غنی بار دگر در فضای مجازی محاکمه شد!

غنی بار دگر در فضای مجازی محاکمه شد!

به تاریخ ۳۱ مارچ ۲۰۱۶، اشرف غنی در جریان مصاحبه‌ای با بی‌بی‌سی گفت (اعتراف کرد): «با افغانهایی که کشور را ترک می‌کنند همدردی ندارم»؛ طبق معمول سخنانش مورد تنفر مردم قرار گرفته، تعداد زیادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی انزجار شانرا از این سخنان ابراز داشته اند.

صفحه «ارگ - ARG» که دریچه درفشانی‌های قصر ریاست‌جمهوری در فیسبوک است، پیامی منتشر نمود که گویا شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها مصاحبه اشرف غنی با تلویزیون بی‌بی‌سی را به شکل تحریف شده و نادرست انعکاس داده اند.

غنی بار دگر در فضای مجازی محاکمه شد!

در زیر این پست، طبق معمول صدها تن پیام گذاشته صفحه ارگ را به صحنه محاکمه ارگ‌نشینان مبدل نموده اند. این هموطنان ثابت ساختند که عمق سیاست‌های ضدملی گدی‌های کوکی امریکا را درک کرده در برابر آن بی‌تفاوت نمی‌مانند.

غنی بار دگر در فضای مجازی محاکمه شد!
غنی بار دگر در فضای مجازی محاکمه شد!
غنی بار دگر در فضای مجازی محاکمه شد!

شاید غنی همیشه در جریان سخنرانی خودش را بین اعضای کنگره امریکا تصور کند که در روزهای نخست ریاست جمهوری طی سخنرانی برایش ۱۷ بار ایستاده و کف زدند. شاید تصور کند مردم غرق در خون افغانستان نیز به دیده‌درایی‌های حاکمان بی‌اراده کف می‌زنند، غافل از اینکه ملت آنچنان به نقطه غلیان رسیده که با پیام‌های ولو فیسبوکی شان سیلی‌ها کاری به روی شان حواله می‌کنند.

باآنکه مدیر صفحه ارگ بعضا پیام‌ها را حذف و دسترسی تعدادی از منتقدان را به این صفحه محدود می‌سازد، اما تعداد پیام‌هایی که غنی را بی‌آب ساخته اند به بیش از یک هزار می‌رسند. من نمونه‌ای از پیام‌ها را عینا بدون اصلاح غلط‌های تایپی و املایی آن در ذیل جمعاوری نموده‌ام:


Hamed Salim Noorzaiجناب رئیس جمهور آیا وقتیکه شما کشور را ترک میکردید آن وقت تحت حمله قرار نداشتیم آیا آن وقت ضرورت نبود که شما در کشور باقی بمانید؟ آیا اولاد های شما به زبان اصلی اش صحبت کرده میتواند؟ نخیر. آیا امکان نداشت که سومین مفسد جهان این شهرت را در خاک خودش به دست میاورد پس او وقت چرا این مغز پوچ تو کار نکرد؟

Mohammad Saleem Nooriاز شنيدن چنين حرف ها خسته شديم اولادهاي خود شان به علت نامني در كشور هاي خارجي به سر ميبرند در كشور زمينه كار براي جوانان فراهم نميكنين كوچكترين اقدام براي از بين بردن خيش خوري ها در نظام نميكنيد روز تا روز وضع معشيتي طبقه متوسط و فقير بدتر شده ميرود بسيار به جرأت از مردم ميخواهند كه فرار نكنند.
"پيشم نيا بدم ميایي دور نرو كه گرگ ميخوريد"
يكبار به وجدان خود بنگرين و از خود بپرسين كه يكي از علت هاي عمده فرار جوانا از كشور بيكاري بود و مسولين به جرأت اعلان ميكنند كه در داخل نظام بيشتر از 25000 بست خالي است چي اجراات كردين كدام يكي از مسولين را مجازات كردين…

M Hassib Mobinما هیچ به همدردی تو آدم روانی ضرورت نداریم تو با خانمت هم فکر نیستی تو کجا از درد ملت خبر داری هر روز جوانان اختطاف میشوند کشته میشوند مردم مجبورند بخاطر بقای خود تدارک ببینند ما اصلا دولت نداریم.

