نتانیاهو و اردوغان، جانیانی از یک سرمنشا

نتانیاهو و اردوغان، جانیانی از یک سرمنشا‎

کارتونیست: Carlos Latuff

مقالات برگزیده

تعداد مهمانان حاضر: 86 نفر