودی در میهن از دست تو و باداران تو فاشیست پشتونی هست.

ﺳﺤﺎﻕ ﺭﺳﻮﻟﯽبه پیام‌ها و تسلیت‌های کلیشه‌ی ذهن مردم را انباشته نکنید، همه می‌دانند که دست شما تا بازو در قضیه‌ها دخیل است.

S Ali Hussainiبه تسلیت گفتن شما ضرورت نیست و‌مردم نیاز هم ندارد برادران ناراضی تو تا چه وقت مردم و نخبگان مارا خواهد کشت تا راضی شوند آدم شوند تا یک نفس راحت بکشیم این قدر تلفات روزانه میدهیم آینده زن و فرزند این جان باخته گان چه خواهد شد

Reshad Ahmadiشما مسوول اين همه بدبختى هستيد. در ١٢ سال دوره شما فساد ادارى بى پيمانه بلند رفت و در مقابل طالب هر سال قويتر شد. شما در تامين اقتصاد نيمه ثابت، عدالت اجتماعى، حكومت مردم سالار، دولت عارى از فساد و اتحاد و همبستگى ميان مردم ناكام بوديد. بر عكس در زمان شما باند هاى مافيايى تشكيل و تقويه شدند. حال شما عقب كامپيوتو فقط تسليت گفته بريد ما هم تشكرى ميكنيم

Mohamad Rafieجناب کرزی ریس جمهور سابق افغانستان، ایا بلحاظ وجدانی و اخلاقی مسول این همه جرم و جنایت خودتان نیستید ؟
خودتان با دیدن کشته شدن های جوانان این خاک شرمنده نمی شوید ؟

Abdul Ghafoorخسته نشدی با این همه تسلیت نمایشی؟

Sayed Naqib Mahbobiفراموش نمی کنم!
در سال ۲۰۱۵ هفته نامه تامیز نوشته بود :
هفته نامه تامیز لندن به اسنادی دست یافته که نشان می دهد، حامد کرزی ریس جمهور سابق افغانستان از سال ۲۰۰۷ تا سال ۲۰۱۴ مبلغ ۶۰۰ میلیون دالر برای تقویت طالبان از بودجه افغانستان پرداخت کرده است .
این روزنامه فاش کرده که حامد کرزی پنج مرکز آموزشی را برای طالبان در ولایت های هلمند , کندز , ننگرهار فاریاب و لوگر راه اندازی کرده است.

Ahmad Masoodهر روز شما پيام تسليت ميدهيد و خودتان در قصرهاى نشسته ايد كه ديوار هاى ٣ متر بلند با سيم هاى خاردار.
ترا والله كمى احساس درد، رنج و بيچارگى اى ملت را داشته باشيد.

Hayatullah Ahmadi Ghaznawiاین برمی گردد با خیانت های آشکار و واضح شما کرزی صیب، تاتوانستید جنایت کاران وقاتلین، مردم را برادر خطاب کردید واز پول این ملت برای قاتلین این جوانان برای وحشیان زمان دفتر خاطرات درست کردید!

Бижан Пареоگوه نخور اولاد بی شرف طالبان را بعدا ۲۰۰۳ تو اکمال کردی خدا ازتان نگذره

Khadim Ashrafi:تو کثافت دهن گنده ات را ببند که خیانت تو این وطن را تباه کرد. "برادران ناراض"ات را ناز داده گرگ ساختی بالای مردم.

Nahid NasserZiayee-Serajبه شما رهبران جای خجالت است که در این ٢٠ سال نتوانستید امنیت را بیاورید، حیف این جوان های نازنین روح شان شاد باد

Rāhęłã Jãnخداوند اولاد خودت را که میرویس است تکه تکه و پارچه پارچه کند تا از درد دل مردم بیایی که جوان شاخ شمشاد شان را با تن پاره پاره به گور میکنند
جابجا کردن طالبان در کشور و حمایت پولی و تقویت طالبان وحشی از کار های بزرگ ات برای کمک کردن به طالبان جهت بربادی و کشتن مردم را همه بخاطر دارند حالا اشک تمساح نریرزید لعنت بر تو و هم فکران ات که بخاطر منافع شخصی تان جان مردم را میگیرید

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 116 نفر