Aabed Kakarاگر بخواهیم از حق خود دفاع کنیم باید تو را به دار بیاویزیم. در این مدت که حکومت کردی چی دست آورد داری؟؟
اولاد هایت کجاستن؟؟
پول کمک های خارجی در داخل افغانستان در کدام عرصه به مصرف رسید. ۲۰۰۰ پست دولتی خالی است و معاش آنها کجا میرود؟؟

Nooragha Alimiآقای غ گپ خوب وگپ بد تو پیش ما اصلآهیچ مهم نیست مردم مطلق تو را دیوانه فکر میکنند ناق خوده ده کوچی حسن چب نزن برو ده یگان زیارت کاروبارت جور میشه قیافه ات بد مردم میاید چوچه خور بی روزی....

Ali Ramzyجناب ریس جمهور شمادرکاخ هستید، خانواده تان در خارج ازکشور اصلا احساس ناامنی نمیکنید ما مردوم نمی‌توانیم دست رودست گذاشته ببینیم چگونه خوانواده مان ازگرسنکی ویا اینکه در انتحار مخالفان سیاسی تان بمیرند ما میدانیم شما امنیت و معاش دارید از پول دولت استفاده میکنید غم هیچ چیز را ندارید ولی ما مردم بدبخت چی؟
درتمام ولایات، ولسوالیها جنگ جریان دارد و بعضی جاها در مهاصره برادران تان است همه دارن حلاک میشود شما نباید بامهاجران همدردی کنید شما بعنوان ریس جمهور این مملکت مکلف هستید امنیت شهروندان را تامین کنید باپاکستان صلح نکن برو بابرادران پشتون تان صلح کن طالب انهاست اونها باعث بدبختی افغانستان است وقتی بامخالفان سیاسی کنار امدی پاکستان خودش صلح میکند اگر نکرد توسط همین برادران تان درمقابل چتلستان استاده گی کنید.

Edrees Shirzaiخودت ده ارگ استی آقای غنی خوب میخوری در امن استی اولاد یهود تام ده آمریکا و قدرت راهم 50% به عبدالله دادی 50% دیگه ره هم بین گروپ خودت تقسیم کردی مردم مظلوم بیچاره ره مثل یک بیگانه خوار کدی یک لقمه نان که پیدا میکرد همو ره هم گرفتی چی کنه مردم چیزی که به خود میپسندی به دیگران هم بپسند.

Ali Niazyدر کشوریکه یک لقمه نان خشک از دهن یک شهروند غریب توسط حکومت و زورمندان گرفته شود. و مقام اولی فاسد ترین کشور های دنیا را از آن خود کند. پس فرار نه چه کار کند یا بمب ده کمرش بسته کده خوده بکفاند. ودر ضمن اولاد خودت چرا نمیاید از کشورش دفاع نمی کند

شینیه پامیرغنی تو خودت طالب و دشمن ملت افغانستان هستی تو یک کله پوک و کله خام ای هستی گپ زدن تو بطور زنده هم که پخش میشود مثل منگول ها گپ میزنی. یگانه گاو شیرده از تو بهتر است لاقل روزانه چند لیتر شیر میدهد. اما توی ک هرزه ای بیش نیستی

Dur Mohammad Joyaچرا فرزندان خودت در بيرون كشور زيست دارند؟
چرا فاميلهاى وزراه رئيس شوراى امنيت وديگر بزرگان دولت در بيرون كشور زنده گى ميكنند. آنهم از بودجه بيتلمال؟ چرا قانون را اول بالاى خدتان تطبيق نميكنيد؟

Ramin Hashemiشما آقای ریس جمهور شما اگه ده فکر مردم مظلوم افغانستان هستید لطفا قبل از گپ زدن کمی فکر کن ایجاد شغول کن نه که فقط دوروغ بگی اول بچه و دختر خوده ته از خارج برگردان باز ده فکر برگشتانده مردم بیچاره کن

