طالبان: «با مرگ حمیدگل بازوی ما قطع شد»!

طالبان: «با مرگ حمیدگل بازوی ما قطع شد»!

روزنامه اردوزبان «امت» منتشره کراچی به تاریخ ۱۸ اگست ۲۰۱۵ گزارش داد که ملا اختر منصور رهبر جدید طالبان، با ارسال پیامی به خانواده جنرال حمیدگل اعتراف کرده اند که: «با مرگ ملاعمر یک بازوی ما قطع شده بود اما با مرگ جنرال حمیدگل ما تصور می‌کنیم که بازوی دومی ما نیز قطع شده است.»

طالبان در این پیام اظهار داشته‌اند که بعد از مرگ ملاعمر، حمیدگل در اتحاد طالبان نقش مهمی ادا کرده‌است.

براساس گزارش این روزنامه، غیرت بهیر از اعضای بلندپایه حزب تروریست اسلامی افغانستان نیز در مراسم ختم حمیدگل شرکت نموده و در دیدار با عبدالله گل (پسر حمیدگل) پیام گلبدین را برایش رسانیده که «حمیدگل افتخار افغانها بود و ما او را منحیث برادر و دوست قبول داریم.» (در این که او برادر و دوست رهبر بیمار حزب اسلامی بود شکی وجود ندارد، اما بهتر بود می‌نوشت «افتخار تمامی افغانهای فروخته‌شده و خاین است»!)

به تعقیب ارسال پیام‌های جانیانی طالبی و گلبدینی در مرگ مرشد تروریست‌پرور و پلید شان، حال نوبت عبدالله، سیاف، مجددی، صلاح‌الدین ربانی و دیگر سران جهادی است که دین مزدوری را ادا کرده به این پدروکیل و استاد شان یکچنین پیام‌هایی بفرستند!

مقالات برگزیده

تعداد مهمانان حاضر: 127 نفر