«انتخابات»‌ مسخره آخوندی در ایران

«انتخابات»‌ مسخره آخوندی در ایران‎
کارتونیست: هادی

در آستانه برگزاری به اصطلاح «انتخابات» مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در ایران که نتایجش از قبل معلوم است، رژیم از شرکت محدود مردم در آن واهمه‌ دارد. به همین دلیل جلاد ایران، خامنه‌ای پیامی فرستاده که در آن به وضوح این هراس را می‌توان دید: «اصرار بنده بر حضور همه در انتخابات به این دلیل است که مشارکت همگانی، کشور و نظام را عزت می‌بخشد و بیمه می‌کند.» و حسن روحانی رییس جمهور آن کشور گفته است: «اگر حضور داشته باشیم، نفعی ولو اندک را به دست خواهیم آورد، اما با عدم حضور حتماً زیان خواهیم برد.»‍‍‍!!

به گزارش بی.بی.سی، ۲۹۶ تن از استادان نهاد‌های علمی ایران در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی، نسبت به «برگزاری یک انتخابات غیررقابتی، ناعادلانه و با مشارکت محدود شهروندان» ابراز نگرانی کرده و گفته‌اند: «تحت چنین شرایطی، عدم برگزاری چنین انتخاباتی بر انجام آن ارجحیت خواهد داشت.»

«انتخابات»‌ مسخره آخوندی در ایران‎

مقالات برگزیده

تعداد مهمانان حاضر: 80 نفر