Qais Siddiqiاز شکم سیر گپ میزنی خودت از ترس انتحار و انفجار 40 تا موتر زری و بیش از ۱00 نفر بادیگارد میگردانی اگر مرد استی یک روز بدون بادی گارد و موتر زری ده شهر کابل قدم بزن آنگاه هیچ کس وطن را ترک نخواهد کرد

Zaky Ariaتو ريس جمهور منتخب مردم نيستي بلكه غلام انهايي استي كه تو را بالاي مردم تحميل كردن وتو حاكميت خود را نداري و راهي خودت را گم كردي خاطري همين است كه تو نميداني چه بگويي جيزي هم كه ميگي باعث تمسخر و انزجار مردم قرار ميگيري كه مردم به تو لقب مغز متعفن داده اند متاسفيم كه مانند تو يك ريس جمهور ديوانه را بالاي ملت تحميل كردن خداوند ترا زودتر هدايت كند اگر قابل هدايت نيستي هرچه زودتر به سزاي اعمالت برسانيد كه مردم دربدر كردي با اين سياست هاي پوچ ات

Vahid Mahdianتو خانواده خود را بیار حرامزادی نانجیب0 چهل وزیر که هر کدام ده موتر ضد مرمی دارند را وادار کن. زور تو به مردم بیچاره میرسد؟

Ali Akhlaqiغني گوز اضافه نزن اول امنيت زمينه كار ترور انتهار اختطاف دزدي داعش طالب................. را از افغانستان تمام كو بعد بچسپ به مهاجرين حالا پشت گوز زدن چهار قط نشستن فايده ندارد

Khalil Azimiاگر دلت به مهاجرین نمی سوزد خیر خو برای کسانیکه در افغانستان هستند یک زره دل خود را تگان بده.

امیرالله میاخیلخدای ته وگوره نوری خبری مکوه خو سم ووایه چه اروپا ماته پیسی را کوی زه هم مجبوره یم چه ووایم سوک چه اروپاته زی زه ورسره موافق نه یم ته استفاع ورکه چوکی خوشی که تول خلک بیرته رازی خلک تول دتا حکومت کی تشتی

Saboor Raheelخودت در زمان تجاوز روس به کشور و در زمان تجاوز پاکستان به کشور در کجا بودی؟

Mirwais Rahyabاز تو چيزي ساخته نيست ملا غين الدين شاه تو فقط نوكر پاكستان و امريكا هستي با تقلب امدي با رسوايي خواهي رفت انسان بي شرم.

Pejman Parsa Beheshtiتو هر چه زودتر از سفره روزگار گم شوی، مردم این سرزمین زودتر به خوشبختی میرسند! تف بر تو نادان قدرت طلب!

انوش انوش آریامهرـ تو یک احمق و روانی هستی آقای رییس مجبور! هرچه بگویی معاف هستی.

Saifuddin Nizami مردم افغانستان به اقدام هاي عاجل وعملي به خاطرآمدن تغييردرزنده گي شان ضرورت دارند،نه شعارها وصحبت هاي زيبا وپرازوعده!!!

Mandullah Qasimiتو غنی اگر کوشاد نباشی: چندین هزار طالب را در یک سال از زندان ها رها کردی. امنیت را از مردم صد فیصد گرفتی روزت به دروغ شب میکنی.

Faroqrasoly Rasolyمبارزه چی قسم ? همینکه بنام اصلاحات اداری وخدمات ملکی ۲۵۰۰۰ بست خالی است درتمام ادارات اما جوانان را کسی در کار نمیگیرد مجبور هستند فرار کنند از اطراف خود ریس صاحب جمهور دور را نمیبیند وکس هم نمیگوید برایش این مشکل ریس جمهور است

Ahmad Seyar Hussainy ریس جمهور.تو این گپا ره وقتی به مردم بیان کو.که زمینه کار امنیت واشتغال ره فراهم نمایی.مه مثل یک جوان این وطن خسته شدم.از بیکاری.بی امنی.فساد اداری.تا به کی این بدختی ادامه خواهد داشت

Zulfaqar Ahmadzaiجناب عالی ګپ هايت هيچ تحريف نشده.
======================
به لحاظ خدا سرت در ګريبانت کن. تو ريس جمهور هستی ويا ريس المفسدين؟؟؟؟ تو به فاميل خودت حاکميت نداری توچطور ميتوانی به يک مملکت جنګ زده ودر حال جنګ حاکميت داشته باشی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ تو چطور جرات ميکنی وبه کدام ايمان ووجدانت اين حرف را که ګويآ با جونان که ازدست خودت از وطن فراري مهاجر شده همدردی نداري؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ (((دخترفلمساز ات وبچه ات)))در کجا است؟ ترابه خداقسم که يکی اززبان های ملی خود پشتو ويا دری ګپ زده ميتاند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ايا خود را افغان تلقی ميکند.ايا تذکره تابعيت دارد؟؟؟؟؟؟؟ کابينه حکومتت در حال فرار است.اوبی خبر اين ضرب المثل نشنيده ايي که ميګويند(((خو برده را اوبرده)))
___________________
به ذات اللهﷻسوګند ميخورم که شخص خودم از کار وفعاليت شبانه روزی که با خطر انداختن حياتم،ومصارف مادی شخصي خودم در دوران کمپاين انتخاباتی برای خودت کردم.وبه صدها نفر راوادار ساختم که داوطلبانه به خودت رای بدهد وهم ديګران را تشويق کند.وهم خوم برايت رايی دادم.سخت پيشمان هستم.خداوند اين ګناه وخطای عظيمم را برايم عفوه کند. خودت بر خلاف وعده هايت(۱۸۰)درجه انحراف کردی. توباعث سياه روزي مردم وتباهي وطنم شدی.
-----------------------------
==تو اګرحداقل هم فکرکنی که افغان هستی ومسلمان هستی بايد استعفا بدهی. واګر بر خلاف ان هستی باز تومجبور ومعذور هستی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

Ozbek Oghliمدیریت شما در کشور شفاف و عادلانه نیست اصلا واضح تر بگویم هیچ استید هیچ هیچ هیچ هیچ
هیچ کس نمیخواهد کشور اش ترک کند اگر کشور آرامی باشد امنیت بر قرار باشد به والله قسم یک مشت خاک کشورم را به تمام اروپا نمیدهم شما شکم تان سیر است از حال مردم بیچاره چه خبرداری آقای گرداننده این صفحه (ارگ) شما با جناب غنی اگر جرأت اش را دارید برسانید از حال مردم بیچاره با خبر شوند به فکر جیب خود نباشند اگر مدیریت کرده نمیتواند استعفاء دهد شما کشور را نابود کردید جوانان کشور را از مستی ترک نکردند از دست شما رهبران حکومت وحشت ملی ترک وطن این روز ها بنده شاهد هستم که اکثر جوانان که در اروپا آمدند به مرض روانی گرفتار شدند از خدا بترسید از ملت شرم کنید اگر نمیتوانید استعفاء بسیار آسان یک گپ است چقدر در وقت انتخابات خوشحال بودم که میگفتم ریس جمهور آینده ما یک شخص متفکر است کشور آباد خواهد شد متاسفانه خاک هم نبودید

Mahdi Hazara میدانی مردوم دردش بشتر ازچه هست ازین هست که تو چرا باطالبا همکاری میکنی چرا بنفع پاکستان کار میکنی چون تو یک حائن استی این را هرکس میداند که فرار ازکشور خوب نیست مردوم مجبور شدن فراکند چون تو و کرزی دوشمن واقعی مردوم مارا برادر حطاب کردی آنها را آزاد کردی آنها را اسلهه دادی درد مردوم ازین است حرفای بجایت که هیج چون تو یک روانی بیش نستی

Rahmatullah Alemzadeh اگر اینگونه است پس چرا خودت کشور را ترک کردی وراهی فرنگ شدی؟ چرا خودت از توان علمی ونیروی جوانی ات برای نجات کشور استفاده نکردی؟ چرا در سازمانهای خارجی کار کردی درحالیکه کشورت سخت بتو نیازمند بود؟ حالا هم چون مقام اول مملکت هستی برای خودت احساس امنیت میکنی!راه دوری نرو فقط خودت را جای مهاجرین فعلی بگذار به همان دلیل که تو رفتی آنروز به همان دلیل امروز مردمت زهر هجر سرمیکشند!!⯑⯑⯑

Abdullah Qahirریس صاحب جمهور به حالی فهمیدم که دیوانه هستی؟ چرا که سرپرست ادارهء انکشاف شهر جدید کابل در فساد غرق است مگر خودت از او بی ناموس تشکری کردی و وی را تقدیر نمودی خداوند به همرایت در دنیا حساب کنند؟

Jamal Nasirوقتيکه رئيس جمهور به پيمان خود وفا نکند، وقتيکه وعدهاي خود را نتواند بجاي بياورد، وقتيکه فساد را جلوګيري نتواند و امن اورده نتواند اين اجازه هم ندارد کي جلو اين رابګيرد که مردم بيچاره در جاهاي ديګر زندګي خوب داشته باشند. په جرات وايم تاسي ته مي کمپاين کړي وو او اوس پښيمانه يم

محمدجمعه حسینیخیلی مسخره است واقعن این حرفا تو اول زمینهرا مساعد کن اول امنیت را به وجودبیاوربعد مضخرف پراکنی کن پدیده مهاجرت درهمه کشورا هست حتی درکشورای درحال توسعه تو امنیت یگ ولایت رت تامین نمیتانی هنوز پنچ کیلو متری ارگ بمب وحمله انتحاری انجام میشه خیلی متاسفم اقای غنی متفکردوم جهان

Hashem Hazara آقای غنی تو ده فکر خودت باش پروسه ی صلح به کجا رسیده وبعد دو سال هنوز نتوانسته ای کابینه ات را تکمیل کنی وزارت خانه های کلیدی شما هنوز هم وزیر ندارد چرا؟مگر غیر از این است که در اداره ی مملکت ناتوان هستید.تبعیض در سراسر ادارات دولتی موج میزند.آقای غنی مردم از شما میخواهد امنیت وعدالت بیاورید.که هر کس بر اساس شایستگی که دارد مشغول کار باشد نه بر اساس قومیت.....

Hamid Jamili هر کس به فایده خود است. راست میگه اگر مردم ترک وطن کنن این ها سر کی حکومت خواهند کرد. ما باید در وطن باشیم تا اینها بتوانن غلام های زیاد داشته باشن. نمیفهمم چرا همیشه گپ های میزند که شایسته یک متفکر دوهم جهان نیست

Chafizadeh Abdulaتنها امنیت اگر تامین شود که مسوولیت دولت است هیچ کس نمیخواهد در ملک بیگانه زنده گی نماید من مدت 14 سال است که در اروپا زنده‌گی مینمایم وبه آرزوی امنیت افغانستان پیر شدم ولی هر سال از سال دیگر بدتر است ولی نقطه یی دیگری که قابل تذکر است رئیس جمهور تنها مسوولیت ندارد ما نیز مسوولیم که منفی بافی نکنیم و همیشه بخاطر آبادی وطن و بهبود زنده‌گی خدمت نماییم.

Omid Faizy ريس صاحب جمهور شما انقدر فهميده هستين بايد به هر گب يا سخن شما يك تعريف‌گر باشد چرا برايتان ترجمان نميگيرين كه مردم را بفهمانه شما انسان فهميده هستين اي خدا با اين رقم انسان چي بايد كرد اول گب خوده ميگه بعد برايش يك تعريف ميكشه ازين كده فهميده كسي ددنيا خاد باشه خداوند براي مردم افغانستان رحم كنه با اي متفكر نافهم........

Ihsan Hairan سلامونه دوستانو زه دغه لیونی مرتد دروغجن دافغانستان تباه کونکی ته وایم چی او بیغیرته ارګ ټول افغانستان ندی خلک وژل کیږی اختطاف کیږی کار نلری ته مهربانی وکړه هغه کسان چی په افغانستان کی درسره دی ورته وظيفه ورکړه ته دومره بیوسی یی چی مقرر وزیران د د ټوپک سالارو دلاسه وظيفی خوشی کوی اوتا ځان کوڼ اچولی واقعی افغانانو ستا د لاسه استعفاوی وکړی لکه نبیل پوپل صباح جهانی هم ورپسی دی اخر ولی او دپښتون دوښمنه چی نشی یی کولی استعفی ورکړه دروغ کبیره ګناه ده ستا شروع په دروغ شوی اخر ولی او دپښتون تباه کونکیه الله د تباه کړه

جوانان وحدت خراسانبا عرض سلام،،... آقای قاق روده تو در بی بی سی گفته بودی کسی که از کشور فرار می کنند من به آنها همدردی ندارم! خوب است همدردی نکن، اما کاری هم نکن که اینقدر مردم بیچاره بدبخت روزگار شود.. اگر تو واقعا از جوانان افغان تقاضا داری که برگردن.. اول امنیت را برای مردم تامین کن... شهر را به اقیانوس وصل نکن،،. با خون ملت بازی نکن،..طلبان را هر روز برادر نه خوان.. آیا خجالت نه میکشی که از اروپا در خواست مهاجرین را می کنی. تو اصلا از افغانستان خبر داری؟ تو اصلا بیرون می برای؟ تو اصلا از ملتت خبر داری؟ یا به این خوشحال هستی که رئیس جمهور هستی، سر کی رئیس جمهور هستی سری مرده؟ اگر تو رئیس جمهور آدم زنده می بودی از وضعیت کشور آگاه می بودی... گفتنی زیاد است اما بس است....

بهروز اميرىشما عالی جنابان وضعیت زندگی مردم را به گونه تنگ ساختید که راه دیگر جز خارج شدن ندارند. جناب انتظار داری که با بودن شان در این کشور از بیکاری و گرسنگی بمیرند. عامل این همه فرار ها شما هستید که نتوانستند زمینه زندگی را برای شهروند کشور مساعد سازید.

Omid Stanikzaiاول دی خپل لور او زوی دلته راواله...
بیا د همدردۍ خبرې کوه...
ملک جوړ که ټول به بیرته راشي یوه ویاله جوړوی نه شی بیا غږیږې...!
ځه بابا خپل کار کوه ته که همدردي وه کې که وه نکې توپير نه لري

Gharib Hussain Akbariرءیس یک کشور که طرز گفتن رانداند وباز ملت و رسانه ها را به تحریف متهم کند خود نشانهء نا رسید گی وخامی است فرض کنیم شما در ایراد سخن ضعف دارید که نباید داشته باشید،در عمل چی کردید؟ حتی دور صفره ات را پاک نتوانستی!

Ziaudin Hiadari جناب عالي فقط امي ره بري ملت ما بگو كه تو و عبدالله چي كاري نيك كدين براي ملت امروز همه بدبختي از دست شما دوتا اس لطف كنيد اين ملت را بيشتر ناسوزانيد وقتي قدرت مديريت را نداريد پس بهتر است كه جوان مردانه استعفا كنيد تا كسي ديگر بيايد

SH Elham Rahe همین سخنان نیز خوب نیست... تا تحریفش! کدام امید؟ کدام عزت؟... شعری هست از برشت خیلی جالبه برای عبرت انسانهای مانند رییس جمهثر ما گفته شده.. " ادمی با چی زنده است؟ اول شکمم را پر کن بعد نصیحتم کن! " آقای غنی! شما واقعن نمیدانید در این خراب شده مردم به چی حالتی گرفتاراند یا خودتان را به بی خبری زده اید؟

Gholamsakhi Haidariههههه فقت حرف فقت حرف یکم عمل هم نیشان بده بشتری چوکیاخالی یاکع درهالی اسعفادادن اونایی که ماده همه وهمه شان به فکر چب خودش هست من اگر ترک نکنم کشورا یاازکشنی میمیرم یاکه به بردگی طالب یاداعش گرفته میشم چون کسی نیست وطنم که غریب وبیجاره درک کند وطنم را ازجان دل دوست دارم اما وصد امادیگر حیف.....

Zalmai Adel در کشور بمانیم کشته دست برادران نا رازی شما شویم واگر در ارتش خدمت کنیم بازهم توست برادارن نا رازی شما کشته میشویم وشمارا هم کک نمیگزد پس بخاطر کدام هدف کدام امید از این وطن دفاع کنیم از نظر شما صد جوان این وطن فدای یک برادر نارازی شما باد

Nazar M Afzaly عملت درک نداردگپاید بسیار شرین است!!!
#بی_کاری
#بی_ثباتی
همه به اوج اکثر آن رسیده
اما ملت را هنوز گسفند فکر کرده
همه ما را فریب دادین
خداوند هدایت نیکی نصیب تان بگرداند

Zakerhossyn Bonyadi انها از مردم ناله مکنند درحالی که کار خودشان از هر لهاز خراب است وقتی نمتوانید امنیت وکار را فراهم سازید وقتی نمتوانید جلو فساد در ادارات را بگیرید از مردم چه انتظاری دارید که در کشوری که شما وطن فروشها هروز خرابترش مکنید بمانند

Naweed Aryaجناب ریس جمهور شما از کدام مورد صحبت میکنید. یک محصل ما که چقدر پول مصرف کرده شب و روز زحمت کشیده اسناد پوهنتونش در دستش بیکار میگردد ایا از درد او محصل امده میتوانی که شب روز خواب نکرده درس خوانده اما بیکار، او از خود موقف و پایگاه اجتماعی دارد، نمیتواند کراچی کچالو مانده بفروشد. یا لب سرک خربوزه فروشی کند این از کدام منطق به ماندن مرد م حرف میزنید، مردم مجبور است از چند نفر قرض کرده به امیدی که در کشور نتوانست شاید در کشوری که نظم بر قرار است عدالت است یک موقف به خود در زندگی بسازد.اگر زیاد همدردی دارید ما در حدود بیش از سه ملیون مهاجر در ایران پاکستان داریم شما زمینه مساعد بسازین او بیایند در کشور درس بخوانند کشور آباد کنند که هر روز از طرف مردم ایران تحقیر میشوند، شما چرا همیش از اروپا یاد اوری میکنید. امکه میگن سیر از دل گرسنه نمیاید حقیقت است.

Suliman Ibrahimkhil بورو همه گی تره حالی میشناسه ناحق ناحق تبلیغ نکو خودت یک برده هستی هنوز استقلال خوده بیگی باز اقدام به هر کاری که میکنی بکو........

Javid Ersadآقاي اشرف غني شما اگر خجالت نكشيد مردم ازچي خجالت بكشد شما هنوز نتوانسته ايد يك شهردار تعين كنيد شهر كابل زير آب شد و شما باكدام آبرو حكومت داري ميكنيد جاي شما بودم خودرا به دار مياويختم ويا حداقل باروي سياه شده به كوچه بازار ميامدم شما متفكر بوديد مديريت مسلك تان بود و حالا آبروي بيسواد را بردين

Sami Kabule تو همی را به مردم جواب بتی که اولاد های خودت کجا است ??? شرم است بریتان 99% کمنت ها که اکثرا جوان هستند از خودت و کارهای که تا به حال کردی ناراضی هستند

Abdul Sami Wahidi نو ته چي په خپله کلونه پخوا تیښتدلي وي دا فکر دي نه وو کړي، یا دا چي نورو ته هوښیار يی ځان ته نه.

Ramazan Salehiكسي نبود كه بگويد شما اغاي رييس جمهور قبل از ريزش دالر در كجا بوديد از كجا زن گرفتي خانواده ات كجاست شما مردم را احمق تر از خودت فكر كردي

Abdul Waris Khan جناب داکتر! با دخترت همدردی داری یا نی؟ چرا اورا در داخل چارچوب تان به کشور باز نمی ګردانیند؟

Muhammad Rafee Nawabee غنی تو یک رئیس جمهور دست نشانده جان کری هستی به راه مردم احترام نگذاشته..همدرد بودن یا همدرد نبودنت با ما هیچ مهم نیست من لیسانس در اداره و تجارت هستم ریس یک شرکت بودم هما بخاطر همین حکومت کثیفت همه چیز را رها کردم خدا لعنتت کند....

مقالات برگزیده

تعداد مهمانان حاضر: 112 نفر